Webgids

Diensten en Onderzoek Centrum Palestina

Postbus 1037
Leiden
nederland

If you have any questions, please get in contact with us.

telefoon: 06-40955920

BOYCOT ISRAELS APARTHEID, VOOR INTERNATIONAAL RECHT
Wij, een groep verontruste organisaties, actiegroepen en individuen hebben ons verenigd en krachten gebundeld voor een gezamenlijk initiatief. Wij keuren de onrechtvaardige behandeling van het Palestijnse volk door Israel, die al ruim 60 jaar duurt, af.

Steeds openlijker wordt het systeem van Apartheid in de praktijk gebracht. Ongestraft schendt Israel systematisch het Internationale Recht, door onder meer de volgende praktijken*:

de voortdurende bezetting en kolonisatie van Palestijns grondgebied plus de blokkade van de Gazastrook;

de doorgaande verdrijving van Palestijnen uit hun woongebieden, het platwalsen van huizen, het vernielen van akkers en de roof van land, water en andere hulpbronnen.

de bouw van de muur, van wegen en nederzettingen voor kolonisten op Palestijns grondgebied en de agressie van kolonisten ten opzichte van Palestijnen;

de volledige Israelische controle over de land- lucht- en zeegrenzen van de Palestijnse Gebieden;

de voortdurende intimidatie, willekeur en pesterijen van Palestijnen bij wegversperringen en checkpoints;

het vaak zonder vorm van proces gevangen nemen van Palestijnen, waaronder kinderen, en de martelingen die in de detentiecentra plaatsvinden;

de ontzegging van het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen;

de discriminatie waaraan autochtone Palestijnen binnen Israel blootstaan.

Dit jarenlange onrecht heeft geleid tot grote schade aan de levensomstandigheden en de ontwikkeling van het Palestijnse volk. Basisvoorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg, werk, huisvesting, riolering, vuilafvoer, voedsel en water zijn verslechterd en door beknotte mobiliteit van de bevolking ontoegankelijk geworden.

Israel creëert een systeem van onderdrukking en saboteert de democratie door gekozen volksvertegenwoordigers vast te zetten. Israel onthoudt de Palestijnen het recht op zelfbeschikking door te weigeren de in de Oslo akkoorden overeengekomen stappen -hoe minimaal dan ook- uit te voeren.

Wij veroordelen tevens:
de partijdigheid van de Nederlandse regering ten gunste van Israel, en het gebrek aan serieuze inzet vanuit ons land om het onrecht ongedaan te maken;

Gelokaliseerd in: conflict-gebieden
Powered by SobiPro

Binnenkort

2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars

februari
vrijdag
22

De dertiende editie van het jaarlijkse 2.Dh5 Festival komt in februari 2019 weer naar Amsterdam, met dit jaar het thema 'power'. 

20:00 h

Herdenking van de Februaristaking

februari
maandag
25
Op de website www.wiewarendestakers.nl zijn de bedrijven, beroepen en verhalen van stakers te vinden. Deze site bouwt voort op de oproep van het Amsterdams Stadsarchief uit 2015 om namen van Amsterdamse stakers en bijbehorende documenten daar te melden. Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 maakt in 2018 een start met verzamelen, bewaren en zichtbaar maken. Onder het motto ‘wie waren de stakers in dit bedrijf en wie werken er nu’ zijn portretten van jonge collega’s gemaakt.

Nationale onderwijsstaking

maart
vrijdag
15
De onderwijsvakbonden organiseren op vrijdag 15 maart een landelijke staking voor zowel het basis- en voortgezet als het hoger onderwijs. Ze willen meer geld voor salarissen en verlaging van de werkdruk. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat het gehele onderwijs staakt.

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

maart
donderdag
21
Door de Verenigde Naties is 21 maart uitgeroepen tot 'Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie'.

00:00 h

Glop Facebook agenda

Glop op Facebook