Webgids

een ander joods geluid

Postbus 59506
Amsterdam
nederland

If you have any questions, please get in contact with us.

telefoon: 020 - 67 95 85

EAJG wil werken aan een ander Israël, dat:

de internationale rechtsorde en de universele mensenrechten respecteert
zijn belang voor de Joodse gemeenschappen in de wereld definieert in termen van menswaardigheid en mensenrechten en aan deze rechten een absolute waarde toekent.
Dat betekent dat Israël:

zijn rol als bezetter beëindigt
stopt met de schendingen van mensenrechten binnen en buiten zijn grenzen
zijn inwoners zowel naar wet als beleid als gelijkwaardige en gelijkgerechtigde burgers behandelt en daarin geen onderscheid maakt naar religie en af- of herkomst
zijn lidmaatschap van of deelname aan internationale organen verdient op basis van het hanteren van de regels, normen en waarden van die organen.

Waar we staan:

Een Ander Joods Geluid wil de stem zijn van die Joden, die zich actief willen inzetten voor dat andere Israël vanuit:

verbondenheid met en daarom bezorgdheid over Israël, zijn toekomst en zijn voortbestaan
de Joodse humanitaire traditie en geschiedenis
hun onbehagen met een Israël dat zegt te spreken en te handelen namens en in het belang van alle Joden in de wereld.

Waar we naar toe willen:

Een Ander Joods Geluid:

focust op het Israëlisch-Palestijnse conflict en de situatie in Israël
mengt zich in zaken die daarmee samenhangen of die door anderen daarbij in het debat worden betrokken
toont zich solidair met de slachtoffers van het conflict
wil zijn bereik verbreden en versterken.

contactformulier: contactformulier
Gelokaliseerd in: conflict-gebieden
Powered by SobiPro

Binnenkort

2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars

februari
vrijdag
22

De dertiende editie van het jaarlijkse 2.Dh5 Festival komt in februari 2019 weer naar Amsterdam, met dit jaar het thema 'power'. 

20:00 h

Herdenking van de Februaristaking

februari
maandag
25
Op de website www.wiewarendestakers.nl zijn de bedrijven, beroepen en verhalen van stakers te vinden. Deze site bouwt voort op de oproep van het Amsterdams Stadsarchief uit 2015 om namen van Amsterdamse stakers en bijbehorende documenten daar te melden. Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 maakt in 2018 een start met verzamelen, bewaren en zichtbaar maken. Onder het motto ‘wie waren de stakers in dit bedrijf en wie werken er nu’ zijn portretten van jonge collega’s gemaakt.

Nationale onderwijsstaking

maart
vrijdag
15
De onderwijsvakbonden organiseren op vrijdag 15 maart een landelijke staking voor zowel het basis- en voortgezet als het hoger onderwijs. Ze willen meer geld voor salarissen en verlaging van de werkdruk. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat het gehele onderwijs staakt.

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

maart
donderdag
21
Door de Verenigde Naties is 21 maart uitgeroepen tot 'Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie'.

00:00 h

Glop Facebook agenda

Glop op Facebook