PFAS (Poly- en PerFluorAlkyl Stoffen)

Wat zijn PFAS? 

PFAS betreft een grote groep stoffen waarvan een aantal stoffen op de lijst met (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat.

Lees verder bij Tauw

Login om te antwoorden