Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

rode-hesjes.

Rood, omdat we niet alleen klagen over de gevolgen van een fout systeem, maar het systeem zelf willen veranderen.

In 2018 kwam in Frankrijk de 'gele hesjes'-beweging op, in eerste instantie als protest tegen de hoge brandstofprijzen, maar later breidde het aantal onderwerpen zich uit.

De beweging trok internationaal de aandacht, maar kampte ook met pogingen vanuit extreem-rechts om te infiltreren.

Ook in Nederland en Vlaanderen ontstond er een gele hesjes-beweging, die op 1 december voor het eerst protesteerde.

Waar vele activisten al bang voor waren, gebeurde inderdaad, zoals zo vaak wanneer een beweging zegt niet politiek gekleurd te zijn: de beweging werd gekaapt, en deels gedragen, door een variatie aan 'alt-' en extreem-rechtse bewegingen.

De neo-nazistische NVU, Pegida, 'Rechts In Verzet', Voorpost en Identitair Verzet zijn maar een paar namen die te noemen zijn.

Ongetwijfeld maakte niet elke demonstrant deel uit van die groepen, maar het laat wel zien dat de keuze om 'niet-politiek' te zijn bijna automatisch als een honingpot voor deze groepen werkt.

Door schade en schande wijzer geworden, is daarom een begin gemaakt met deze pagina, @rodehesjes.

Rood, omdat we niet alleen willen protesteren om individuele onderwerpen, maar vooral omdat we kiezen voor strijd tegen het neoliberale kapitalisme, en tegen het fascisme dat aan het eind van de neoliberale pijplijn op zijn prooi loert.

Rood, omdat we niet tegen migranten en vluchtelingen protesteren, maar militaire en economische oorlogen afwijzen. Daarom wijzen we ook de NAVO af, alsmede internationale handelsverdragen in hun huidige vorm, omdat deze steevast leiden tot vrij baan voor uitbuitende en vervuilende multinationals en hun onderaannemers, alsmede tot afbraak van publieke en sociale voorzieningen, voor zover deze al aanwezig waren.

Rood, omdat we erkennen dat het kapitalisme heeft gefaald, behalve voor de meest vermogende personen en bedrijven.

Rood, omdat socialistische uitgangspunten, zoals sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, noodzakelijk zijn om naar een alternatief voor het kapitalisme te streven.

Rood, omdat we niet alleen klagen over de gevolgen van een fout systeem, maar het systeem zelf willen veranderen.

Rood, omdat 'groen' niet zonder sociale rechtvaardigheid kan.

Rood, omdat ons bloed dezelfde kleur heeft, ongeacht huidskleur.

Kun je het bovenstaande onderschrijven? Welkom bij de Rode Hesjes!

(Het bovenstaande is afkomstig van de pagina Rode Hesjes)

 

De Rode Hesjes gaan naar Utrecht! Demonstreer met ons mee op zondag 13 januari! Na jaren te hebben geleden onder het wanbeleid van Rutte zeggen wij: het is genoeg geweest! Wees erbij en laat je stem horen. Eerlijke lonen, betaalbaar wonen, een sterke publieke sector (zorg, onderwijs, openbaar vervoer), en een zowel duurzame als inclusieve samenleving is niet te veel gevraagd!

Wij verzamelen op Neude, een plein nabij Utrecht CS. Na een moment van reflectie, toespraken, en aankondigingen voor toekomstige acties, begint onze mars door de binnenstad van Utrecht. Na afloop is er een zeepkist moment waar wij met elkaar en voor elkaar een nieuwe toekomst voor Nederland gaan uitzetten. 

Dit is een inclusieve beweging door en voor alledaagse mensen. Meedenken en meehelpen? Zie onze Facebook groep: 
https://www.facebook.com/groups/484123852112963

Zie hieronder voor informatie over ons, onze punten, en praktische zaken.

--

// WIE ZIJN DE RODE HESJES?
In 2018 kwam in Frankrijk de 'gele hesjes'-beweging op, in eerste instantie als protest tegen de hoge brandstofprijzen, maar later breidde het aantal onderwerpen zich uit. De beweging trok internationaal de aandacht. Helaas worden veel van de activiteiten in Nederland gekaapt door extreem-rechts.

Wij starten daarom de beweging de Rode Hesjes.

Rood, omdat eerlijke lonen, betaalbaar wonen, een sterke publieke sector (zorg, onderwijs, openbaar vervoer), en een zowel duurzame als inclusieve samenleving niet te veel gevraagd is. 

Rood, omdat we erkennen dat het kapitalisme heeft gefaald en ons leven bedreigt, behalve voor de meest vermogende personen en bedrijven.

Rood, omdat we niet alleen willen protesteren om individuele onderwerpen, maar vooral omdat we kiezen voor strijd tegen het neoliberale kapitalistische beleid van Rutte, en tegen het fascisme dat aan het eind van de neoliberale pijplijn op zijn prooi, het gewone volk, loert.

Rood, omdat we niet tegen migranten en vluchtelingen protesteren, maar militaire en economische oorlogen afwijzen. Daarom wijzen we internationale handelsverdragen in hun huidige vorm af, omdat deze uiteindelijk leiden tot vrij baan voor uitbuitende en vervuilende multinationals en hun onderaannemers, alsmede tot nog meer afbraak van publieke en sociale voorzieningen.

Rood, omdat we meer dan ooit zien dat verschillende vormen van onderdrukking en kapitalisme communicerende vaten zijn en daarom beiden moeten worden bestreden. 

Rood, omdat ons bloed dezelfde kleur heeft, ongeacht huidskleur, sekse, seksualiteit en/of gender, psychische en/of fysieke vermogen. Vrouwen krijgen nog altijd minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk en minderheden hebben nog steeds veel minder kans op de banenmarkt vanwege hun achternaam, fysieke vermogen, gender et cetera - dat mag niet zo langer doorgaan. Als alle werkende mensen solidair zijn met elkaar, kunnen we in eenheid strijden!

Rood, omdat de doorgeslagen koopcultuur mensen van elkaar en de natuur vervreemdt. Bovendien leidt de nadruk op kopen, kopen, kopen tot vervuiling en uitputting van de aarde en veroorzaakt het klimaatverandering.

Rood, omdat mensen ook dieren zijn en onderdeel van de natuur. Alleen daarom al, moeten we voor de aarde, dieren en natuur, even goed zorg dragen als voor onszelf.

Rood, omdat steeds verdere uitbreiding van winkeltijden en de 24 uurseconomie ten koste gaat van grondstoffen, klimaat en het privéleven van winkelpersoneel.

Rood, omdat socialistische uitgangspunten, zoals sociaaleconomische rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, noodzakelijk zijn om naar een alternatief voor het kapitalisme te streven.

Rood, omdat het CODE ROOD is voor het klimaat en 'groen' niet zonder sociale rechtvaardigheid kan.

Rood, omdat we niet alleen klagen over de gevolgen van een fout systeem, maar het systeem zelf willen veranderen.

Kun je het bovenstaande onderschrijven? Welkom bij de Rode Hesjes! Ben je nog niet helemaal overtuigd van alle punten maar zijn er paar waar jij je voor wil inzetten? Dan ben je ook welkom! Zolang je de punten en wensen van anderen respecteert. 

// WAAR STAAN DE RODE HESJES VOOR?
De 8 rode eisen waar wij ons voor inzetten:
#1. Haal het geld waar het zit: de rijkste 80000 Nederlanders bezitten bijna 30% van de rijkdom in dit land.
Schrap de verhoging van het lage btw-tarief (o.a. op voedingsmiddelen, medicijnen, en water).
Verhoog vermogensbelasting voor bovenklasse (niet voor arbeiders- en middenklasse).
Verhoog winstbelasting voor grote bedrijven en multinationals (niet voor midden- en kleinbedrijf). 
Pak belastingontwijking door multinationals en supervermogenden aan. Nederland moet stoppen als belastingparadijs.
Hervorm het financiële systeem: verwijder perverse prikkels, verbied gevaarlijke financiële producten, stel externe toezicht in.
Handhaaf hypotheekrenteaftrek tot 350.000 euro.

#2. Lonen, minimum, en uitkeringen omhoog. Invoering onvoorwaardelijke studieloon. Na jaren nullijn en stijgende kosten, is het tijd voor een inhaalslag. 
Voer een studieloon in: 6 jaar lang een maandelijkse toelage, volledige gift bij afstuderen (met terugwerkende kracht ingevoerd)
Komend jaar een loonsverhoging van vijf procent voor werkende mensen.
Het minimumloon en uitkeringen moeten stevig omhoog. 
De 'Primark Premie', die bedrijven een extra subsidie geeft als ze hun personeel weinig betalen, moet onmiddellijk van tafel. 
#3. Wonen moet weer betaalbaar worden 
Haal de 400 miljoen euro terug waarmee woningcorporaties zijn gekort door de Rutte III belastingdeal. 
Veel meer sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd. 
Wachtlijsten moeten worden ingekort. 
De verhuurdersheffing moet van tafel. 
Nationaliseer op de lange termijn alle woningcorporaties: wonen is een mensenrecht, niet een markt.
#4. Gegarandeerd pensioen 
De collectiviteit in de pensioenopbouw moet worden gehandhaafd.
Behoud doorsneepremie: ongeacht hoe oud of jong je bent, je betaalt dan een gemiddelde aan premie. Dat is voor de solidariteit tussen ouderen en jongeren. 
Elke generatie moet een geïndexeerd pensioen krijgen. 
De pensioenleeftijd moet terug naar 65 jaar. 

#5. Rechtvaardige verdeling van werk en inkomen
Wie vast werk verricht moet ook een vast contract hebben. 
Flexwerk moet worden beperkt tot piekbelasting en inval bij ziekte en verlof.
Wettelijk vastleggen werkweek van 30 uur met behoud van gelijk loon. 
Voer voor vijf jaar een proef basisinkomen in onder 10.000 Nederlanders.
Stop werken zonder loon (dwangarbeid). 
Herstel instroom WSW verband. 
Pak discriminatie, in elke vorm, op de arbeidsmarkt keihard aan. 

#6. Herstel van de publieke sector: de marktwerking in o.a. de zorg, het openbaar vervoer, de nutsbedrijven, en alle lagen van het onderwijs is doorgeslagen. 
Draai de marktwerking in deze sectoren terug en breng de menselijke maat terug. 
Zorg: Herstel het ziekenfonds! Garandeer publieke zorg voor iedereen, zonder eigen risico. 
Openbaar vervoer: Investeer in een snel, schoon, toegankelijk en gratis netwerk. Vermindert ook de uitstoot van CO2 en fijnstof.
Onderwijs: Breng het financieringspeil van PO, MO, en HO terug naar het niveau van 1995 in % van BNP en geef prioriteit aan onderwijs op maat en kwaliteit in het algemeen. 

#7. Klimaatverandering, ecologie en de transitie naar een duurzame samenleving 
Zet fossiele brandstof onder aan de energiepiramide. Geen nieuwe fossiele infrastructuur en stel afbouwplan in. Investeer in groene energie. Biomassa is geen duurzame energie.
Help mensen met een lager loon in de energietransitie. De grote verhoging van de energiekosten treffen arme(re) mensen relatief gezien het zwaarst. Belast de vervuilende bedrijven.
Hanteer een eerlijk en rechtvaardig klimaatbeleid en hervorm handelsverdragen, zoals ISDS en Energy Charter Treaty, die een snelle en eerlijke transitie in de weg staan.
Zet de aarde en de natuur voorop; de basisvoorwaarden voor ons leven. Solidariteit met de aarde, is solidair voor iedereen.
Herstel de biodiversiteit; voorkom verdere uitsterving van soorten.
Pak de intensieve landbouw en veeteelt aan, maak sommige GMO, patenten op organismen en chemische bestrijdingsmiddelen verboden.
Beprijs producten eerlijk: verreken ook de schade die het product nu en in de toekomst veroorzaakt in Nederland en in andere landen.
Pleit voor ecocide als 5e misdaad tegen de mensheid in het international strafrecht.

#8. Inclusief 
Dit land is van ons allemaal. Niet van een invloedrijke minderheid, en ook niet alleen van de meerderheid.
Onverkorte naleving van het (door Nederland mede bedachte) Vluchtverdrag. Geen deals met dictaturen of anderen om mensen te verhinderen te vluchten, terwijl ze hier recht op asiel hebben. 
Erkenning van Nederland als immigratieland, met beleid wat mensen helpt te integreren met elkaar, zonder valse concurrentie, zonder assimilatie te eisen, en zonder dat werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld of weg worden gepest.
Doceer niet het Wilhelmus in scholen maar de Grondwet, gelijkwaardigheid begint daar.

Wij werken nog hard aan deze eisen en onze beweging in het algemeen. Wil je meedenken en meehelpen? Word lid van onze facebook groep!

// WAAR HAAL IK RODE HESJES?
Kijk op https://esvshop.nl/bhv-artikelen/veiligheidshesjes/rws-hesjes-standaard/rws-hesje-rood-99111
Of kijk op: https://www.bol.com/nl/p/3x-wegwerp-regenponcho-rood-poncho/9200000080051587

Een rode trui of jas is ook helemaal prima! 

// REISKOSTEN & DONATIE 
Het openbaar vervoer is een duur grapje geworden. Daarom is het protest in Utrecht: goed bereikbaar vanuit het hele land, waardoor je minder kwijt bent aan reiskosten. Mochten de kosten toch te veel zijn, wat dankzij Rutte helaas voor velen het geval is, dan is er misschien de mogelijkheid dat je mede demonstranten iets voor je kunnen betekenen. Wij zullen geld inzamelen tijdens de demonstratie en aan het einde uitkeren aan de mensen die dat nodig hebben (neem je wel je bonnetje dan mee?) Als er wat overblijft gebruiken wij dat voor de volgende acties.

Kijk ook op www.treinreiziger.nl voor aanbiedingen op treinkaartjes.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen