Webgids

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK)

Postbus 10520
Amsterdam
nederland

If you have any questions, please get in contact with us.

telefoon: 020 - 6246046

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) – opgericht in 1969 – ziet zich als onderdeel van een mondiale beweging tegen uitbuiting, onderdrukking, discriminatie en racisme. Vanuit deze visie streeft het NPK naar versterking van de solidariteit met de Palestijnen.

Het eind 19e eeuw in gang gezette zionistische project in Palestina behelst de systematische kolonisatie van Palestina, die onverbrekelijk verbonden is met de verdrijving, onderdrukking en marginalisering van de autochtone Palestijnse bevolking en de verwoesting van hun samenleving.

Het NPK steunt de strijd van de Palestijnen tegen het zionistische project in Palestina en komt op voor verwezenlijking van hun rechten – individueel en collectief – zoals verankerd in het internationaal recht en in mensenrechtenverdragen.

Gelokaliseerd in: conflict-gebieden
Powered by SobiPro

Binnenkort

2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars

februari
vrijdag
22

De dertiende editie van het jaarlijkse 2.Dh5 Festival komt in februari 2019 weer naar Amsterdam, met dit jaar het thema 'power'. 

20:00 h

Herdenking van de Februaristaking

februari
maandag
25
Op de website www.wiewarendestakers.nl zijn de bedrijven, beroepen en verhalen van stakers te vinden. Deze site bouwt voort op de oproep van het Amsterdams Stadsarchief uit 2015 om namen van Amsterdamse stakers en bijbehorende documenten daar te melden. Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 maakt in 2018 een start met verzamelen, bewaren en zichtbaar maken. Onder het motto ‘wie waren de stakers in dit bedrijf en wie werken er nu’ zijn portretten van jonge collega’s gemaakt.

Nationale onderwijsstaking

maart
vrijdag
15
De onderwijsvakbonden organiseren op vrijdag 15 maart een landelijke staking voor zowel het basis- en voortgezet als het hoger onderwijs. Ze willen meer geld voor salarissen en verlaging van de werkdruk. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat het gehele onderwijs staakt.

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

maart
donderdag
21
Door de Verenigde Naties is 21 maart uitgeroepen tot 'Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie'.

00:00 h

Glop Facebook agenda

Glop op Facebook