Forum voor Democratie tegen de Rechten van de Mens

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het Forum voor Democratie hebben stemde vóór een motie om het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) op te zeggen. Het EVRM is een verdrag waarin de mensen- en burgerrechten van Europese burgers worden geregeld. Het verdrag is bindend voor alle lidstaten van de Raad van Europa (niet van de EU, zoals her en der beweerd wordt). In het EVRM wordt o.a. bepaald dat niemand zonder eerlijk proces veroordeeld kan worden. Ook verbiedt het EVRM de toepassing van de doodstraf en het opleggen van dwangarbeid. In Nederland heeft het EVRM directe werking, wat betekent dat de rechter alle wetgeving en bestuur aan het EVRM moet toetsen.

De valse muziek van Forum voor Democratie

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Veel mensen stemden op Forum voor Democratie uit angst. De angst voor hoge klimaatkosten bliezen ze buiten proportioneel op, evenals de angst voor de Islam. Wie naar het feitelijke gedrag kijkt van Forum voor Democratie ziet een partij die een keihard kapitalisme voorstaat. Ze stemden voor meer marktwerking in de zorg. Ziekenhuizen mogen in hun visie winst maken en die winst uitkeren aan hun investeerders. Ze stemden voor verlaging van de huurtoeslag. Met slachtoffers van misdrijven houden ze op geen enkele manier rekening. Op de dag van de aanslag in Utrecht gingen zij niet alleen door met hun campagne, ze probeerden er ook nog een slaatje uit te slaan. Bij het kamerdebat over Anne Faber hielden ze op geen enkele manier rekening met de aanwezige nabestaanden. Deze verlieten dan ook de zaal omdat ze het niet meer konden aanhoren. 

Over de Groningers met hun instortende huizen denken ze ook niet zachtzinnig. Natuurlijk moeten de huizen verstevigd worden, maar de gasbel is nog niet uitgeput, die willen ze gewoon leegpompen. 

Vaak zeggen ze het één, maar stemmen iets heel anders, zoals het pleidooi van Baudet in het RTL-debat nog voor een investering van 10 miljard in het onderwijs. In de ­Kamer stemde hij tegen het verlagen van de werkdruk en tegen het verhogen van de ­salarissen in het primair onderwijs.

Forum voor Democratie is een echte asfalt en vliegpartij. Ze willen een verbreding van de A2 van Weert tot Amsterdam, uitbreiding van Schiphol en de aanleg van vliegveld lelystad. Met Forum voor Democratie verdwijnt in vrijwel heel Nederland alle rust. De geluidsoverlast van vliegverkeer neemt onrustbarend toe.

Over onderwijs en vrouwen in het onderwijs denken ze ook op een hele bijzondere manier. Niet erg vrouwvriendelijk getuige onderstaande tweet

Kritisch nieuws over ultra rechts

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

‘De Valse Piano van Baudet’: nieuwe website met informatie tegen gevaarlijk fenomeen FvD

Onder de naam ‘De Valse Piano van Baudet’ lanceerde een groepje onderzoekers en activisten v een website over Forum voor Democratie: https://valsepianobaudet.noblogs.org/. De website brengt de opvattingen, organisatie en werkwijze van Baudet en zijn beweging in kaart, analyseert deze en volgt op kritische wijze de ontwikkelingen rond deze extreemrechtse partij. De verschafte informatie is nadrukkelijk bedoeld om zowel de kritische meningsvorming rond en tegenover Baudet te versterken, en de strijd tegen de verdere opkomst van het Forum voor Democratie van inhoudelijke wapens te helpen voorzien.

Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie zijn de afgelopen tijd snel in opkomst, en dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Het betreft hier een partij en haar leider die extreemrechts gedachtegoed verspreiden, racisme en minachting van vrouwen uitdragen, haat tegen links uitstralen en de klimaatcrisis van tafel vegen. Ze doen dit alles in een verhaal waarin ze beweren voor democratie en tegen ‘de elite’ te zijn, terwijl ze intussen een autoritaire politiek uitdragen waarin het al bijna gewoonte is om tot het ontslag van critici op te roepen.

De website bevat uitgebreide informatie over het gedachtegoed van Forum voor Democratie, waaronder een analyse van het stemgedrag in de Tweede Kamer, strategie, organisatie en connecties met bijvoorbeeld openlijk extreemrechtse groepen en internationale partners. Dit alles is gebaseerd op doorlopend onderzoekwerk, op basis van bijvoorbeeld nieuwsberichten en achtergrondartikelen, waar naar veelvuldig wordt gelinkt.

‘De Valse Piano van Baudet’ werd kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maartgelanceerd. Forum voor Democratie deed alleen in Amsterdam zelfstandig mee, waar de kandidatenlijst werd aangevoerd door Annebel Nanninga. De website zet een hele reeks uitspraken en tweets van Nanninga op een rij, waarin overduidelijk racisme, moslimhaat en antisemitisme naar voren komen.Ze is nu fractievoorzitter van een driekoppige FvD fractie, is gekozen als statenlid van de provinciale staten in Noord Holland en zit in de 1e kamer

Uiteraard zullen de onderzoekers de ontwikkelingen rond Forum voor Democratie op de voet blijven volgen en de website blijven aanvullen met nieuwe berichten en analyses.

Eenoverzicht van de meest recente berichten:

De Valse Piano Van Baudet

Het ware gezicht van Forum voor Democratie

Rechts gniffelt ten onrechte over het vertrek van Elise van Zeeland, politiek adviseur van Rob Jetten

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Dat Elise Zeeland vertrekt naar Shell zegt ons vooral iets over Shell. Shell is een olieboer op wereldschaal. Zij zien door de wereldwijde maatregelen tegen de klimaatverandering hun markt veranderen en zullen mee moeten veranderen. Dat vraagt ook om personeel wat die verandering vorm kan geven. Het Forum kan wel proberen om deze verandering tegen te houden, maar deze omwenteling is niet tegen te houden. Baudet rekende ons voor dat onze invloed klein is. Grote bedrijven werken keihard voor om in deze nieuwe wereld te overleven. In Duitsland wordt in totaal 14 miljard euro geïnvesteerd. Zo wordt de Volkswagen-fabriek in Zwickau omgebouwd tot een productiefaciliteit voor elektrische auto’s. Daarmee is ongeveer 1 miljard euro gemoeid. Op de Technische universiteiten wordt keihard gewerkt aan nieuwe technieken. Dan kunnen we in ons kleine landje wel dwarsliggen, maar daarmee snijden we onszelf in de vingers. Doordat we te laat meegingen met windenergie. Is de windmolenindustrie vooral in Denemarken uitgegroeid en miste wij de boot. Straks moeten we dure energie uit het buitenland importeren en zitten we hier met torenhoge energieprijzen en slecht geïsoleerde huizen.

Kroniek: Hoe bizar is het Forum voor Democratie in de praktijk ?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nu het Forum de staten binnenstroomt wordt pas duidelijk wat zij willen. Voor de energietransitie moet in de provincies veel werk verzet worden. Het forum ontkent de klimaatverandering en wil op dat punt geen compromissen sluiten. Geen windmolens en zonneparken dus. Maar daarmee ook geen deelname aan de provinciebesturen. Ook vanuit tactisch oogpunt komt hen dat beter uit. Dan kunnen ze blijven zeggen dat alle partijen links zijn en de agenda van GroenLinks uitvoeren. Zo hopen ze in 2021 een riant entree in de 2e kamer te forceren. Per slot is klimaatontkenning een speerpunt van het Forum.

Groningen
De Groningse Statenfractie van Forum wil doorgaan met de gaswinning.

Onderwijs
Voor het Forum is iedereen en alles links. Ze zeggen van zichzelf dat ze een middenpartij zijn. In hun visie zijn de VVD en het CDA links. In het onderwijs is sprake van structurele linkse indoctrinatie. Daarom stelden ze een meldpunt in waar linkse leraren kunnen worden aangegeven.

Het slagveld na de verkiezingen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

na de verkiezingen.

Dat mensen boos zijn is duidelijk, boos genoeg om op Thierry Baudet te stemmen. Wat er met hun stem gaat gebeuren is volstrekt onduidelijk. Forum voor Democratie is een nauwelijks uitgekristalliseerde partij. Wat ze in de provincie willen is volslagen onbekend. Het enige wat we weten is dat ze fel gekant zijn tegen de komst van windmolens en zonneparken, want ze ontkennen de klimaatverandering en daarmee spreken ze de wetenschap tegen. Hun gedrag lijkt op dat van een zware roker die met COPD naar de longarts gaat. De longarts raad hem aan te stoppen met roken. Hij doet dat niet, want het komt niet van het roken vind hij, hij vraagt het daarom een second opinion aan. Deze longarts zegt hetzelfde. Hij vraagt het ook aan een derde en vierde longarts die allemaal hetzelfde zeggen. De conclusie die hij trekt: "Longartsen zijn niet goed opgeleid en ondeskundig." Hij rookt dus gewoon door!
We kunnen wel afgeven op Forum voor Democratie, maar dat is alleen koren op hun molen. We kunnen beter de vraag stellen waarom stemden mensen op Forum voor Democratie Maurice de Hondt onderzocht welke krant Forum voor Democratie stemmers lezen. Forum voor Democratie stemmers lezen bij vooral de Telegraaf. Dat is nu net de enige krant die vol de klimaatverandering ontkent en mensen bang maakt voor de kosten en gevolgen van de klimaatmaatregelen. De berichtgeving van de Telegraaf schuurde nogal eens met de waarheid Het is dus niet Thierry Baudet die gewonnen heeft, maar de Telegraaf. Nu is de Telegraaf doende om alle tegenstand tegen Thierry Baudet op te kloppen. Ze horen en zien overal doodsbedreigingen in en fascistische beschuldigingen en leggen daar het vergrootglas op. Het begint met een onverstaanbaar filmpje waarvan de Telegraaf zegt Dat iemand zegt "’Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf" Ik heb het filmpje 4 of 5 keer beluisterd maar kan het er niet goed uithalen. De bron van het filmpje is niet onverdacht. Het zou niet verbazen als het in scene is gezet. De kop boven het verhaal Doodsbedreigingen tegen Baudet. Zo wordt dus een onduidelijk verhaal buitenproportioneel opgeblazen. Inmiddels door Rutte overgenomen met :"Premier Mark Rutte mengt zich hoogstpersoonlijk in de haatcampagne tegen Forum voor Democratie. Inmiddels is dus één anonieme onherkenbare vrouw die meeliep in een anti-discriminatie demonstratie, die jaarlijks plaatvind uitgegroeid tot een haatcampagne. Als je dat afzet tegen alle doodsbedreigingen aan links dan is deze reactie minstens disportioneel. De vele oproepen tot geweld door rechts worden voor het gemak vergeten. De oproepen tot verkrachting "Daar moet een piemel in", en de haatcampagne tegen moslims, waadoor daadwerkelijk slachtoffers zijn gevallen worden voor het gemak even vergeten.   Handig is een dergelijke leuze niet. Laten we kiezen voor een meer humorvolle en originele vormen om onze afkeuring te laten blijken. Nu loopt rechts er weer al een stel geslagen martelaren mee weg. Ze zien weerals links is weer aan het demoniseren, net als bij Pim,  straks ontvalt Thierry ons ook nog. Dus onthou je van dit soort gedrag en versterk ons eigen verhaal.


Om het Forum voor Democratie aan te pakken kunnen we duizenden argumenten aandragen. We kunnen de racismekaart trekken, maar de forum stemmers zijn niet racistisch, ook de fascismekaart klopt niet. Die komt als een boemerang terug hun stemmers zijn geen fascisten. Ze zijn ontevreden en banggemaakte burgers, die vrezen voor hun portemonnee, die het gevoel hebben dat ze door de regering Rutte tekort zijn gedaan. Als forum niets aan die ontevredenheid doet of kan doen, dan zijn ze hun stemmers zo kwijt. Het enige wat wij tegenover de huidige ontwikkelingen kunnen zetten is een positief verhaal. We kunnen laten zien dat de omslag naar een duurzame wereld zorgt voor meer werkgelegenheid, een leefbare aarde vooronze [klein]kinderen. We zullen hun angsten moeten wegnemen, niet alleen voor de klimaatkosten, maar ook voor de oplopende zorgkosten en oplopende energierekening en hun angst hun oude dag in armoede te moeten leven door stijgende kosten en een lager of geen pensioen.We moeten meer liefde en saamhorigheid en vrolijkheid en humor in de maatschappij brengen en samen met anderen vooral gewone mensen maar ook met onze vijanden de problemen oplossen. . Dat kan op grote en kleine schaal. Door ons eigen gedrag te veranderen, geen vlees eten, meer te fietsen en de buren te helpen en veel praten, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, een beetje gelukkig zijn met onze geliefden.


Telegraaf
De Telegraaf, die heeft zijn langste tijd gehad. Dat probleem lost zichzelf op. Forum kan wel de bouw van windmolens vertragen, maar niet de omvorming van de industrie. Als straks de industrie om is, dan gaan zij hun producten promoten. De Telegraaf is een commerciële krant; de eigenaren willen rendement zien. Vroeg of laat verschijnen er reclames voor duurzame producten. Daar wil de Telegraaf van mee snoepen. Dan gaan ze daar ook positiever over schrijven. En hun oplage daalt nu al met de dag. Het bereik onder jongeren is nihil. Hun internetversie is één grote wanhoopspoging om extra geld binnen te hengelen.


Regering
Forum zorgt er voor dat de huidige regering niet snel zal vallen. Nieuwe verkiezingen zijn schadelijk voor alle regeringspartijen. Verkiezingen zijn daarom niet in hun belang en komen er voorlopig dus niet. 

Selectieve verontwaardiging.

Veel mensen maken zich boos over de opgeklopte bedreigingen aan het adres van Thierry Baudet. Veel minder ophef was er toen Sylvana Simons werd bedreigd: "De man uitte zijn bedreigingen via Facebook Messenger. Hij schreef onder meer: ,,Je gaat d’r aan je gaat d’r aan! Dansend op je graf je gaat d’r aan!" en ,,Dood aan s. vieze cultuurhater". Simons viel de afgelopen jaren veelvuldig bedreigingen en scheldkanonnades via internet ten deel. Toen geen grote koppen in de Telegraaf. Op iedere slak wordt nu zout gelegd.

telegraaf 26-3-2019

De boreale wereld: een idee wat staat voor de wens om Europa vooral blank te houden en vaak geassocieerd wordt met het fascistische gedachtegoed.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Baudets verwees in zijn twintig minuten durende toespraak voortdurend naar de vaderlandse geschiedenis en westerse beschaving die volgens hem door universiteiten, journalisten en bestuurders wordt ondermijnd. Hij sprak van een ‘boreale wereld’, een idee wat staat voor de wens om Europa vooral blank te houden en vaak geassocieerd wordt met het fascistische gedachtegoed.Mussolini (Italiaanse fascistische leider, red.) gebruikte de term ook. De Franse politicus Jean-Marie Le Pen eveneens.

Die specifieke woordkeuze baart zorgen. ,,Ik geloof niet dat Baudet een fascist is en streeft naar een fascistische wereld zoals in de jaren twintig en dertig het geval was, maar tegelijkertijd kun je je ook afvragen: waarom zegt hij dit nou? Waarom houdt hij er zulke enge rassentheorieën op na? Hij wil er iets mee zeggen. Baudet is echt niet stom, hij weet heus wel dat wat hij aanhaalt ook door omstreden politici als Le Pen is gezegd.”

Het succes is Baudet naar zijn bol gestegen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Hij denkt nu te kunnen aansturen op de val van de regering en nieuwe verkiezingen.Hij wil wel praten et de regering, maar dan moet eerst de klimaatwet van tafel. Helaas voor hem was het klimaat  De grote winnaar bij de verkiezingen  GroenLinks, Cu en Partij voor de Dieren boekten winst. De groene partijen hebben samen 22 zetels (D'66 GL CU PvdD) tegen 13 voor forum voor Demagogie. Dan kan forum wel een grote broek aan trekken, om vervolgens zieligte kunnen doen omdat ze hun zin niet krijgen. Maar groen heeft een overtuigende voorsprong. 

Links nieuws elders op internet

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Ravotr

Peter Storm schrijft- en meer
 • donderdag 4 april 2019 Het ene moment is het nodig om het op te nemen voor een vrouw die op een antiracistische demonstratie oproept tot het roepen van ‘Paf!’ Het andere moment gaat het om iets soortgelijks, alleen met een CDA-burgemeester in een hoofdrol. Die is net zozeer doelwit van rechts geworden als de paf-zangeres, […]
 • zondag 24 maart 2019 Zo, rechts heeft weer iets om over te janken. En wat doorgaat voor links jankt in te veel gevallen op afstand mee. Het betreft de leus van één demonstrant op een antiracisme-demonstratie waarover momenteel de hele meute, van treitervlog Up! tot en met burgemeester Halsema, schande spreekt, een gejoel en gehuil […]
 • zaterdag 23 maart 2019 Jazeker, afgelopen zaterdagmiddag demonstreerden ettelijke duizenden mensen met grote felheid tegen racisme, fascisme en dus tegen het Forum voor Democratie. In gevestigde media vind je er weliswaar buitengewoon weinig van terug. Reden temeer voor een verslagje, althans voor enkele van mijn indrukken als mededemonstrant. Opvallend waren een viertal zaken, drie positief, […]
 • dinsdag 19 maart 2019 Schietpartij in een tram in Utrecht: een man schiet om zich heen, drie mensen dood en vijf gewond. Angstaanjagend nieuws. Logisch dat mensen erg ongerust waren, en verontwaardigd ook. Verdachte van de schietpartij is inmiddels gearresteerd. Maar daarmee is nog allerminst duidelijk wat er nu eigenlijk is gebeurd, en vooral: waarom […]
 • zaterdag 16 maart 2019 Maandag, 11 maart 2019. Een agressieve menigte in Urk belaagt Soufyan, een 18-jarige jongen – van Marokkaanse afkomst, in Urk geboren – en zijn gezin.(1) Waarom? Lynchmob Versie één: “Volgens buurtbewoners zou Soufyan vervelend hebben gedaan tegen de vriendin van een plaatsgenoot. (…) ‘Dat moet je niet doen als Marokkaan, dan […]

Publieke Tribune

socialisme.nu

de linkste site van Nederland
 • Recent onderzoek laat zien dat werkenden in Nederland enorm veel overwerken. Meer dan de helft is onbetaald. Bij elkaar gaat het om honderdduizenden banen en miljarden euro’s. Het illustreert wat er mogelijk is als we ons beter organiseren.
 • Afgelopen donderdag vonden er in universiteiten over het gehele land die-ins plaats van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR). Die-ins zijn een actievorm waarbij mensen ‘dood’ op de grond gaan liggen in openbare ruimtes.
 • Afgelopen zondag vond op begraafplaats Westerveld de jaarlijkse Sneevlietherdenking plaats. Alex de Jong, lid van het Sneevliet Herdenkingscomité en directeur van het IIRE sprak daar deze toespraak uit over het Sneevliets politieke activisme in Indonesië.
 • Socialisme.nu verwelkomt discussiebijdragen en ander commentaar van onze lezers. In deze bijdrage kijkt Patricia Kaersenhout naar het werk van psycholoog Gordon Allport over racistische vooroordelen en vraagt zich af: waar staat de Nederlandse samenleving als het gaat om het normaliseren van racisme?
 • Afgelopen zondag vond op begraafplaats Westerveld de jaarlijkse Sneevlietherdenking plaats. Dit jaar werden er toespraken gegeven door Alex de Jong en Jeroen van der Starre, beiden lid van het Sneevliet Herdenkingscomité. Als eerste plaatsen we vandaag de toespraak van Jeroen.

Doorbraak.eu

 • Doorbraak.eu

  Ook in eigen kring moet de FNV extreem-rechts gedachtegoed niet tolereren, aldus sectorhoofd vervoer Roel Berghuis en campagneleider Cihan Ugural van de FNV. De FNV moet stelling nemen vóór de eigen kernwaarden van gelijkwaardigheid en onderlinge solidariteit, en tégen de marginalisering en demonisering door extreem-rechts. Ook al stoot de vakbond hiermee een deel van de eigen achterban tegen het hoofd.

 • Doorbraak.eu

  No More Blackface Leiden lanceert op 3 mei in de Vrijplaats een website met een rapportage over Zwarte Piet bij de Leidse intocht. Uit de oproep: “Deze website is ontstaan na onderzoek naar de aanwezigheid van Zwarte Pieten en Blackface tijdens de Sinterklaasintocht in Leiden vorig jaar. In het tweede deel van het event willen we brainstormen over hoe we

 • Doorbraak.eu

  Onlangs zijn twee initiatieven van start gegaan om de armoede in Nederland nu eindelijk eens aan te pakken. Het gaat om een initiatief van rijken en bureaucraten tegen kinderarmoede, en om een initiatief van de FNV voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Op dinsdag 26 maart presenteerde prinses Laurentien van het Huis van Oranje een nieuw

 • Doorbraak.eu

  As one of the Stansted 15, I know that dealing with arrests sucks vast amounts of time and money from the cause (…) There’s undoubtedly something sexy about direct action. As activists we spend our life trying to agitate for change in a system built to resist it. Wins are rare, and the day-to-day grind of trying to transform the

 • Doorbraak.eu

  “Deze dag staat in het teken van de échte helden van Nederland. Mensen die elke dag hun bed uitkomen om ons land draaiend te houden. En mensen die dat jarenlang hébben gedaan. Samen hebben we van Nederland een geweldig mooi land gemaakt. Waar we goed kunnen leven en werken. En daar mogen we trots op zijn! Dus vieren we op

Joop

 • VVD wil werklozen dwingen om vakken te vullen
 • Een geanimeerde video gemaakt door Molly Crabapple, ingesproken door Alexandria Ocasio-Cortez en geproduceerd door Naomi Klein in samenwerking met The Intercept is alleen op Twitter al meer dan 5 miljoen keer bekeken. In de video wordt het frame dat ‘linkse’ klimaatpolitiek niets meer te bieden heeft dan alarmisme en een dystopisch toekomstbeeld, volledig op zijn […]
 • De waarschijnlijke winnaar van de tweede ronde van de verkiezingen in Oekraïne is volgens de exit-polls politieke nieuwkomer Volodymyr Zelenskiy. De acteur – die zeer positief is over de EU – zou volgens de exit-polls maar liefst 73.2 procent van de stemmen hebben verkregen, ten opzichte van 25,3 procent voor zittend president Petro Poroshenko. Poroshenko […]
 • Job (15) wil morgen een zwarte pruik op naar school. Het duurde even voor ik snapte wat hij bedoelde. In bed friemelde hij aan zijn haar. “Krullen mee naar school.” Hij herhaalde het drie keer, toen begreep ik het. Pruik Vanmorgen na het ontbijt had hij de zwarte pruik ook op. Het ding ligt al […]

Wel.nl » Politiek

Minder lezen, Meer weten.
 • President Trump viert het rapport van onderzoeker Mueller als een overwinning, maar de gemiddelde Amerikaan ziet dat anders. Zijn toch al lage waarderingscijfers zijn verder gedaald tot het laagste punt dit jaar. 37 procent van de volwassen Amerikanen vindt nu dat hij zijn werk goed doet, drie procent minder dan voor het rapport. Dat betekent […]
 • Voor de liefhebbers: het complete rapport. Mueller Report by on Scribd
 • Uit het rapport van Bob Mueller naar de mogelijke samenzwering van de Trump-campagne met de Russen blijkt dat er door Mueller 14 criminele onderzoeken zijn overgedragen aan andere officieren van Justitie. Van 2 zaken was dat bekend, van 12 niet en het Mueller-rapport maakt uiteraard ook niet openbaar wat die zaken zijn. De twee die […]
 • ¨ Laten we de kneuzen die meejanken met dit narcistisch pubertijdsperikel vervangen en verslaan.¨ Volgens Thierry Baudet is er met het klimaat niks mis. Het is voor hem dan ook kennelijk onverdragelijk dat Greta Thunberg (16) haar generatie mobiliseert tegen de teloorgang van hun toekomst en serieus wordt genomen door de VN en het Europese parlement. Hij […]
 • Als Engeland meedoet aan de Europese verkiezingen – en daar ziet het naar uit – zal Nigel Farage de grote winnaar worden. Hij was een van de motoren achter de Brexit met zijn UKIP-partij. Met UKIP heeft hij ruzie – zo gaat dat bij extremistische partijen – dus heeft hij een nieuwe partij opgericht. De […]
 • Ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in privétijd voor tonnen gebeld en internetdata verbruikt met hun werktelefoon. Één ambtenaar had in het buitenland 211.000 euro uitgegeven aan bellen en internetten. Allemaal met zijn telefoon die enkel voor werk was bedoeld. Dat blijkt uit inzage van het AD in een overzicht van integriteitsschendingen bij het […]
 • Donald Trump weet maar niet het goede te zeggen in het geval van een ramp. Ook bij de brand in de Notre Dame sloeg hij de plank weer mis. Leiders uit de hele wereld toonden hun medeleven met Frankrijk en wensten de Fransen sterkte met het verlies. Ook oud-president Barack Obama leefde mee en noemde […]
 • GroenLinks komt met een wetsvoorstel om de belastingontwijking van grote multinationals als Shell aan te pakken. SP en PvdA steunen de initiatiefwet. Eind 2018 schreef Trouw dat Shell helemaal geen winstbelasting betaalt in Nederland, terwijl de oliemaatschappij in 2017 zo’n 1,3 miljard euro verdiende aan de raffinaderij en de benzinestations. Daarover is door buitenlandse constructies […]

Joop

 • VVD wil werklozen dwingen om vakken te vullen
 • Een geanimeerde video gemaakt door Molly Crabapple, ingesproken door Alexandria Ocasio-Cortez en geproduceerd door Naomi Klein in samenwerking met The Intercept is alleen op Twitter al meer dan 5 miljoen keer bekeken. In de video wordt het frame dat ‘linkse’ klimaatpolitiek niets meer te bieden heeft dan alarmisme en een dystopisch toekomstbeeld, volledig op zijn […]
 • De waarschijnlijke winnaar van de tweede ronde van de verkiezingen in Oekraïne is volgens de exit-polls politieke nieuwkomer Volodymyr Zelenskiy. De acteur – die zeer positief is over de EU – zou volgens de exit-polls maar liefst 73.2 procent van de stemmen hebben verkregen, ten opzichte van 25,3 procent voor zittend president Petro Poroshenko. Poroshenko […]
 • Job (15) wil morgen een zwarte pruik op naar school. Het duurde even voor ik snapte wat hij bedoelde. In bed friemelde hij aan zijn haar. “Krullen mee naar school.” Hij herhaalde het drie keer, toen begreep ik het. Pruik Vanmorgen na het ontbijt had hij de zwarte pruik ook op. Het ding ligt al […]

 • School's Out, een intense psychologische thriller waarin ook actuele sociale en mondiale kwesties worden aangekaart. Prospect is een ruimtewestern en coming-of-age-film.
 • Jaarlijks vinden er tienduizenden protestacties plaats in China. Onder president Xi Jinping is sinds 2012 de kans op zware straffen voor activiteiten die moeten leiden tot maatschappelijke liberalisering enorm toegenomen.
 • The Standoff at Sparrow Creek is een strakke thriller die doet denken aan Reservoir Dogs en Free Fire. Blue Velvet Revisited biedt een kijkje achter de schermen van deze iconische film.
 • Op 11 april 1994 werden 2500 Tutsi's in een schoolcomplex achtergelaten door Belgische vredessoldaten. Bijna iedereen werd vermoord. De 17-jarige Berthilde wist te ontsnappen. Dit is haar verhaal.
 • Vanuit historisch perspectief bezien deel ik de opvatting van Thierry Baudet niet dat de EU oorlog brengt en de Europese beschaving vernietigt.

vrij links

Stichting Vrij Links heeft ten doel het debat over progressieve, vrijzinnige, linkse waarden, in en buiten Nederland, te faciliteren en te stimuleren omdat deze ondervertegenwoordigd zijn in het maatschappelijke en politieke domein, opdat mensen zich hierin kunnen herkennen, hierbij kunnen aanhaken en de linkse politiek kunnen helpen aanscherpen en verstevigen.

Vrij Links

 • Zondag is het Pasen. Dat is een feestdag, maar de vraag is voor wie. Het is duidelijk een feest voor christenen, die dan de veronderstelde wederopstanding van Jezus vieren. Maar is het ook een feest voor ongelovigen? En hoe zit dat met moslims? Velen zien Pasen als een christelijk feest. Daarom vinden zij dat Goede […]

  Het bericht Hoe christelijk zijn onze feestdagen? verscheen eerst op Vrij Links.

 • In de jaren tachtig voerde de gemeente Amsterdam de campagne ‘Amsterdam heeft het’. Als nieuwe, jonge homoseksuele inwoner van de stad was ik het daar volkomen mee eens. Wel dacht ik soms, als ik langs een poster van de campagne fietste – zou er ook een tijd komen dat Amsterdam het niet meer heeft? De […]

  Het bericht Amsterdam heeft het niet meer verscheen eerst op Vrij Links.

 • Wie door ziekte of een handicap niet of minder kan werken, krijgt te maken met een arbeidsdeskundige. Die beoordeelt in hoeverre het nog mogelijk is om te werken en in hoeverre een (gedeeltelijke) uitkering toegekend kan worden. Maar onderstaande citaten roepen de vraag op: wie beoordeelt de beoordelaar? ‘De kwaliteit van de arbeidsdeskundige is aanleiding […]

  Het bericht Geef arbeidsdeskundigen ruimte om cliënten als mensen te zien verscheen eerst op Vrij Links.

 • Sinds vorige week gelden in het Oost-Aziatische sultanaat Brunei draconische sharia-wetten, waaronder de doodstraf door steniging voor homoseksuelen. Die maatregel heeft wereldwijd veel aandacht getrokken, mede doordat acteur George Clooney een inmiddels door vele andere celebrities gedeelde oproep deed een keten van luxehotels te boycotten, die in handen is van de Brunei Investment Agency, een […]

  Het bericht De fundamentalistische islam is geen religie, maar een totalitaire ideologie verscheen eerst op Vrij Links.

 • Het drama begon toen SP’er Sunita Biharie een artikel deelde van partijgenoot Ronald van Raak, met de woorden ‘hij heeft 100 procent gelijk’. In het artikel, dat Van Raak had geschreven voor het door critici als rechts beschouwde blog ThePostOnline, bekritiseerde hij de partijen Denk en Bij1 en noemde hij deze ‘racistisch’. Als SP-lid ‘van […]

  Het bericht De terreur van de extremen verscheen eerst op Vrij Links.

 • ‘Meisje-zijn maakte van mij een ongelukkig kind,’ zegt Aynur, de moeder van Murat Isik, in Mijn moeders strijd. Een klein boekje, waar desondanks hele werelden in schuilgaan. Er is de wereld waarin Aynur geboren is, een dorpje zonder stromend water, zonder elektriciteit, ‘ver weg van het gezag in Ankara, de moderniteiten van Istanbul en de […]

  Het bericht Mijn moeders strijd ~ Murat Isik verscheen eerst op Vrij Links.

 • Elk jaar, in april, dan begint er iets te knagen in mij. In aanloop naar Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en de maanden daarop, waarin we in Europa verschillende momenten uit de Tweede Wereldoorlog herdenken, maak ik plannen om naar Normandië af te reizen. Dit jaar doe ik dat met mijn gedachten bij de politieke gevangenen in Marokko. […]

  Het bericht Offers voor vrijheid – de activisten van de Hirak verscheen eerst op Vrij Links.

 • Een aspect van de statenverkiezingen van 20 maart dat nog weinig aandacht heeft gekregen, is dat rechts Nederland zich impliciet heeft uitgesproken voor een andere waardering van de seksuele revolutie van de jaren zestig en daarna. Die seksuele revolutie brak met de joods-christelijke traditie dat de vrouw de mindere is van de man – volgens […]

  Het bericht Thierry en de imams verscheen eerst op Vrij Links.

 • Vorig jaar voerde ik succesvol actie tegen de plannen voor invoering van loondispensatie. Ook al zijn de oude plannen van tafel, verandert het nieuwe voorstel in mijn ogen helaas niets aan de eerdere bezwaren. In de nieuwe plannen van mevrouw van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staat dat mensen met een medische urenbeperking […]

  Het bericht Verander de Participatiewet verscheen eerst op Vrij Links.

 • Wat is het grootste gevaar? Het globalistische kapitalisme, zegt de één. Poetin, zegt de ander. Populisme, zegt weer iemand. Fake news. De Islam. Zionisten. Timmermans. Global warming. Plastic. Bijensterfte. Kim Jong-un. Trump. Gevaar. Ik waag me niet aan een ranglijst. Dit zijn de veiligste tijden ooit. Ik beperk me tot wat ik als de grootste […]

  Het bericht Het grote gevaar van groepsdenken verscheen eerst op Vrij Links.

konfrontatie

  Geen feed gevonden

Binnenkort

1 Mei demonstratie Tilburg: Onttroon De Winst!

mei
woensdag
1

1 MEI DEMONSTRATIE TILBURG
Onttroon de winst! Haal de solidariteit terug!
17:00 h

Rode Hesjes omsingelen het Binnenhof

mei
zaterdag
18

Het is genoeg geweest!

14:00 h - 16:00 h

Glop Facebook agenda

Glop op Facebook