Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
 
Geachte College van B&W en gemeente Wassenaar ,

Een delegatie van de antifascistische actie Fryslan (AFAF) nam deel aan
het activistische No Border Camp van 1 t/m 4 Augustus in Wassenaar. Het
streven van dit camp is een ruimhartiger asielbeleid op vele fronten.

Zoals verwacht werden we in Wassenaar nou niet bepaald welkom geheten,
gezien de zgn. klachten en met name de politieke weerstand van de plaat-
selijke VVD. We voelden ons bij huize Ivicke gestigmatiseerd als familie
Flodder in villawijk Zonnedael uit de tv serie Flodder.

Ludieke en geweldloze aandachtsacties in de gemeente Den Haag werden
buitensporig aangepakt door gemeente en politie en een groot spandoek over
een fietsbrug moest op straffe van arrestatie direct verwijderd worden
en pas na aandringen werd het ons later teruggegeven.
 
Wat ons echter het meest heeft geraakt is dat  de VVD fractie in
Wassenaar, onder leiding van voorzitter Laurens van Doeveren, zowel de
bewoners van huize Ivicke als ook de activisten van het camp "persona non
grata" heeft verklaard. Uitspraken van de heer van Doeveren  als; "het zijn
geen lieverdjes" en "ze zijn een gevaar voor de openbare orde" zijn
tendentieus en afkeurenswaardig.

We vinden dit een inbreuk op ons democratisch bestel omdat de VVD fractie
daarmede aanstuurt op het verbieden van activisme en vrijheid van menings-
uiting.Het ondermijnd tevens ons demonstratierecht wat voor ons allen een
groot goed is.

Voor de nasleep inzake huize Ivicke en de bewoners willen we u en met name
de VVD fractie op het volgende spreekwoord attenderen.
"Wie wind zaait, zal storm oogsten!"

Namens AFAF,
Met vriendelijke groet,
Reimer van Ruiten
 
 

 

 

--

Anti Fascistische Aktie Fryslan
Voor meer informatie:

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen