Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Thierry Baudet is helemaal losgeslagen van de werkelijkheid. Hij beschouwt zijn partij, Forum voor Democratie, als een middenpartij. “alle andere partijen zijn extreem links. Zij komen en ondersteunen de klimaatmaatregelen.
AlleenForum voor Democratie vertegenwoordigd de redelijkheid.” Er zijn enkele raakvlakken met de PVV op het gebied van immigratie, maar op sociaal-economisch gebied is de PVV extreem links. Als je je zo extreem rechts opstelt, dan zit je natuurlijk altijd in het verdomhoekje. Dat maakt het ook wel makkelijk om iedereen uit te schelden en te stellen dat het onderwijs, de omroep, de wetenschap en wat dan ook te links is. Als je jezelf zover buiten de normale lijnen zet is alles fout. Of is het dan toch Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie die fout is?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Rode Hesjes naar de Klimaatmars!

Op 10 maart sluiten de Rode Hesjes zich aan bij de Klimaatmars in Amsterdam! Het is CODE ROOD voor het klimaat en 'groen' kan niet zonder sociale rechtvaardigheid. Laten we er samen voor zorgen dat de mars rood kleurt!

Het streven naar economische groei met de nadruk op het vermeerderen van het koopgedrag van mensen veroorzaakt massaproductie, uitputting van de aarde en het verdwijnen of vervuilen van natuurlijke bronnen als drinkwater en schone lucht. Het leidt tot klimaatverandering met onoverzienbare consequenties voor mens en milieu. Wij eisen een leefbare wereld voor iedereen, ook voor de komende generaties.

Onze standpunten:
• Zet fossiele brandstoffen onder aan de energiepyramide. Geen nieuwe fossiele infrastructuur en stel een afbouwplan in. Investeer in groene energie. Biomassa is geen duurzame energie.
• Zet de aarde en de natuur voorop; de basisvoorwaarden voor ons leven. Solidariteit met de aarde, is solidariteit voor iedereen.
• Hanteer een eerlijk en rechtvaardig klimaatbeleid en hervorm handelsverdragen, zoals ISDS en Energy Charter Treaty, die een snelle en eerlijke transitie in de weg staan.
• Help mensen met een lager loon in de energietransitie. De verhoging van energiekosten treft de mensen met lage(re) inkomens het zwaarst. Belast de vervuilende bedrijven!
• Herstel de biodiversiteit; voorkom verdere uitsterving van soorten.
• Pak de intensieve landbouw en veeteelt aan. Verbiedt GMO, patenten op organismen en chemische bestrijdingsmiddelen.
• Prijs producten eerlijk. Verreken ook de schade die het product nu en in de toekomst veroorzaakt in Nederland en andere landen.
• Pleit voor ecocide als 5e misdaad tegen de mensheid in het internationaal strafrecht.

Tekst op de eventpagina van de Klimaatmars:
Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet. App of bel je vrienden en loop mee.

• Wij gaan de straat op voor een eerlijk klimaatbeleid.
• Wij zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken.
• Wij zijn voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten.
• Wij zijn voor ‘de vervuiler betaalt’.
• Wij zijn voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont.
• Wij zijn voor een toekomst met goede groene banen.

Event Klimaatmars:
https://www.facebook.com/events/1602838249819262/

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

In de Telegraaf geen letter over de 350 wetenschappers die achter de 10.000 klimaatspijbelaars zijn. Wel een verhalen over mopperouders die vinden dat jongeren papier moeten prikken. Ook zure berichten over één jongen die 3 x per jaar met het vliegtuig gaat en zure berichten over de scholieren die naar Mc Donalds gaan. Fake nieuws is erg, maar het nieuws manipuleren is erger.

Wat dat betreft is een spijbeldag als vandaag heel leerzaam, de scholieren kunnen na een dag als vandaag goed beoordelen hoe dat werkt met nieuwsweergave, welke krant eerlijk is en welke niet. 

De Telegraaf manipuleerd het nieuws aan alle kanten dus. Ze lopen aan het handje van de kolen- en olieindustrie en manipuleren vooral Zetten bezorgde jongeren neer al scholieren die vooral graag spijbelen.

Volgende week donderdag 14 februari 9.30 malieveld aflevering 2 tot dan! 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

In België heeft minister Joke Schauvliege ontslag genomen. Ze werd overspoeld door negatieve reakties nadat ze beweerde dat er achter de klimaatspijbelaars een complot schuilging die de scholieren aanstuurde.

Een ander geluid valt echter afgelopen weekend te horen tijdens een nieuwjaarstoespraak voor het Algemeen Boerensyndicaat. "Ik weet wie achter die beweging zit, zowel achter de zondagse betogingen als de klimaatspijbelaars. Dat hebben ze mij ook verteld vanuit de Staatsveiligheid", aldus Schauvliege. Een uitschuiver van formaat, want enkele uren later moet de minister toegeven dat haar uitspraak over de Staatsveiligheid niet klopte en excuseerde ze zich.

Zij had daar echter geen enkel bewijs voor. Ook in Nederland is de Telegraaf druk op zoek naar complotten achter de klimaatspijbelaars en suggereert bij monde van hoofdredakteur Paul Jansen en Weird Duck dat achter de klimaatspijbelaars aktivistische krachten schuilgaan die het klimaatdebat in de 'zielige' sferen proberen te trekken, op een gelijke manier als bij het kinderpardon gebeurde, zodat het buikgevoel gaat spreken en niet de ratio.
Ze kunnen bij deze krant niet begrijpen dat jongeren oprecht bezorgd zijn. Dat krijg je als je je als krant laat sturen in je berichtgeving door allerhande lobbygroepen van de tabakslobby tot de kolen en olieindustrie. Dan kun je oprechte bezorgdheid niet begrijpen en ga je uit van hoe je zelf handelt en kun je geen begrip meer opbrengen voor mensen die  oprecht zijn, onafhankelijkheid denken en zich oprecht bezorgd maken over hun toekomst.

De Telegraaf is een echte anti-klimaat krant. De beste manier om mensen die voor het klimaat zijn is ze te framen. Te zorgen dat mensen er op een bepaalde manier naar kijken, zodat ze de werkelijkheid niet meer zien. Bij vluchtelingen gebeurde dat bijvoorbeeld door ze neer te zetten als gelukzoekers en mensen die zich inzetten tegen de klimaatverandering als milieudrammers en klimaatgekkies. De klimaatspijbelaars worden nu al geframed als naïef en vooral als luie scholieren die gewoon niet graag naar school gaan. Wat Paul Jansen, weird Duck en al die anderen vergeten is dat wanneer zij dood zijn, deze jongeren nog jaren te leven hebben in de puinhopen die zij achter laten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Meer dan zestig antiracisme-organisaties, vluchtelingengroepen, linkse partijen en de vakbond steunen de oproep voor de landelijke antiracismedemonstratie twee dagen na de Internationale Dag tegen Racisme. In de week voorafgaand aan de demonstratie staat er een antiracismeweek met bijeenkomsten in het Pakhuis de Zwijger en in de OBA. De activiteiten worden georganiseerd door het Comité 21 Maart dat vernoemd is naar de door de VN uitgeroepen internationale dag.

Woordvoerder van het Comité, Abdou Menehbi: 'Door heel de wereld zien we hoe autoritaire leiders worden gekozen en extreem-rechts aan een opmars bezig is. Zij gebruiken verkiezingen zoals die voor het Europees Parlement om hun macht te vergroten. Ook in Nederland wordt racisme steeds verder genormaliseerd. Dit is waarom we op straat een alternatief voor deze haat zichtbaar willen maken.'

Menehbi: 'Extreem-rechtse en rechts-populistische partijen hebben een klimaat geschapen waarin de veiligheid van bevolkingsgroepen in het geding is. Moskeeën worden besmeurd, anti-zwarte piet activisten aangevallen en antisemitische complottheorieën zijn terug in het publieke debat. Wij willen solidariteit weer een van onze kernwaarden maken.'

Manifest met alle ondertekenaars hier:
http://21maartcomite.nl/?p=839
 
Flyer SamenTegenRacisme2019

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De Telegraaf is vooral anti links. De conclusie dat de burgers in plaatsen met een links bestuur extra duur uit zijn is echter onzin. Links is vooral aan de macht in grote steden en rechts in kleine dorpen. De conclusie van de Telegraaf is dus een drogreden oftewel een redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Het wordt door de Telegraaf in haar strijd tegen links weer groot uitgevent. In feite zijn het de rechtse partijen die de portemonee van de burgers leegroven met hun BTW verhoging naar 9% op basisprodukten. En de landelijke verhoging van de afvalstoffenheffing.

"Onderdeel van het belastingplan 2019 is een pakket fiscale vergroeningsmaatregelen. Het kabinet stelt voor het tarief in de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen te verhogen. Het tarief wordt verhoogd van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kilogram. "

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De VVD is bang, bang om kiezers te verliezen aan het FvD en de PVV.
Met allerlei proefballonnetjes Tracht Dijkhof de leegloop naar rechts te voorkomen.
Het begon met een pleidooi voor een demonstratieverbod tijdens de sinterklaasintocht. Daarna volgde het idee om een strafverzwaring in te stellen voor mensen die misdrijven plegen en in achterstandswijken wonen. Ook kernenergie kwam langs als een mogelijke oplossing voor het CO2 probleem. Een volkomen onrealistische opvatting. Alleen al door de kosten onuitvoerbaar. De plannen zijn onzin en worden nooit uitgevoerd. Ze zijn er slechts voor de bühne. Nu zegt Dijkhoff dat hij zich niet één op één gebonden acht aan het klimaatakkoord. Daarmee tracht hij Thierry Baudet de pas af te snijden. Hij zegt dat in een interview tegen een krant die al maanden aktie voert tegen het klimaatakkoord. Een dankbaar publiek dus.