Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

In De Pijp hebben bewoners om en rond de Albert Cuypgarage hun straat anders ingericht. Op eigen houtje veranderde zij een aantal parkeerplaatsen tot onder meer bakfietsstallingen en ze maakte een laad/los ruimte, zodat bij het laden en lossen het verkeer voortaan door kon stromen. Forum voor Democratie, het CDA, de VVD en DENK willen nu dat aan deze 'illegale' situatie een einde wordt gemaakt.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Een grote overwinning voor de BDS-beweging vandaag. De Argentijnse voetbalbond heeft besloten komend weekend niet in Jerusalem tegen het Israelische team aan te treden. Het besluit is het resultaat van grote druk van onderaf door oa. Palestijnse organisaties en sporters op Argentinie om de mensenrechten van de Palestijnen te respecteren. Zelfbewust probeert Israel sport- en culturele evenementen aan te grijpen om haar apartheidsbeleid en bezettingspolitiek wit te wassen. Deze overwinning schept een belangrijk precedent. Zo zal het Eurovisiesongfestival volgend jaar ook een belangrijk richtpunt worden voor de BDS-beweging. Free Palestine, boycot Israel!

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Afgelopen vrijdag 1 juni werd bekend dat de nationale intocht van Sinterklaas op 17 november in Zaanstad wordt gehouden. Daartoe was daags ervoor, op 31 mei, in een geheime vergadering besloten door de gemeenteraad. 

Enige daadwerkelijke indicatie dat de gemeente ermee bezig was dit evenement naar de stad te halen, was er niet. Wel deed op 23 maart een columniste, Merel Kan, op de lokale website De Orkaan een oproep aan de burgemeester daartoe, en voegde daaraan toe: "De ZP-discussie voeren we hier niet. Reacties in die richting donder ik vanaf nu af." Ik plaatste een reactie die kort samengevat inhield dat Zwarte Piet racisme is en die kwam er inderdaad niet door. Voorstanders konden rustig hun gang gaan maar daarna werd het stil. Nu dus een geheime vergadering en een geheime beslissing. Dat is de werkelijke stand van zaken van de discussie in Zaanstad over Zwarte Piet. De toon is gezet. 

Tegen de gemeenteraadsbeslissing stemden de PVV, uit vrees voor niet-zwarte Zwarte Pieten, en DENK die als enige partij een duidelijk standpunt tegen Zwarte Piet vertegenwoordigt: "De kwetsende karikatuur Zwarte Piet moet uit het Zaanse straatbeeld. Sinterklaas is een feest voor alle inwoners van Zaanstad. (...) De burgemeester heeft geen toezegging kunnen doen, om een feest te realiseren zonder Zwarte Pieten.” 
Behalve de gemeenteraadsleden in een geheime vergadering, een censurerende columniste en het lokale Sinterklaascomite heeft niemand op deze beslissing invloed kunnen uitoefenen. En dat noemt zich dan democratisch. Als je nu vindt dat je zo democratisch bent, zou je toch op zijn minst in alle openbaarheid de discussie moeten voeren en transparant zijn. Maar nee, de kiezers die nog in maart naar de stembus gingen, hebben deze beslissing achteraf in de media moeten vernemen, daags na de geheime vergadering. 
Onder de partijen die voor de intocht stemden zijn ook de als links bekend staande actiepartij Rosa, de SP en Groen Links. Van Groen Links verbaast niets me nog. Van Rosa heeft me dit enigzins verbaasd. Ze zijn tenslotte van oudsher een actiepartij. Rosa geeft voor deze stemming vooralsnog tot vandaag 5 juni geen verklaring op hun website. De SP (waarvan ook weinig me verbaast) doet dat wel, maar of je dit nu een verklaring kunt noemen?: “Het is hoog tijd voor aanpassingen aan oude tradities in deze veranderende tijden. (…) De kern blijft: een kinderfeest, een feest van samen zijn, een feest van geven, een feest waar iedereen aan mee kon doen zonder zich buitengesloten te voelen. (…) Het bezoek van de Sint aan Zaanstad zal deze discussie ook naar onze stad brengen. Dat betekent dat vreedzame demonstranten - hoe oneens je het verder kunt zijn met de gekozen vorm van hun boodschap - gewoon een plek moeten krijgen. De SP zou daarnaast graag zien dat we in onze stad een plek bieden voor dit maatschappelijke debat, in de periode rond de aankomst. Zodat niet alleen de landelijke intocht straks in Zaanstad is, maar ook de lopende landelijke discussie een plek krijgt.” 
Hiermee zegt de SP feitelijk hetzelfde als de kersverse burgemeester met zijn: “Die discussie gaan we niet uit de weg. En als ergens in Nederland een goede discussie kan worden gevoerd, recht voor z'n raap, dan is het in de gemeente Zaanstad. We moeten daar niet bang voor zijn. Zonder wrijving geen glans." Het is dan ook geen verklaring, maar een smoes. 

Voor het overige is het een en al Zaanse Trots en Toerisme Industrie wat de klok slaat in de berichtgeving en de verklaringen. Zelfs het 'recht voor zijn raap' voeren van de discussie wordt als een goede eigenschap van Zaanstad gepromoot. Zoals uit voorgaande blijkt is dat dus allemaal zo hypocriet en leugenachtig als wat. Als er ruimte voor discussie was geweest, dan had dat voor de beslissing moeten gebeuren, maar dan moet je wel eerst weten dat de gemeente er uberhaupt mee bezig is! 
Kortom: censuur, geheime vergadering, geheime beslissing: hoezo ruimte voor maatschappelijk debat!? Niets anders dan goede sier is het. En belangrijker nog: er wordt uit angst om de handen eraan te branden geen standpunt ingenomen over het racistische karakter van de karikatuur Zwarte Piet! Het deed me denken aan het oorspronkelijk standpunt van de SP over de bajesboten (voor ongedocumenteerden), toen zij stemden voor de komst van die boten en daarover op 9 april 2006 een verklaring “Van geweten naar weten naar wat we nu weten” uitgaven. Kern van de redenatie: 'We kunnen er niks aan doen want het is landelijke politiek. Maar zo kunnen we de boel wel in de gaten houden.' Jaren later werd de Zaanse SP een fervent tegenstander van de boten die ze zelf hadden laten komen. Misschien kunnen we aan deze nieuwe stellingname ofwel niet-stellingname van de Zaanse SP alvast een voorspelling wagen? 

Ik herinner me in de jaren zeventig als kind op de Burcht in Zaandam te hebben gestaan met mijn ouders. 'Vol verwachting klopt ons hart' zag ik net als alle andere kinderen uit naar de komst van 'De Pakjesboot'. Het was een feest ja, een kinderfeest. Dat is wat je ook nu nog steeds hoort om het handhaven van de racistische karikatuur Zwarte Piet goed te praten. Maar ik weet wel zeker dat als destijds in die jaren zeventig, toen er ook al protesten waren die ik als kind niet meekreeg, Zwarte Piet er op een dag anders had uitgezien, het mij geen donder had uitgemaakt. Ik zou misschien verbaast geweest zijn, maar meer dan een mooi verhaal erover was er niet voor nodig geweest om mij de verandering te laten accepteren. Als je kinderen kunt wijsmaken dat er een witte oude man met een witte baard op een wit paard per boot uit Spanje komt, vergezeld van een grote stapel knechten in gekleurde pakjes, met als enig doel om ter viering van zijn verjaardag aan miljoenen kinderen kado's te laten bezorgen door die knechten zich door schoorstenen heen te laten wurmen, dan kun je kinderen ook wel een verhaal opdissen waarom die knecht er het daaropvolgende jaar anders uitziet. Jarenlange discussies zijn hiervoor helemaal niet nodig. Het enige dat nodig is, is de bereidheid om op te houden met het inprenten van racistische denkbeelden aan kinderen. Dat kan nu, dat kan vandaag, dat kan dit jaar en dat kon jaren geleden al. 

Als ik er op terugkijk, voel ik me gebruikt als kind. Geindoctrineerd om racistische gedachten in te prenten, een racistisch minderwaardig beeld van zwarte mensen. Het beeld van een enge of gekke en grappige knecht van een wijze witte oude man met een mijter op. En als kind zie je niet dat hij het pakje van een kindslaaf aan heeft, begrijp je niet dat het een karikatuur is. Maar het beinvloedt je wel. Dat Zwarte Piet racisme is, staat voor mij zoveel jaren later als een paal boven water. En dat het ingeprente racisme nog altijd ergens diep in mij zit ook. Geen enkel wit mens in dit land kan dit ontkennen. Vraag je maar eens af wat voor persoon je verwacht als de arts de spreekkamer van het ziekenhuis komt binnenlopen. Vraag het je eens eerlijk af. Zal hij zwart zijn? Ben je oprecht verbaasd als hij zwart is? Of is het eerder de schoonmaker waarvan je verwacht dat die zwart zal zijn? Het zit diep. Heel diep. En er is maar een ding dat je eraan kan en ook moet doen: dit erkennen en bestrijden, in jezelf, in de maatschappij, in de politiek, in de mensen om je heen. En zeggen: Zwarte Piet is racisme en moet per direct worden afgeschaft. Als die vent volgens overlevering door de schoorsteen is gekomen en je dat verhaal aan kinderen wilt wijsmaken, maak er dan ook een witte vent met roetvegen van. Wat is daar zo moeilijk aan? Waarom moeten we maar weer discussieren en debatteren en waarom moeten in dit uitgesponnen proces van krampachtig willen vasthouden aan de racistische karikatuur van Zwarte Piet elk jaar weer zwarte activisten worden bedreigd en door politie worden mishandeld, en door rechtse knokploegen letterlijk op gevaarlijke wijze de pas afgesneden met lichamelijk letsel voor sommigen van hen tot gevolg? Want dat is de prijs van het uit willen stellen van de verandering. Elk jaar weer dreigementen, elk jaar weer geweld. Intussen krijgen elk jaar weer de zwarte kinderen de pesterijen en het gescheld op school over zich heen. Racistische pesterijen en gescheld om precies te zijn. Het rekken heeft dan ook alleen maar als doel om de verandering tegen te houden. En dat moet afgelopen zijn. 

Nu Zaanstad heeft besloten om de intocht binnen te halen en lekker te gaan discussieren langs de Zaan, en zegt ruimte te bieden aan demonstranten maar natuurlijk niet in de buurt van kinderen, want kinderfeest-excuus, alleen geen feest voor zwarte kinderen; 
Nu Zaanstad, de stad van mijn jeugd, dit zogenaamde kinderfeest op nationale televisie wil vieren omdat de stad zonodig op de kaart moet worden gezet alsof er nog niet genoeg toeristen naar de Zaanse Schans komen (en dat zijn er dus al heel veel); 
zeg ik, inwoner van Zaanstad: jullie kunnen de pot op met je discussie en je Zaanse trots. Discussie? Toen ik die wilde voeren onder de column van Merel Kan, bleek dit onmogelijk. Discussie? Waar was de discussie in Zaanstad voorafgaand aan de geheime raadsvergadering, toen de discussie nog van invloed had kunnen zijn? Wil de burgemeester het recht voor zijn raap? Goed dan: laat Zwarte Piet achterwege. Maak een einde aan Zwarte Piet. Geen gelul. 

Laat ook het volgende duidelijk zijn: het Zaanse Sinterklaas comite heeft al aangekondigd met “traditionele Zwarte Pieten” te komen, “ook als de NTR met gekleurde pieten komt”. En op hun website zegt het comite: “Wij, als lid van het Sint- en Pietengilde, zullen de gemeente en de NTR adviseren geen gekleurde en roetveegpieten mee te nemen naar Zaandijk. Wij zijn net als het Gilde van mening dat deze traditie in ere moet worden gehouden en volgen hun advies als hoeder van het erfgoed.” 
Op hun pagina over Zwarte Piet zegt het comite niet meer te doen aan rode lippenstift en oorbellen. Dat verandert nog niets aan de blackface die Zwarte Piet is. 
Zoals het er nu voorstaat wordt er wederom een nationale intocht georganiseerd, uitgezonden op televisie, die racistisch is. Dit wordt bepaald door de NTR, door de Zaanse Gemeenteraad en door het lokale Sinterklaascomite. Een feest dat heel veel geld kost en waar zwarte kinderen nog een jaar last van gaan hebben, gedwongen om toch naar school te gaan als 'de Sint' komt en zich het schelden en beledigen te laten welgevallen. Ook hen wordt iets ingeprent: dat zij minderwaardig zijn. Dit moet stoppen en dat moet nu. Degenen die zich erop voorstaan dat zij hierover discussie willen voeren en dat zo progressief en vooruitstrevend van zichzelf vinden, moeten ernstig bij zichzelf te rade gaan waarom ze dat zo geweldig van zichzelf vinden. Het is alleen maar weer een jaar racisme terwijl zij zich op de borst kloppen. Genoeg is genoeg en al veel te veel. 

Over racisme discussieer je niet. En er bestaat niet zoiets als 'een beetje racisme'. Het is vandaag 5 juni. De voorbereidingen voor weer een racistisch 'kinder'feest, op 17 november, met Zaanstad als middelpunt, zijn al lang begonnen. Stiekem en in alle stilte. Met racisme hou je op. Een middenweg, een compromis is er niet. Ook niet aan de Zaan. 

Joke Kaviaar, 5 juni 2018

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Hooghartig zwijgend paradeerde Theo Hiddema langs de demonstratie voor de Rode Hoed. Het was vrijdag 25 mei. De politie waakte over zijn veiligheid. Twee dagen later, zondag 27 mei, zat hij in het programma Bussiness Class en waarschuwde met opgeheven vinger voor de plannen van een 24-uurs opvang voor vluchtelingen in Amsterdam. Een “categorie chanteurs en oplichters die ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen” noemde hij hen.

Genoeg voor een aangifte wegens smaad, laster en haatzaaien, als je hem een koekje van eigen deeg wilt uitdelen, deze zich advocaat noemende charlatan die pretendeert van alles over de afgewezen vluchtelingen van Wij Zijn Hier te weten. Maar het is een politieke keuze om volledig voorbij te gaan aan de afwijsmachine van de IND, het volledig ontbreken van echte rechterlijke toetsing van de beslissingen van die IND en het slaafs volgen van overheidsbeleid door de Raad van State, waar voormalig minister en verantwoordelijke voor de Schipholbrand Piet Hein Donner nu vice-president van is. Hiddema acht zichzelf een autoriteit op het gebied van eender welke juridische zaken en schildert vluchtelingen doelbewust af als een als ondersoort te beschouwen type mens. Wat Hiddema zijn publiek ook verzwijgt is het feit dat gedurende jaren van strijd voor een recht op bestaan en op onderdak inmiddels 100 mensen van Wij Zijn Hier erin geslaagd zijn, dankzij de geweldige inzet van vrijwilligers en goede advocaten, alsnog aan te tonen dat zij recht op asiel hadden en ten lange leste ook gekregen hebben. En dan zeggen ze dat links in een bubbel zit die zich wentelt in het eigen gelijk.

“Het zou het allerbeste zijn als wij absolute heersers zijn” - Thierry Baudet tijdens partijbijeenkomst 3/11/17

Bij Forum voor Democratie - verder te noemen: Forum voor Dictatuur - is het streven om de grenzen van dit land te sluiten. Baudet wil af van het Europees Hof omdat het mensenrechten beschermt en een 'ernstige inbreuk op de democratie' zou zijn en het land moet uit de EU. Dat is ook waarom in de Rode Hoed Brexit-aanstichter Dan Hannan werd uitgenodigd. FvD dient in de Tweede Kamer alvast de ene motie na de andere in om de kweekvijver van nationalisme te voeden:
2 november 2017: een motie om bij te houden wie er Nederland binnenkomen en een motie om het vluchtelingenverdrag op te zeggen. Op 11 mei 2018: een motie om gemeenten te korten die het uitzetbeleid tegenwerken, een motie om preventief 'uitgeprocedeerde asielzoekers' op te sluiten, een motie om landen te dwingen migranten terug te nemen, en een motie om 'illegaliteit' strafbaar te stellen.

“Het westen leidt aan een auto-immuun ziekte” - Thierry Baudet tijdens algemene ledenvergadering 15/1/17

Als je er zulke fascistische en racistische denkbeelden op nahoudt als Baudet en Hiddema moet je wel de daad bij het woord voegen en er alles aan doen mensen op straat gezet, opgesloten en gedeporteerd te krijgen. Anders ben je niet meer geloofwaardig. Nogmaals Hiddema's vuilspuiterij over de Amsterdamse plannen bij Business Class waar hij, net als Baudet en Nanninga, kind aan huis is:
“Ongedocumenteerden, weet je wat dat zijn? Dat zijn gewoon illegalen. Maar die term komt daar niet in voor, want dat is zielig. (…) Dus komt er een zieligheidssausje overheen, heten ze ongedocumenteerden dan lijkt het net of iemand door misgeboorte of ongemak in zijn leven geen documenten heeft. (…) En waarom hebben ze geen papieren? Heel simpel: omdat ze die weggegooid hebben. Of verdonkeremaand, ze zijn helemaal niet zielig. Dat is gewoon de manier om de staat te kunnen chanteren. En vervolgens hebben ze al hun vluchtverhalen ook bij elkaar gelogen want ze zijn totaal uitgeprocedeerd.”

In Amsterdam is Annabel-'dobbernegers'-Nanninga ook al een tijd bezig om mensen op te zwepen tegen de vluchtelingenactivisten van Wij Zijn Hier. En met succes. Ze deed het als 'columniste' al en zet de lijn voort. De hetze sinds de kraakacties in de Rudolf Dieselstraat wordt door de Amsterdamse afdeling van Forum voor Dictatuur aangewakkerd en heeft resultaat. Samen met Powned toog Nanninga op 5 april opzettelijk zonder hun komst aan te kondigen naar de Rudolf Dieselstraat. De lijntjes zijn kort. Nanninga schreef vroeger voor Geen Stijl, het hekelblog van de onderbuik van Neederland. Ook nu wisten ze heus wel dat bij de aanblik van de roze microfoon niemand zou willen praten en als altijd reageerden zij daar zeer verongelijkt op.
Nanninga in de video: “Er zijn hier 11 panden gekraakt door een groep illegalen die hier sowieso al niet mogen zijn. (…) Het aanmoedigen van het stelen van andermans vastgoed een voorproefje is van de totale rechtsongelijkheid en wetteloosheid die Amsterdammers de komende vier jaar te wachten staat als dat extreem linkse college doorgang krijgt. (…) Ik ben bang dat dit een voorproefje is.”

Nanninga en haar Amsterdamse afdeling van FvD zijn vastberaden om een politieke ruzie met Groen Links en het Amsterdams college uit te vechten over de rug van vluchtelingen. Ze weet daarbij heel goed hoe ze de media voor haar karretje kan spannen. Dezelfde dag verscheen er een artikel bij Elsevier onder de kop: 'Rechts op ramkoers met Groen Links en van Aartsen over krakers', waarin werd opgetekend:
“Forum voor Democratie-voorzitter Annabel Nanninga vindt het ‘een totaal verkeerd gebaar’ om ‘deze misdaad’ te belonen met dagopvang of door gemeentelijk vastgoed beschikbaar te stellen. ‘Kraken stopt als je het kraakverbod handhaaft,’ zegt zij. De Amsterdamse tak van FvD noemt het besluit van burgemeester Van Aartsen ‘waanzin’.”

“Als jij echt gelooft dat negers dommer en luier zijn dan witte mensen, waarom zou je dat niet mogen zeggen?” - Annabel Nanninga in het Parool, 24/12/16

Vanaf dat moment hoefde Forum voor Dictatuur niets meer te doen om de boel verder op te stoken. Op 6 april riep Rutte dat de kraakacties 'verschrikkelijk' waren. Wilders trok dezelfde dag als altijd op twitter zijn registers open. AT5 citeerde gewillig: Wilders over krakende asielzoekers: 'Anarchie in Amsterdam - Met steun van links en Van Aartsen. Pak het illegale kraaktuig op en zet ze het land uit.' Vervolgens kwamen de straatfascisten van Voorpost, Identitair Verzet en Pegida uit hun holen gekropen. Er werd een spandoek bij de panden in brand gestoken. AT5 berichtte op 8 april: “Onbekenden hebben vannacht één van de We Are Here-spandoeken in de James Wattstraat in brand gestoken. 'Mensen die de wetteloosheid zat zijn' zouden achter de actie zitten.”

Pegida liep provocerend door de buurt. Op 15 april meldde Identitair Verzet een dak van een kraakpand te hebben bezet. 21 april wisten leden van Identitair Verzet een sleutel van een nog leegstaande woning in het woonblok van Wij Zijn Hier te bemachtigen via een kraakwacht, trokken erin en hingen opnieuw het spandoek 'Crimineel = Illegaal' en een vlag uit. In het verlengde van de uitlatingen van Nanninga en Hiddema eiste het fascistentuig daarbij “dat de uitgeprocedeerde asielzoekers opgesloten worden in afwachting van uitzetting en dat iedereen die steun verleend aan deze illegalen wordt vastgezet voor medeplichtigheid aan een criminele activiteiten”. Terecht werden ze er dezelfde dag nog door anti-fascisten letterlijk uitgekegeld. Geen ruimte voor fascisten!

De weken erna werd het rustiger rond de panden in de Rudolf Dieselstraat. Maar niet in de media en de politiek. Nanninga en haar Amsterdamse FvD hielden de boel levend via twitter. Evengoed legde Wij Zijn Hier goede contacten in de buurt. En evengoed staat de groep als gevolg van een rechtelijke uitspraak op 1 juni weer op straat. Maar is daar licht aan het eind van de tunnel? De gemeente Amsterdam besloot om een 24-uursopvang te realiseren en riep eigenaren op in afwachting daarvan niet tot ontruiming over te gaan. Huiseigenaren noch woningcorporaties voldeden aan dat verzoek. Van Aartsen, de VVD burgemeester die in 2012 nog in de winter het tentenkamp Recht op Bestaan op de Koekamp in Den Haag met veel geweld liet ontruimen, zit er mee in zijn haar en neemt maar even geen standpunt in. Hij besloot zich te verschuilen achter het OM en de beslissingen van de gemeenteraad en heeft zich zo de woede van de landelijke VVD fractie op de hals gehaald. De VVD strijdt daar namelijk met PVV en FvD om de titel 'meest rechtse partij van Neederland'.

“Grenscontroles zouden ze zo weer moeten invoeren – moet je wel een beetje mogen etnisch profileren.” - Theo Hiddema in De Telegraaf, 22/3/17

De campagne van Forum voor Dictatuur gaat intussen onverminderd door. Het hele land wordt afgestruind op zoek naar meer medestanders voor het 'dominant blank' Europa dat Thierry Baudet voor ogen heeft en er is geen zaal die hen weigert. In een video van 15 mei, opgenomen bij een bijeenkomst van Forum voor Dictatuur in Zeeland, wordt nogmaals duidelijk waartoe Hiddema en Baudet in staat zijn als Baudet aanvangt met: “Massale immigratie gaat maar door. Met weer een steekpartij. Wat krijgen we te horen? Een verwarde man.”
Zo wordt door het koppelen van een vreselijke gebeurtenis, die het directe gevolg is van moorddadige grenspolitiek en bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg, aan vermeende massa-immigratie opnieuw de toehoorder opgehitst tegen vluchtelingen. De video is zodanig gemonteerd dat daarna Hiddema in beeld verschijnt met onder andere de volgende denigrerende en uit de duim gezogen beweringen als pleidooi voor het opsluiten van migranten:
“Laat u zich niet wijsmaken – daar zal ik binnenkort wel aandacht aan besteden – dat landen als Marokko en Algarije die niet staan te springen om hun eigen – nou niet uitverkoren – landgenoten terug te halen, niet meewerken dat ze niet weg kunnen. Iedereen kan weg. Iedere Marokkaan die hier zegt 'ik ben mijn papieren kwijt' – die heeft ie weggegooid – en de regering wil mij geen uitreispapieren leveren, kan weg. Als ie maar gewoon de nood er toe ziet om weg te komen, dan is ie zo weg. Dan heb je zo een notaris in het geboortedorp of een imam, die een papiertje regelt waarop staat 'dit is die en die' en je mag zo de deur uit. Dus als vaststaat dat je gewoon de boel blokkeert, dan is dat gewoon meewerken aan illegaliteit. Dat is een strafbaar feit. Je kunt die mensen gewoon in bewaring zetten. En daar gaan wij dus in de praktijk voor zorgen.”

Op 17 mei is de druk van extreem-rechts in de Tweede Kamer zo groot geworden dat minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid toegezegde om “uit te zoeken in hoeverre krakers bestraft worden voor de overtreding van het kraakverbod. Er zijn inderdaad weinig veroordelingen in de groep waar u het over heeft. Als uit de statistieken naar voren komt dat krakers wegkomen zonder veroordeling, moeten we ons daarover buigen." Op 22 mei volgden twee moties van VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis die beiden zijn aangenomen: een verbod voor de gemeente Amsterdam om 24-uursopvang te realiseren en een motie die oproept om het Amsterdamse collegebesluit om eigenaren te vragen geen aangifte tegen krakers te doen te laten vernietigen door de kroon. Naar het schijnt een zeer zeldzame ingreep in lokaal bestuur.
Elsevier meldt die dag: Kamer accepteert Amsterdamse krakersaanpak niet langer: ‘Handhaaf kraakverbod’.

"Gewelddadig optreden in Geldermalsen tegen komst asielzoekerscentrum is noodweer tegen een injectie van criminaliteit." - Thierry Baudet bij Powned, 17/12/15

Wat begon met de hetze van Nanninga kort na de kraak, gecombineerd met de opgevoerde druk ter rechterzijde van de VVD in de Tweede Kamer waar FvD van meet af aan moties tegen vluchtelingen indiende, heeft geleid tot acties van fascisten op straat en steeds extremere landelijke politiek ten aanzien van vluchtelingen. Waar politieke partijen van haatzaaien hun core business maken, kunnen de gevolgen niet uitblijven. Voor FvD ligt overal de rode loper uit.
Afgelopen week hield het Renaissance Instituut van Forum voor Dictatuur in de Rode Hoed de eerste lezing met Dan Hannan. Ook hij verspreidde, ter motivatie van een stem voor Brexit, gif tegen vluchtelingen, migranten en mensen van kleur. Daags na het referendum waarin de voor-stem voor Brexit overwon, volgde een explosie van racistisch geweld. Hannen wees elke verantwoordelijkheid van de hand. En zo gaat het in Nederland ook, waar onder het mom van 'verzet' tegen 'het partijkartel' en de 'baantjescarroussel' FvD de huidige elite wil vervangen door de eigen 'renaissance' elite. Het is een ordinaire greep naar de macht, anders niet. De hetze die tegen vluchtelingen en mensen van kleur wordt gevoerd door PVV, FvD en VVD, elkaar versterkend om niet voor de ander onder te doen, leidt voortdurend tot geweld waar je nooit wat van hoort. Moslima's worden aangevallen, ramen van woningen van vluchtelingen ingegooid, geweld bij AZC's en moskeeen, het blokkeren van zwarte activisten op weg naar een demonstratie, de lijst is eindeloos. De media berichten er niet tot weinig over of vergoelijken het. En de politie doet het liefst lekker mee.

“Een verbod op discrimatie is onzin” - Thierry Baudet, ref. Dagblad 7/4/15

Om zichzelf en gelijkgezinden te vrijwaren van vervolging diende Forum voor Dictatuur eind november 2017 een motie in met als doel het wetsartikel tegen haatzaaien te schrappen. Het artikel zou een “toevluchtsoord voor beroepsactivisten en querulanten” zijn geworden en er toe leiden dat “velen zich schuw aan het debat onttrekken uit vrees als «racist» te worden bestempeld”. In een tegelijk ingediende motie werd opgeroepen de straf niet te verdubbelen. Verwezen werd naar het proces tegen Wilders.
Forum voor Dictatuur wil graag samen met de PVV ongestoord hun racistische en fascistische gang kunnen gaan en de VVD volgt hen trouw. Ook de rest van de politiek is onderhevig aan dit touwtrekken naar rechts. Wilders en Baudet: ze zetten mensen op tegen elkaar in een klassiek spel van verdeel en heers en roepen tegelijk zelf het slachtoffer te zijn van demonisering. Trek een net jasje aan en doe een stropdas om en je kunt iedereen alles wijsmaken vanuit je appartementje in de grachtengordel of je villa in Wassenaar. Je kunt overal zalen boeken en bijeenkomsten houden. Het fascisme is al lang niet meer herkenbaar aan kale koppen en zware laarzen. Maar de taal blijft hetzelfde, ook al is deze verpakt in mooipraterij.
In een interview met Vlaams Belang op 12 januari 2014 zei Thierry Baudet: “Partijen die de natiestaat centraal stellen, zoals het Vlaams Belang, het Franse Front National en Geert Wilders zijn de politieke avant-garde, de voorhoede van een volksopstand.” Dat is het einddoel van deze lieden. Niet de ingegooide ruiten van de Rode Hoed zijn te vergelijken met de Kristallnacht, maar de ruiten ingegooid bij een Somalisch gezin in Gouderak, de molotovcocktails tegen een moskee, en nog veel meer. En daarom is het zaak de gang van Forum voor Dictatuur op weg naar de witte alleenheerschappij op alle mogelijke manieren met de daartoe noodzakelijke middelen in de weg te staan.

Joke Kaviaar, 29 mei 2018
NB. meer bronnen op: De Valse Piano Van Thierry Baudet

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Op 25 mei organiseert het Forum voor Democratie (FvD) in de Rode Hoed haar eerste 'renaissancelezing', deze keer met de Britse conservatief Hannan. Met de avond probeert de extreem-rechtse partij zichzelf een respectabel en geleerd imago aan te meten, maar achter de sjieke grachtengordelfacade schuilt de bekende combinatie van racistisch gif, nationalisme en neoliberale dogma's.

Net zoals Trump ('make America great again') voegt Baudet zich met zijn verlangen naar een 'renaissance' in een bloedige nationale traditie van koloniale overheersing en imperialistische oorlogspolitiek. Voor het gros van de mensen die tijdens de 'gouden' eeuw leefden - tot slaaf gemaakten, koloniale onderdanen of werkende mensen - bracht deze periode niets dan ellende. Het economisch nationalisme van Baudet nu vertaalt zich naar financiële steun voor multinationals en meer geld voor het leger.

Maar anders dan Trump staat Baudet in de traditie van de fascistische Völkisch-beweging uit de Weimarrepubliek - zijn 'renaissance' is een autoritair project dat gaat om de 'vitaliteit' van het volk te herstellen door links en iedereen met een niet-Nederlandse achtergrond weg te zuiveren. Dat is hoe Baudets karakterisatie van migratie als 'homeopathische volksverdunning' en zijn verlangen naar een 'dominant blank Europa' begrepen moeten worden. Ook stelde hij dat 4 en 5 mei worden 'misbruikt door extreem linkse ideologen' die de 'massa-immigratie en structurele demografische transformatie van Europa laten voortbestaan'. Droomt Baudet - 73 jaar na het einde van de holocaust - soms van een nieuwe etnische zuivering van Europa?

Baudet gaat met zijn kadootjes aan de rijken en multinationals, zijn nationalisme en racisme verder waar Balkenende en Rutte zijn gebleven. Op internationaal niveau is hij bijvoorbeeld onderdeel van een netwerk van extreem-rechtse partijen en fascistische bewegingen en sprak hij met Holocaust-ontkenner Le Pen en de biologische racist Taylor.

Dit is waarom we vandaag voor de deuren van de Rode Hoed een tegengeluid laten horen. Nee tegen een renaissance van racisme, nationalisme en zelfverrijking!

Demonstratie informatie

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Met hysterisch wordt bedoeld het verlies van de zelfbeheersing of een ernstige vorm van angst. Kijken we naar de Telegraaf, dan zien we een extreem-rechtse hysterische krant: de Telehysterie dus. De Telehysterie schrijft vooral in opgepompte taal. Vooral hun koppen zijn beroemd, altijd chocoladeletters, altijd overdreven. Bijvoorbeeld: Jesse Klaver kreeg van RTL verbouwing cadeau.  In werkelijkheid ging het om nieuwe lambriseringslatjes, wat verf en een kapstokje voor zijn kinderen. De Telehysterie Hegt nogal een bijzondere waarde aan de term Allahu Akbar. Er is niets echter niets controversieels aan. Het is een term die Islamieten meerdere malen per dag bezigen. Vooral als ze morele steun nodig hebben. In een enge achtbaan zitten, in het nauw komen of noem maar op. Het heeft geen enkel verband met terrorisme, dat heeft de Telehysterie zo geframed. Verder wel schrijven over het eenmalige extra inkomen van Jesse Klaver wat hij overhield aan zijn boek, niet schrijven over de structurele dubbelfuncties van PVV-leden zoals Alexander van Hattem, actief: als senator, Statenlid én als raadslid en niet schrijven over het geld wat Wilders bijeenharkt met buitenlandse lezingen.  Zoals ze nu ook iedere kritiek op Israel framen als anti-semitisch. Onzin, een regime van welke aard dan ook aanspreken op exxesief wapengebruik, zegt iets over het regime, niets over de joden als bevolkingsgroep. Maar ja, kritiek op het Israelische regime mag niet van extreem rechts, dus zeker niet van de Telehysterie. Hetzelfde met het stadsbestuur van Amsterdam. In Amsterdam is het door toedoen van de VVD  geen leven meer. De stad wordt verstikt door auto's. Het nieuwe stadsbestuur wil daar eindelijk iets aan doen. Reden voor de extreem-rechtse Telehysterie om te spreken van een knetter-links stadsbestuur. De Telehysterie kenmert zich dan ook een verborgen agenda:

  • het tot in extreme mate steunen van de autolobby en de olie- en kolenindustrie
  • het ondermijnen van alle noodzakelijke milieumaatregelen
  • alles wat links is of links lijkt zwart maken
  • Iedere vorm van vernieuwing of verandering torpederen
  • Tegen de Publieke omroep Voor de Commerciele omroep

Politiek staat de Telehysterie aan de rechter kant bij de PVV, FVD, NVU en het rechtervleugel van het CDA en VVD

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Een paar dagen geleden schoten Israëlische troepen 60 ongewapende demonstranten dood en verwondden er nog eens 1300. Israël wordt bestuurd door een van de meest wrede en racistische regimes ter wereld. Het wordt tijd dat de wereld zich uitspreekt, en zich schaart achter sancties tegen Israël.

Israël drijft steeds verder af van redelijkheid en beweegt zich richting extreem-rechts. Een parlementslid riep op tot geweld tegen Ahed Tamimi, het jonge Palestijnse meisje dat een soldaat een tik gaf nadat haar neefje in het gezicht werd geschoten -- en de minister van Defensie wilde zelfs haar hele familie laten straffen!

Het Israëlische leger beweert dat de demonstratie een door Hamas georganiseerde invasie was, en dat sommige betogers gewapend waren. Dit wordt in twijfel getrokken door Israëlische en buitenlandse burgerorganisaties en Israël heeft vaker gelogen om haar acties te rechtvaardigen. Maar zelfs als wat Israël zegt waar is, waarom werden er dan 1300 mensen neergeschoten, op een paar honderd meter afstand van het hek? En waarom werd er met scherp geschoten?!

Het Israëlische leger domineert het luchtruim en ligt veilig ingegraven met kilometers lege woestijn achter zich. Hoe kan een groep demonstranten dan een bedreiging zijn?! De hysterische angst en het gevoel van slachtofferschap van het Israëlisch regime kent geen grenzen, en wordt gebruikt om wreedheden te rechtvaardigen.

Gaza is 's werelds grootste openluchtgevangenis. Bewoners worden al jarenlang afgesneden van de buitenwereld en hebben onvoldoende toegang tot basisbenodigdheden. Deze wanhopige situatie dreef mensen ertoe hun leven te riskeren door te demonstreren. Maar toen de gevangenen in de buurt van de gevangenismuren kwamen schoten de bewakers erop los, vanuit hun veilige havens honderden meters verderop.

De vele volgelingen van Israël zullen automatisch in de verdediging schieten en zullende mensen die kritiek leveren op Israël beschuldigen van antisemitisme. Maar kritiek op de staat Israël is geen kritiek op het Joodse volk, De Holocaust valt niet te ontkennen, de Joodse gemeenschap wordt al ontzettend lang op verschrikkelijke wijze onderdrukt, en wordt nog steeds over de hele wereld geconfronteerd met antisemitisme.

Vele grondleggers van Israël wilden dat het een baken van hoop zou worden. Maar hun visie is vermoord, en Israël wordt bestuurd door een wreed, racistisch en onderdrukkend regime -- de wereld zou dit regime moeten veroordelen. Niet alleen met woorden, maar ook met daden:

Palestinian Lives Matter - Sancties voor Israël!

Al decennia lang worden alle mogelijke middelenen ingezet om betere behandeling van Palestijnen af te dwingen, maar het wordt alleen maar erger. Gerichte sancties op Israëlische bloeddiamanten, een wapenembargo (Israël verkoopt wapens aan de meest wrede regimes ter wereld), technische en culturele sancties (zoals Israël uitsluiten van deelname aan sportevenementen of het Eurovisie Songfestival) zouden het Israëlische regime kunnen doen heroverwegen.

Samen met Donald Trump behoort de Israëlische premier Netanyahu tot de meest oneerlijke en gevaarlijke politiek leiders ter wereld. Net als andere extremisten dromen zij van een wereld waarin weldenkende burgers hun beoordelingsvermogen verliezen en zich laten meeslepen door één van twee partijen die recht tegenover elkaar staan. En waarvan er één door hen geleid wordt. Samen laten we zien dat ze dit niet voor elkaar krijgen -- dat wij, gewone mensen, ons niet laten meeslepen door hun haat en propaganda. Dat wij racisme en wreedheid herkennen en dit niet laten gebeuren. Dat ze ons onze medemenselijkheid, en Palestijnen hun vrijheid en waardigheid niet kunnen afnemen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
26 mei organiseert bed, bad en brood friesland samen met afa.fryslan en jou een
3 dimensionaal kunstwerk met reddingsvesten (symbolisch te koop €5). donatie is
voor no border kitchen. geinterreseerd? (mail ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
of reageer op deze mail. we hebben nog vrijwilligers nodig ;) met het opbouwen,
de catering, de presentatie en het opruimen enz. #domela groet, sytze @bbb.frl
screenshot 34