Doorbraak is een linkse basisorganisatie die strijdt voor een ecologisch duurzame wereld zonder uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting. Daarom vechten we van onderop tegen kapitalisme, patriarchaat, racisme, nationalisme, religieus fundamentalisme en militarisme.
 1. Onvrede over lopend onderzoek naar geweld in Nederlands-Indië

  Doorbraak.eu

  Er is onvrede over het onafhankelijke onderzoek naar standrechtelijke executies in de jaren veertig door het Nederlandse leger in Zuid-Sulawesi. Dat zegt advocaat Liesbeth Zegveld, die spreekt namens nabestaanden die een claim hebben ingediend tegen de Nederlandse staat. Het onderzoek is onder meer vertraagd. Deskundige Robert Cribb was in januari 2016 door de rechtbank in Den Haag aangesteld om het onderzoek te leiden. Cribb moest onder meer kijken of er op erevelden op Sulawesi behalve slachtoffers van standrechtelijke executies ook gesneuvelden kunnen liggen van de ‘gewone’ strijd in het voormalig Nederlands-Indië. Dat is belangrijk voor de beoordeling van de claims. Door de executies in ’46-’47 in Zuid-Sulawesi kwamen zeker 3500 mannen om. Het rapport had in december klaar moeten zijn, maar na zijn aanstelling liet Cribb niet veel meer van zich horen. Toen het rapport er in december nog steeds niet was en Cribb ook niet liet weten hoe het...

 2. Dienst Terugkeer en Vertrek traint grenswachten in Afrika

  Doorbraak.eu

  “De beambten worden getraind in immigratie en migratiegerelateerde onderwerpen met een specifieke nadruk op migratiemanagement”, aldus het persbericht van het IOM. Het geheel maakt onderdeel uit van het project “Enhancing Migration Management in African States through Capacity Building on Integrated Border Management and Countering Irregular Migration”, dat met 274.098 euro wordt gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Jan Willem Konig van de DT&V zei over de training: “Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap de uitdagingen te adresseren die samenhangen met irreguliere migratie en mensenhandel die het lijden en de dood van tienduizenden migranten veroorzaken.” Mooie worden die het hypocriete beleid van de EU moeten verdoezelen. Het is juist dat beleid, met het steeds verder opvoeren en militariseren van de grensbewaking aan de EU-grenzen en daarbuiten, dat vluchtelingendoden veroorzaakt. Mensen, vaak gedwongen te vluchten door redenen waar het Westen eveneens een grote rol in speelt, worden...

 3. Werken zonder loon in de Heinenoordtunnel en het groen

  Doorbraak.eu

  Een trotse directeur van Werk & Inkomen Hoeksche Waard (sociale dienst) vertelt hier over het werken zonder loon bij de Heinenoordtunnel. Rijkswaterstaat betaalt voor het werk dat deze mensen doen, maar de mensen die er werken krijgen uiteraard geen salaris. Die doen “werkervaring” op. Ze hebben namelijk “afstand” tot de arbeidsmarkt. Volgens mij is dit dus pure verdringing, want het is werk dat schijnbaar noodzakelijk is. Ze zegt dat bijna iedereen die daar gewerkt heeft, weer een andere baan heeft. Nu weet ik dat dit echt niet zo is, maar ja, wie luistert er nu naar mij? Ze verdedigt ook het werken in het groen. Dat is een opleiding, want in de zomer is er veel werk in het groen via een uitzendbureau. Maar ja, in de winter ligt dat werk echt stil. Wat moeten die mensen dan gaan doen? Weer een ander vak leren door te werken zonder loon?...

 4. Karig minimabeleid van de gemeente Amsterdam moet op de schop

  Doorbraak.eu

  Gisteren besteedde Het Parool met het artikel “Amsterdamse regeling voor toeslagen minima deugt niet” aandacht aan de perikelen rond het krenterige minimabeleid van de gemeente Amsterdam. Begin april heeft advocaat Marc van Hoof voor een cliënt een rechtszaak gevoerd over de individuele inkomenstoeslag. In zijn uitspraak van 5 april stelde de rechtbank de gemeentelijke verordening over de individuele inkomenstoeslag buiten werking. De gemeente moet zijn huiswerk gaan overdoen, maar lijkt daar bijzonder weinig zin in te hebben. Als Bijstandsbond zijn wij daarom de druk aan het opvoeren, samen met onze achterban van bijstandsgerechtigden. In de verordening over de individuele inkomenstoeslag staat dat alleen armen met schulden in aanmerking komen voor een toeslag in de vorm van een VVV-bon, en binnen deze groep bovendien alleen nog maar degenen die met succes een schuldsaneringstraject doorlopen. Enkel de schuldhulpverlener kan die toeslag dan aanvragen. De cliënt van Van Hoof stelde zich op het...

 5. 6 juni, Den Haag: lezing over anti-apartheidsactivist Steve Biko

  Doorbraak.eu

  Op 6 juni organiseert de Haagse Mug de bijeenkomst “De idealen van anti-apartheidsactivist Steve Biko: nog steeds actueel”. Vanaf de jaren zestig was Biko een belangrijke persoon in het verzet tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Makheni Zonneveld geeft een lezing over de erfenis van Biko en over de geschiedenis van kolonialisme, apartheid en de black conscious movement in Zuid-Afrika. Bijeenkomst Dinsdag 6 juni Vanaf 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) Panderbar (binnenplaats van Pander-wooncomplex) Binnendoor 32 Den Haag Harry Westerink

 6. Koloniale monumenten (fotocollectie)

  Doorbraak.eu

  In vorige eeuwen richtten Europeanen in de koloniën en in hun eigen landen op tal van plaatsen standbeelden en monumenten op ter ere van de imperiumbouwers. Deze beelden vertelden de voorbijgangers over de moed, de opofferingen en de overwinningen van de pioniers. In de voormalige overheerste gebieden werden de meeste koloniale standbeelden al tijdens de bevrijdingsperiode als symbolen van de gehate macht van hun sokkels gestoten. In de vroegere `moederlanden’ staan zij opvallend genoeg onveranderd op straat en doen ze hun oude propagandawerk: het Europese optreden overzee een waardig, zelfs nobel aanzien geven. Toch is dit geen voorstel om de koloniale monumenten ook in Europa te vernietigen, maar juist een pleidooi om ze goed te onderhouden, want zij kunnen ons en toekomstige generaties nog veel vertellen over hoe Europa rijk is geworden. De uitgebeelde admiraal, generaal of kaapvaarder draagt gewoonlijk tenminste een stok. Vaker is zijn prominentste attribuut een zwaard...

 7. Dwangarbeid bij de aanleg van openbaar groen in Musselkanaal

  Doorbraak.eu

  Zo wil de gemeente uitkeringsgerechtigden inzetten bij de aanleg van openbaar groen in Musselkanaal, werd gisteren bekendgemaakt. Dat groen komt in de Florawijk, waar ooit huurhuizen stonden. “De aanleg gebeurt door deskundigen, maar er moet zoveel gebeuren dat ook Musselkanaalsters met een uitkering een bijdrage kunnen leveren”, zegt wethouder Peter Gelling (Gemeentebelangen). “Die training vergroot hopelijk hun kans op betaald werk.” In Menterwolde telt de sociale dienst nu 388 cliënten, in Oldambt staat de teller bijna op 1400. Oldambt is daarmee recordhouder in de regio voor wat betreft het aantal cliënten. “Ook wij worden geconfronteerd met die nieuwe groepen en doen er alles aan om de stijging tot stilstand te brengen”, zegt wethouder Bard Boon (Partij voor het Noorden). “Maar het aantal banen is hier heel beperkt.” Marcel Looden in Druk op sociale diensten Oost-Groningen groeit (DvhN)

 8. Staatsgeweld is een blinde vlek bij middenklassers

  Doorbraak.eu

  Er zijn minstens vijf afweermechanismen waarmee we vol kunnen houden dat de staat vredelievend is en dat niet politiek verzet nooit uit elkaar geslagen wordt. Ten eerste leidt politiegeweld tegen burgers alleen tot verontwaardiging als het in het buitenland plaats vindt. In Nederland overlijden met enige regelmaat arrestanten, al dan niet na in een nekklem te zijn genomen. Onze verontwaardiging evenwel reserveren wij exclusief voor Amerikaanse politiemoorden. De Nederlandse politie – onze politie – kan niet werkelijk gewelddadig zijn en evenmin werkelijk racistisch. Ten tweede reageren wij slechts dan op geweldmeldingen als het op camera staat. Door de Amsterdamse politie opgepakte studenten stelden geslagen te zijn. Dat staat evenwel niet op camera en dus is het inderdaad het woord van de staat tegen dat van studenten. Wie geloven wij dan? Wie willen wij dan geloven? En wie kunnen wij dan geloven? Dan geloven wij de staat, althans kranten nemen de...

 9. Blauwe sticker op de borst: werkloos

  Doorbraak.eu

  Iemand van het UWV moet het, in de aanloop naar de UWV Kansmarkt op 11 mei in het gemeentehuis van Eindhoven, bedacht hebben: “We moeten de werkloze mensen wel kunnen herkennen, laten we ze een blauwe sticker op de borst plakken.” Ook heeft niemand van de organisatoren bedacht: “Is het wel nodig, maar meer nog; is het wel slim om dat te doen?” De UWV Kansmarkt is op zich een prima initiatief. Werkgevers kunnen vacatures in een beursachtige opzet presenteren aan belangstellenden. Een duidelijke opzet: in de stands staan de werkgevers en de bezoekers zijn op zoek naar werk. Simpel. Je kunt je voorstellen dat de werkgevers een naambordje hebben en de mensen die zich hebben opgegeven bij binnenkomst ook een naambordje krijgen. Daarmee kan een gesprek wat makkelijker beginnen. Dat gebeurde niet. Werkzoekenden werd opgedragen de blauwe sticker op de borst te dragen, zonder naam er op. De meeste...

 10. 24 mei, Amsterdam: presentatie van boek “De frontlinie” en benefiet voor Bond Precaire Woonvormen

  Doorbraak.eu

  Op 24 mei vindt in Amsterdam de presentatie plaats van het nieuwe boek “De frontlinie”, met aansluitend een benefiet voor de Bond Precaire Woonvormen (BPW), een belangenorganisatie van en voor flexhuurders. De bijeenkomst staat in het teken van het verzet tegen de neo-liberale stad. Boekpresentatie en benefiet Woensdag 24 mei Vanaf 20:00 uur Het Spinhuis Singel 165-a Amsterdam Facebook Het boek “De frontlinie” is samengesteld door Roel Griffioen, die eerder met BPW-medewerker Abel Heijkamp de workshop “Politiseer je bestaansonzekerheid” organiseerde en ook meewerkte aan “Alles flex?”, een documentaire van Heijkamp en Julij Borštnik. In het boek komt de relatie aan de orde “tussen nieuwe ontwikkelingen in het cultuurbeleid en de gentrificatiepolitiek die de Nederlandse steden steeds duurder en ontoegankelijker maakt”, aldus de oproep voor de bijeenkomst. “Wat is de functie van goedkoop gefabriceerde creativiteit in een politiek-economisch systeem dat bestaansonzekerheid creëert en oogst, een stedelijk beleid dat gentrificatie stimuleert, een...

Glop op Facebook

Glop Agenda op Facebook