Webgids

AFA Fryslan

steens
nederland

If you have any questions, please get in contact with us.

AFA Fryslan

De Anti Fascistische Actie Fryslân is opgericht in mei 2010 als onderdeel van het internationale anti fascisten netwerk. AFA Fryslân actiegroep welke discriminatie, racisme, fascisme en uitsluiting van migranten in welke vorm dan ook bestrijdt! Daarbij is zij een gedreven en actieve beweging die acties uitvoert op een vreedzame en geweldloze manier. De Friese Anti Fascisten zijn afkomstig uit alle bevolkings gelederen en geloofsovertuigingen. AFA Fryslân werkt samen met diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties en mensen welke hier bij betrokken zijn. We zijn geen vereniging en werken niet met leden. Ook is er geen rangorde binnen onze beweging. Een ieder die tegen discriminatie, racisme en fascisme is, kan zich dan ook aansluiten bij AFA Fryslân.

Wat doet AFA Fryslan?
In het kader van het bestrijden van discriminatie, racisme en fascisme organiseert AFA Fryslân demonstraties, manifestaties en acties welke bedoeld zijn als signalering en het verwerpen van genoemde onderwerpen. Ook hanteren de Friese anti fascisten bijvoorbeeld campagnes tegen de PVV om mensen de ware aard van een dergelijke politieke partij te laten zien. Daarnaast organiseert AFA Fryslân demonstraties, lawaai acties, posterplak acties en ludieke publiciteitsacties.
Het verstoren van een Provinciale Staten vergadering waar de PVV fractie het woord voerde was daar één van.

Gelokaliseerd in: anti-fascisme
Powered by SobiPro

Binnenkort

2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars

februari
vrijdag
22

De dertiende editie van het jaarlijkse 2.Dh5 Festival komt in februari 2019 weer naar Amsterdam, met dit jaar het thema 'power'. 

20:00 h

Herdenking van de Februaristaking

februari
maandag
25
Op de website www.wiewarendestakers.nl zijn de bedrijven, beroepen en verhalen van stakers te vinden. Deze site bouwt voort op de oproep van het Amsterdams Stadsarchief uit 2015 om namen van Amsterdamse stakers en bijbehorende documenten daar te melden. Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 maakt in 2018 een start met verzamelen, bewaren en zichtbaar maken. Onder het motto ‘wie waren de stakers in dit bedrijf en wie werken er nu’ zijn portretten van jonge collega’s gemaakt.

Nationale onderwijsstaking

maart
vrijdag
15
De onderwijsvakbonden organiseren op vrijdag 15 maart een landelijke staking voor zowel het basis- en voortgezet als het hoger onderwijs. Ze willen meer geld voor salarissen en verlaging van de werkdruk. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat het gehele onderwijs staakt.

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

maart
donderdag
21
Door de Verenigde Naties is 21 maart uitgeroepen tot 'Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie'.

00:00 h

Glop Facebook agenda

Glop op Facebook