Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het gaat Baudet echt niet om de beste weg uit de crisis, als de regering besloten had tot een complete onmiddelijke lock down, dan had Baudet vast gepleit voor groepsimmuniteit. Baudet is een historicus en geen wetenschapper uit de exacte hoek. Dat merk je steeds weer, hij winkelt selectief in de feiten en pikt eruit wat hem past. In dit debat haalt hij de WHO aan als betrouwbaar, in het klimaatdebat is de WHO juist onbetrouwbaar. Wat hem past is per definitie inroeien tegen de logica, of dat nu gaat om het stikstofprobleem, de klimaatcrisis of nu met de coronacrisis. Wilders heeft een andere strategie, hij speelt gewoon in op de angst van mensen en vergroot die uit. Beide politici klagen altijd over te weinig aandacht en het linkse journaal. Ondertussen wordt er wel overdreven veel aandacht aan deze twee misselijk makende politici besteed zonder dat zij weerwoord krijgen, of hun stellingen  in perspectief worden geplaatst. De twee leven van onrust en verwarring en zijn zeker niet uit op het goede!

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

LANDELIJKE DEMONSTRATIE/MANIFESTATIE TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE  VAN ZATERDAG 21 MAART IN AMSTERDAM AFGELAST

De afgelopen maanden is het Comité zich warm gaan lopen voor de geplande landelijke demonstratie/manifestatie van zaterdag 21 maart in Amsterdam.

Dat mensen zich meer en meer bewust worden van het groeiende gevaar van racisme en discriminatie valt af te leiden uit de bredere ondersteuning dan vorig jaar die we als comité hebben ontvangen. Daaronder tientallen basisgroepen van vluchtelingen, migranten, vrouwen, de LHBTI-gemeenschap en milieugroepen. Deze worden gesteund door landelijke organisaties als het FNV, de SP, GroenLinks en de PvdA; verder door kerken en moskeeën; door het COC, Greenpeace, Milieudefensie en Pax; door het X-Y Actiefonds en Emmaus Haarzuilens; enzovoort.
Meer organisaties dan vorig jaar hebben financieel bijgedragen, meer grote organisaties ondersteunen het Comité 21 Maart, en voor het eerst sinds lange tijd zouden er bussen rijden. In meerdere plaatsen zijn diverse samenwerkingsverbanden tot stand gekomen waarop we verder kunnen bouwen en zijn er meer flyers verspreid.

Helaas heeft inmiddels het zich alom verspreidende Coronavirus een spaak in het wiel gestoken. Op last van de Nederlandse regering kunnen alle bijeenkomsten van meer dan 100 personen tot nader order geen doorgang meer vinden (bij onze demonstratie/manifestatie zou het om duizenden deelnemers zijn gegaan).

Het Comité 21 Maart heeft daarom besloten de demonstratie/manifestatie van zaterdag 21 maart af te gelasten. Heel spijtig, maar onze solidariteit gaat nu toch in de eerste plaats uit naar de slachtoffers van het Coronavirus en naar al diegenen in de gezondheidssector die zich inzetten om het gevaar van verdere verspreiding te keren.

In plaats van de straat op te gaan, zal het Comité 21 Maart op zaterdag 21 maart toch naar buiten treden – in de vorm van een livestream verslag van een indoor-bijeenkomst zonder publiek, met de sprekers die voor de demonstratie/ manifestatie opgevoerd stonden, onder wie vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong, met Max van den Berg uit Amsterdam en met vertegenwoordigers uit de Aziatische gemeenschap, van migranten, van vluchtelingen en uit de moslim en zwarte gemeenschap (ga voor nadere informatie naar de website www.21maartcomite.nl/ )

Afhankelijk van de ontwikkelingen op het Corona-virus-front, plannen wij een plenair overleg (stond gepland voor 25 maart maar die datum zal in de praktijk waarschijnlijk niet haalbaar zijn) waarin wij de mobilisatie-successen en obstakels zullen evalueren. Tevens willen wij nagaan wat de mogelijkheden zijn om gezamenlijk een demonstratie/ manifestatie te organiseren op 20 juni – de Internationale Dag van de Vluchteling. Tenslotte willen wij nadere informatie verschaffen over een op te starten campagne waarbij wij – met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 – gaan proberen onze politieke eisen en verlangens in de verkiezingsprogramma’s te krijgen.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Woorden uit het heden kennen een donker verleden

Op 6 april hebben de heren Baudet en Hiddema een bijeenkomst in schouwburg de Harmonie in Leeuwarden om met hun volgelingen in gesprek te gaan over de toekomstplannen van het Forum voor Democratie.

Antifascisten waarschuwen al vanaf de oprichting van het Forum voor Democratie dat de partij racistische en crypto-fascistische boodschappen verkondigt. De heren Baudet en Hiddema verhullen hun extreem-rechtse plannen vaak in omfloerst of deftig taalgebruik en het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen het gevaar niet onderkennen. Het betreft hier een partij en haar leider die extreem-rechts gedachtegoed verspreiden, racisme en minachting van vrouwen uitdragen. Ze maken misbruik van angsten en gevoelens van onzekerheid die met snelle veranderingen in de samenleving gepaard gaan.

Het is bekend dat de heer Baudet een begenadigd spreker was op de IJzerbedevaart* de grootste extreem-rechtse en nationalistische bijeenkomst van de Benelux. Baudet's goede contacten met extreem-rechts in het buitenland stemmen tot nadenken. Op de achtergrond is partijgenoot Hiddema bedenkelijk bezig geweest met zijn milde opinie over de NSB lidmaatschap van ouders en broer. Bovendien trad hij in het verleden vol eerbied en respect op als raadsman voor de zwarte weduwe, mevrouw Rost van Tonningen*. Hij vertelde over de villa van de weduwe waarin de portretten van Hitler en NSB leider Mussert nog steeds aan de wand hingen, wat hij blijkbaar geen probleem vond.

Blijf alert en als het nodig is sta dan op en verzet je!

 

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

ok boomerBoomer is het synoniem voor mensen met een achterhaald, conservatief gedachtegoed. Ze hebben het nog over krakers, terwijl ze niet beseffen dat kraken vooral voorkwam in de jaren 70 van de vorige eeuw. 40 jaar geleden dus en dat de krakers van toen inmiddels rond de 60 zijn en deels zelfs al met pensioen. Mensen die denken dat alles hetzelfde blijft en niet beseffen dat de klimaatcrisis onafwendbaar is als we niets doen. Hun verweer, gewoon ontkennen, zoals ze ook ontkennen dat er een verband is tussen longkanker en roken, omdat ze toevallig ooit hebben gehoord van een bejaarde die rookt en wel 80 is geworden. Hun nieuwsbron is de Telegraaf en de onzin die ze op internet vinden. Goed beschouwd zijn het mensen die het niet meer lukt om met de tijd mee te gaan en angstig zijn voor verandering en de toekomst. Elektrische auto's? Ik heb toch geen geld voor een Tesla! Ze kunnen zich niet voorstellen dat elektrische auto's straks veel goedkoper zijn dan nu. Dat ze dan kunnen rijden op goedkope stroom opgewekt via eigen zonnepanelen. Dat ze niet langer woekerprijzen moeten betalen bij de benzinepomp. Ze zien door hun angst voor verandering overal negatieve spookbeelden. Gevoed door figuren als Wilders en Baudet en een hun lijfblad de Telegraaf. De Telegraaf blijkt zeer bedreven in het in stand houden van verouderde steriotype mensbeelden. Ouderen lopen allang niet meer in grote getale met een rollator of een wandelstok. Toch staat er altijd bij een artikel over ouderen een dergelijke foto. Beeldmanipulatie daar zijn ze bij de Telegraaf erg goed in. Ze hebben vaak de keuze uit duizenden foto's, maar bij linkse politici kiezen ze steevast een foto waar hij of zij uiterst onvriendelijk op staat. Bij rechtse politici werkt dat juist andersom. Niet alleen met foto's manipuleren ze de mening van mensen, ook in hun berichtgeving. Uit onvermogen kunnen boomers alleen op de rem staan. Zure berichtgeving dus, maar nee, zij noemen de volkskrant de azijnbode, maar zelf zijn ze de Telezuur

schermprint Telegraaf

 

Een beetje zielig zijn boomers wel. De jongeren die de wereld willen veranderen krijgen de overhand en de boomers hobbelen er tegenstribbelend achteraan