Glop Agenda op Facebook

Doorbraak

Doorbraak

Doorbraak is een linkse basisorganisatie die strijdt voor een ecologisch duurzame wereld zonder uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting. Daarom vechten we van onderop tegen kapitalisme, patriarchaat, racisme, nationalisme, religieus fundamentalisme en militarisme.
 • Uit de oude doos: het praktische nationalisme van de SP

  Doorbraak.eu

  Als eerste partij kwam de SP ook met het idee van een gedwongen spreidingsbeleid voor “achterstandswijken”. Er zouden teveel migranten in dit soort wijken wonen, en daarom moesten die worden gedwongen om te verhuizen naar andere buurten. De migranten zouden niet zozeer een probleem hebben, maar veel meer een probleem zijn, een redenering die ondertussen gemeengoed is geworden in grote delen van de Nederlandse samenleving. De SP stelde jaren geleden al hun veronderstelde cultuur en hun herkomst ter discussie, in plaats van het probleem op te vatten als een sociaal-economisch vraagstuk van armoede en gebrek aan kansen, dus los van de huidskleur en culturele herkomst van de armen in die wijken. Rechts-populisten als Geert Wilders en Rita Verdonk plukken de vruchten van het zaaien van dit soort onzalige opvattingen. Dat de SP het niet erg op migranten heeft, bleek niet zo lang geleden ook uit de stemmingmakerij tegen Poolse arbeidsmigranten....

 • Strijd tegen Leidse dwangarbeid: na repressie nu een halfwas poging tot inkapseling?

  Doorbraak.eu

  Naast een inkomstenbron voor gemeenten is dwangarbeid natuurlijk vooral een inmiddels beproefde methode om baanlozen te disciplineren. Wie tegen die dwangarbeid in verzet gaat, krijgt te maken met repressie, zo is ook onze ervaring in Leiden. Onze successen en vooral onze ongrijpbaarheid daar maken de burgemeester, de politie, de wethouder en de directie van het dwangarbeidcentrum nerveus, zo blijkt uit stukken die we in handen kregen via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Was dat ook de verklaring voor de halfwas poging tot inkapseling die men vorig jaar deed? Of ging dat om de zoveelste poging tot intimidatie? Op 1 juni vorig jaar krijgt Doorbraak in Leiden een merkwaardig telefoontje. De secretaresse van PvdA-wethouder Marleen Damen van Werk en Inkomen, Wijken en Financiën wil weten bij wie ze moet zijn om een afspraak te maken. De gemeente wil namelijk met ons in gesprek over onze acties en werkwijze. Ze gaat er...

 • Uit de oude doos: korte geschiedenis van de strijd om de herdenking van de Februaristaking

  Doorbraak.eu

  Jarenlang hadden communisten en sociaal-democraten ruzie over de herdenking van de Februaristaking, zo blijkt uit het boek “De strijd om de Februaristaking” van Annet Mooij. Door dat conflict waren er in de jaren na de eerste officiële herdenking jaarlijks steeds twee herdenkingen. De ene werd georganiseerd door de gemeente Amsterdam en de sociaal-democraten, de andere door de communisten. Vanaf de jaren zeventig ontstond er enige toenadering tussen beide kampen, wat uiteindelijk resulteerde in de huidige gezamenlijke herdenking. Het initiatief tot de staking werd in 1941 genomen door individuele communisten, maar vanaf eind jaren veertig begonnen de communisten de staking steeds meer toe te schrijven aan CPN-partijleider Paul de Groot. Die zou volgens hen de oproep tot de staking hebben geschreven. Dat werd betwist door de sociaal-democraten. De communisten zouden volgens hen destijds nauwelijks verzet hebben gepleegd omdat ze onder invloed stonden van de Sovjet-Unie, dat immers een niet-aanvalspact had gesloten...

 • Journalisten, stop met het interviewen van politici

  Doorbraak.eu

  In de heftige discussie over het interview dat Rick Nieman afnam bij Geert Wilders, ging het vooral over de vraag hóe de nepblonde leider moet worden geïnterviewd. Nieman was nauwelijks kritisch op Wilders, die toch echt de rechtsstaat naar de mallemoeren zal helpen als hij de kans krijgt en daar ondertussen al aan werkt via de invloed die hij heeft op andere partijen. In de discussie kwam ook een item van de BBC voorbij, waarin de journalist wel een paar kritische vragen stelde aan Wilders. Zó moest het, was de tendens van de commentaren. Maar volgens mij is de vraag niet hóe we Wilders moeten interviewen, maar óf we hem moeten interviewen. Ik zal het antwoord meteen geven: nee. En dat geldt niet alleen voor Wilders, dat geldt voor alle politici (…) Toegang tot de macht is niet relevant. Net zoals het werkelijke verhaal van Duitsland in de jaren dertig...

 • Aan de Februaristaking gingen protesten van werklozen en werfarbeiders vooraf

  Doorbraak.eu

  De staking was een indrukwekkend antwoord van mede door linkse stromingen geïnspireerde arbeiders op jodenvervolging. Er was weinig nationaals aan. Onder deze arbeiders leefde het idee van solidariteit, een solidariteit die ze hadden leren waarderen in hun strijd voor betere arbeidsvoorwaarden. Arbeiders hadden ervaring met saamhorig verzet, sommigen waren daar als het ware door eerdere strijd in getraind. Dat is het tweede lijntje dat naar de Februaristaking voert. Het betrof daar werklozen en mensen die op scheepswerven werkzaam waren. “Amsterdamse werklozen voerden acties op projecten in Noord-Holland, in het Gooi en nabij Amersfoort waar zij tewerk waren gesteld. Werkverschaffingsarbeiders demonstreerden in de hoofdstad en eisten verhoging van hun uitkeringen. Toen de Duitse bezettende macht in Amsterdam-Noord metaalarbeiders in scheepswerven wilde dwingen in Duitsland te werken, kwam het ook daar tot protesten.” Wat er op de herdenkingssite niet bij wordt verteld, maar wat van groot belang is: de protesten hadden nog...

 • Basisinkomen als neo-liberaal wapen

  Doorbraak.eu

  These Basic Income experiments are really focused on the impacts that the measures will have on the people being tested, with a major focus on to what extent “labor market participation”, which really means readiness to take low paying jobs, is enhanced. In truth, it’s really poor people who are being evaluated and not a system of Basic Income (…) As the neoliberal agenda took root and intensified and, as employers sought to lower wages and increase the rate of exploitation, a systematic degrading of income support systems was carried out in all countries that had the elements of a welfare state in place. This led to a scramble for the worst jobs and an explosion of low wage and precarious employment. From the standpoint of the architects of neoliberalism, this has been an enormously successful and profitable strategy. Yet the advocates of a progressive Basic Income imagine that all...

 • PVV voor dwangarbeid en harder straffen bijstandsgerechtigden

  Doorbraak.eu

  In de gemeente Den Haag pleit de plaatselijke PVV er bijvoorbeeld voor om werklozen te dwingen in kassen te werken. Let wel: een eerder plan van de gemeente – “Westland heeft werk” – liep uit op een faliekante mislukking. Meer dan zeshonderd Hagenezen werden naar het Westland gereden om kennis te maken met de tuinbouw. Van de mensen die weigerden mee te doen, werd de uitkering een paar maanden stopgezet. Uiteindelijk gingen er 170 mensen in de kas aan de bak, maar slechts zeven Hagenezen kregen uiteindelijk een baan. Overigens stemde de landelijke PVV tegen een voorstel om ook politici met een wachtgeldregeling een tegenprestatie te laten leveren. Een vrouw die drie dagen te laat een wijziging doorgaf aan het UWV, kreeg plotseling een boete van 150 euro. Ze had het UWV nog gebeld om haar probleem (ze had geen DigiD-code) voor te leggen, maar het mocht niet baten. Het...

 • Bijverdiensten burgemeesters moeten verboden worden

  Doorbraak.eu

  Grappig: in het Brabants Dagblad verschijnt een artikel over de bijverdiensten van de Bossche burgemeester Ton Rombouts, net nu er bij onze zuiderburen een verwoed maatschappelijk debat plaatsvindt over de welhaast onbeperkte schnabbeldrift van veel Vlaamse bestuurders. Rombouts is de best bijverdienende burgemeester van Nederland – jaarlijks harkt hij bijna 85.000 euro aan extra inkomsten binnen (dus naast zijn, ongetwijfeld zeer riante, burgemeestersinkomen). Witte Tonnie zelf vindt dat allemaal wel te billijken. Zijn nevenfuncties, zo stelt hij, zijn “een verrijking voor de stad”. Zo kunnen dergelijke functies ook worden aangewend om grote evenementen of industrieën naar de stad te lokken. Logisch. Wat opvalt is dat Rombouts (net zoals veel van zijn Vlaamse collega’s) niet dezelfde redenatie ook andersom kan maken. Voor een bedrijf of organisatie kan het bijzonder lucratief zijn om een lokale bestuurder in je bestuur of raad van commissarissen te hebben zitten. De lijntjes met de macht zijn...

 • Kijk die Hermitage nou! Museum propageert nationalisme en kolonialisme met de expositie “Hollanders van de Gouden Eeuw”

  Doorbraak.eu

  Wat is er ergerlijker: het onder de tafel vegen van slavernij, plundering en uitbuiting of het in het zonnetje zetten van rijke en machtige witten? Die vraag blijft hangen voor wie vanuit een anti-racistisch en anti-nationalistisch perspectief de tentoonstelling “Hollanders van de Gouden Eeuw” van de Hermitage Amsterdam heeft bezocht. Die expositie vormt een schoolvoorbeeld van de manier waarop het koloniale verleden nog steeds uitbundig wordt verheerlijkt en het nationale zelfbeeld met veel poeha wordt opgetuigd. “Heb je je ooit afgevraagd waarom de Nederlander vrijheid en gelijkheid zo hoog in het vaandel heeft staan?”, zo valt doodleuk te lezen op de website over de tentoonstelling. “Het antwoord hangt levensgroot aan de muur in de vorm van dertig reusachtige groepsportretten in de Hermitage Amsterdam. Het museum wijdt een tentoonstelling aan de Hollanders van de Gouden Eeuw. De onderlinge verhoudingen van toen liggen aan de basis van de hedendaagse normen en omgangsvormen.”...

 • Beyond symbolism… for a Solidarity City!

  Doorbraak.eu

  This morning, the City of Montreal Executive Committee is expected to take the first steps to declare Montreal a “Sanctuary City”, similar to the hundreds of Sanctuary Cities that already exist in the United States, and more recently in Toronto, Hamilton and Vancouver. Declaring Montreal a “Sanctuary City” is not sufficient on its own. “The City of Montreal needs to get beyond easy symbolism, and undertake tangible measures to ensure non-cooperation with the Canada Border Services Agency (CBSA) to end deportations and ensure access without fear by undocumented migrants to all essential services, including health care, education, and housing”, says Stacey Gomez, a community organizer with Solidarity Across Borders, a migrant justice organization in Montreal active since 2004. Inspired in part by Sanctuary Cities in the USA, but crucially motivated by the autonomous organizing of undocumented migrants who resist deportations and detentions and create and sustain networks of mutual aid...

Glop op Facebook