Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

De extreem rechtse ‘anti-Islam-beweging’ Pegida wil Pegida wil zaterdag opnieuw gaan demonstreren in Eindhoven. Eerdere aanvragen voor Ze willen dan met Mohammed Cartoons door de straten lopen en een steniging naspelen bij de Al Fourqaan moskee. De woordvoerder van Pegida zegt: ‘Wij stoppen nooit’ bij de Al Fourqaan- moskee in Eindhoven. Aanstaande donderdag, tijdens het Suikerfeest, mag Pegida niet demonstreren De aanvraag voor zaterdag is een nieuwe poging om moslims verdacht te maken en angst aan te jagen. Dat Pegida dit wil gaan doen in de heilige maand voor moslims, maakt duidelijk waar het Pegida om te doen is: provoceren, treiteren, jennen, kwetsen. Wij kunnen en mogen dit niet accepteren. Zeg NEE tegen Pegida en protesteer mee! Vrijheid van demonstratie is een groot goed, maar door dit te misbruiken om te provoceren, treiteren, jennen, kwetsen en haat te zaaien wordt het demonstratierecht misbruikt. 

Pegida presenteert zich als vreedzame ‘anti-Islam-beweging’. Dat is bedrog. Ze kritiseert niet ‘de islam. Ze bedrijft geen ‘islam-kritiek’. Ze bedrijft stemmingmakerij tegen moslims. Het is een extreem rechtse haatzaaiende kliek. Keer op keer trekt ze de aandacht met pogingen om de moslim-gemeenschap te bedreigen en te provoceren. Dat doet de club ook door een barbecue met varkensvlees voor de deur van moskeeën te houden.

Pegida richt zich tegen de Al Fourqaan-moskee die zelf erg rechts is, met een gedachtengoed waarin de gelijkwaardigheid van mensen niet vanzelf spreekt. Als antifascisten en voorstanders van die gelijkwaardigheid verdedigen wij dat niet. Maar het is Pegida overduidelijk niet te doen om dat rechtse karakter van deze specifieke moskee zelf. Ze maken met dit soort actie alle moslims verdacht. Daarom dienen we ons tegen deze provocatie van Pegida te keren.

Binnen Pegida doen keiharde fascisten mee. De aanvoerder, Edwin Wagensveld, handelt in wapens. Hij is betrokken geweest bij gewapende patrouille-acties om vluchtelingen aan de grenzen van Europa te belagen. Pegida is ontstaan in Duitsland, er waren van het begin af aan volop nazi’s in actief. Dát is het voorbeeld voor het Nederlandse Pegida: een fascistische beweging in wording.

En een racistisch ongeluk komt zelden alleen.Vandaag zijn moslims doelwit. Morgen zijn het andere groepen die aangevallen worden. Moslimhaat bedreigt niet alleen moslims, het is tegelijk een aanval op de solidariteit, op het vreedzaam samen leven van mensen van verschillende achtergronden.

Wat Pegida doet, past in een gevaarlijke trend van moslim-bashen. Politici als Wilders en Baudet bestempelen ‘de islam’ als gevaar, en trappen daarmee naar moslims. De rest van de politiek gaat daar een eind in mee. Burgemeesters en politici treden soms op, maar dan vooral tegen mensen die actie tegen Pegida proberen te voeren.

Ook in Eindhoven krijgt Pegida de ruimte voor haar giftige stunt. De gemeente weigert dus om de vrijheid en veiligheid te garanderen van moslims om in vrede hun geloof te belijden. Dan moeten solidaire mensen dat dus zelf doen. Wij zeggen daarom:

Geen Pegida bij de moskee! Geen Pegida in Eindhovens straten!
NEE tegen Pegida. NEE tegen moslimhaat.
Moslims en niet-moslims zij aan zij: houdt Eindhoven nazi-vrij!

Demonstreer mee!

Na het verbod voor zondag 2 en donderdag 6 juni 2019 mogen de extreemrechtse neonazi's van Pegida Nederland ook op zaterdag 8 juni 2019 geen anti-islam demonstratie bij de Al Fourqaan moskee houden. Burgemeester Jorritsma van gemeente Eindhoven heeft inmiddels ook kenbaar gemaakt dat Pegida bij geen enkele #moskee in #Eindhoven mag demonstreren, hiervoor willen wij hem bedanken. Mocht #Pegida onverhoopt een nieuwe #demonstratiebij een moskee willen aanvragen dan zullen wij wederom een tegendemonstratie organiseren op exact dezelfde locatie en tijdstip om deze neonazi's duidelijk te maken dat er voor hun geen ruimte is in de Nederlandse multiculturele samenleving.

Voor de laatste info check het facebook event van AFA Eindhoven: https://www.facebook.com/events/294113258196866/

 

Update Anti #Pegida demonstratie #Eindhoven

De extreemrechtse neonazi's van Pegida Nederland hebben wel toestemming gekregen voor een haatdragende anti-islam demonstratie op het Stadhuisplein op woensdagavond 19 juni om 19:00 uur. Ver verwijderd van de moskeezoekers, buurtbewoners en voorbijgangers die geen hinder door de haatdragende anti-islam demonstratie mogen ondervinden.
– Hier gaan de extreemrechtse neonazi's niet mee akkoord en daarom willen zij zaterdagmiddag 15 juni om 14:00 uur tijdens een demonstratie flyers gaan uitdelen bij de Al Fourqaan moskee.
– Dit betekend dat wij onze kennisgeving voor een Anti Pegida demonstratie bij de Al Fourqaan moskee niet kunnen intrekken, tenzij gemeente Eindhoven de haatdragende anti-islam demonstratie van de extreemrechtse neonazi's bij de moskee tijdig en definitief weet te voorkomen.
– De Anti Pegida demonstratie zal zaterdagmiddag 15 juni om 14:00 uur bij de Al Fourqaan moskee plaatsvinden, tenzij de extreemrechtse neonazi's niet bij de moskee komen opdagen.
– Middels de haatdragende anti-islam flyers zullen de extreemrechtse neonazi's *artikel 137c lid 1 en 2 en **artikel 137d lid 1 en 2 van het strafrecht overtreden, hiervan kan aangifte gedaan worden bij de politie.
– Op het moment dat de extreemrechtse neonazi's het erf van de Al Fourqaan moskee betreden plegen zij tevens huisvredebreuk. Dat is een overtreding van ***artikel 138 lid 1 en 4 van het strafrecht waarvan aangifte bij de politie gedaan kan worden. Daarnaast mogen zij formeel staande gehouden worden totdat de politie arriveert waaraan ze overgedragen kunnen worden. 
– Wij vertrouwen erop dat gemeente Eindhoven alles op alles zal zetten om de moskeebezoekers, buurtbewoners en voorbijgangers te behoeden voor een haatdragende anti-islam demonstratie van de extreemrechtse neonazi's bij de Al Fourqaan moskee.

Omar Abdullah
Oemmah Nederland
------------------------------------
*Artikel 137c
1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

**Artikel 137d
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

***Artikel 138
1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen