republiek allochtonie

In Republiek Allochtonië vindt u berichten, achtergrondartikelen en opinies die iets te maken hebben met de integratie van etnische minderheden in Nederland

In Republiek Allochtonië vindt u berichten, achtergrondartikelen en opinies die iets te maken hebben met de integratie van etnische minderheden in Nederland
 1. Ook Belastingdienst (b)lijkt etnisch te profileren

  Na politie, makelaars en uitzendbureaus, lijkt ook de Afdeling Toelagen van de Belastingdienst etnisch te profileren. Onderzoek van RLT Nieuws en Dagblad Trouw wijst dat uit. De Belastingdienst blijkt bovendien gegevens over een tweede nationaliteit - anders dan door de overheid was afgesproken - nog steeds bij te houden.
 2. Samenstelling van de Amsterdamse bevolking

  Per mail krijgen we geregeld vragen of opmerkingen over de bevolkingssamenstelling van vooral Amsterdam. Hoeveel Nederlanders met een migratie-achtergrond wonen er in Amsterdam? Wat zijn de grootste bevolkingsgroepen en wat zijn de snelstgroeiende bevolkingsgroepen? Hieronder, met dank aan het Amsterdamse Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS), enkele cijfers.
 3. Nieuwe redactie Winternachten 2020

  Yes! Er zit beweging in. Twee jaar na de teleurstelling dat er op het Schrijversfeest aan het slot van het Winternachten festival 2017, bij het fotomomentje na de uitreiking van de Jan Campert prijzen 2016 uitsluitend witte mannen van Nederlands-Nederlandse huize op het podium stonden is er iets moois gebeurd.
 4. Mikpunt Moskee

  Discriminatie van moslims komt onder meer tot uiting in daden van agressie tegen moskeeën. Dat is het centrale thema van de onlangs onder redactie van Ineke van der Valk (Universiteit Leiden) verschenen bundel Mikpunt Moskee.
 5. Advies Raad van State: geen verbod op ritueel slachten

  De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Thieme voor een wijziging van de Wet dieren. Dat voorstel behelst invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht en schrapt de uitzondering die nu op deze plicht geldt voor onbedwelmd ritueel slachten volgens joods of islamitisch gebruik. De Raad van State onderschrijft het maatschappelijke belang van (wettelijke) bescherming van dierenwelzijn, maar is van oordeel dat de voorgestelde maatregel een te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst met zich brengt. Ondanks dit advies gaat de Partij voor de Dieren het wetsvoorstel donderdag indienen bij de Tweede Kamer.

Binnenkort

Pinksterlanddagen 2019

juni
zaterdag
8

Wat zijn de Pinksterlanddagen? Een anarchistisch festival dat jaarlijks plaatsvindt op het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha tijdens het Pinksterweekend. Het is een bijeenkomst voor anarchisten en iedereen die zich door het anarchisme laat inspireren. Het hele weekend zit barstensvol met workshops, lezingen, discussies over anarchisme en de sociale strijd. Er is ook een speciaal programma voor kinderen en in de avond zal er een cultureel programma plaats vinden. Het is een festival wat al ruim 80 jaar word georganiseerd en is voor veel anarchisten een plek om samen...

Glop Facebook agenda

Glop op Facebook