Glop Agenda op Facebook

Milieu

Toon #
Titel Hits
Greenpeace

Greenpeace logo

 

 

Bij onze campagnes en bij het actievoeren is iedere helpende hand van harte welkom. Vanachter je computer of buiten de deur: de keuze is aan jou.

Je kunt als online actievoerder meehelpen om publieke druk te zetten op de overheid en bedrijven. Als ‘vriend van Greenpeace’ op Twitter en Facebook blijf je op de hoogte van onze acties. En je kunt meteen je eigen netwerk oproepen zich ook hard te maken voor het milieu. Wil je liever op een andere, actievere manier aan de slag? Word dan vrijwilliger.

421
GroenFront!

GroenFrontWat voor organisatie is GroenFront?
GroenFront! is geen organisatie. Om te citeren uit het BVD jaarrapport 1998, “GroenFront! is een ‘nom de guerre [vrij vertaald: strijdkreet] waaronder radicale milieuactivisten van wisselende samenstelling actievoeren.”

GroenFront! is een handige naam om te gebruiken voor jouw geweldloze directe actie. Tegelijkertijd is GroenFront! een netwerk van radicale natuurliefhebbers en anarchistische eco-saboteurs geworden.

Mag ik die naam gewoon gebruiken?
Ja! Aan de namen GroenFront! zijn wel een aantal uitgangspunten verbonden:

Aarde voorop.
De mens is een deel van de natuur en er volledig afhankelijk van. Dit heet ook wel biocentrisme. Beleidsmatige aanpassingen en technologische oplossingen is niet waar GroenFront! voor staat. Goede oplossingen voor milieuproblemen komen voort uit het aanpakken van de arrogante rol die de (westerse) mens speelt over de rest van de natuur.
Geweldloosheid.
Geweld tegen personen wordt niet ondernomen onder de naam GroenFront!.
Geen compromissen.
GF! onderhandelt niet met overheden en bedrijven die natuur vernielen of het milieu verzieken. Lobby’s en petities werken alleen bij een enorme publieke druk. Daarvoor zijn er genoeg andere milieuorganisaties. GroenFront! kiest ervoor met directe actie vervuilende en vernielende activiteiten direct te stoppen, al is het soms tijdelijk. Je kan natuur niet half redden. We geloven niet in compensatieplannen, ‘nieuwe natuur’ of andere doekjes voor het bloeden waarmee gematigde clubs zich vaak laten inpalmen. No compromise in defense of mother earth!
Horizontaal organiseren.
Daarnaast worden GroenFront! acties horizontaal georganiseerd. We willen geen elite, kader of bestuur. Acties die niet van de basis komen verzanden in belangenstrijd en organisaties of partijen die zich vooral richten op te blijven bestaan, in plaats van op natuur en actie voor moeder aarde.
Wat is directe actie?
Het verschil tussen symbolische actie (protest) en directe actie (verzet) is of er een direct effect is. Bij symbolische acties denk je aan demonstraties, petities enzovoort. Bij directe acties denk je aan bezettingen, blokkades en sabotage. Door een actiekamp in de bomen kunnen er geen bomen gekapt worden. Door een bezetting van een bouwterrein of sabotage van een gentech veld ligt het werk stil. Directe actie komt in de praktijk meestal pas ter sprake wanneer andere middelen (bijvoorbeeld juridische) zijn uitgeput.

GroenFront! is geen pressiegroep. We willen niet in eerste instantie druk uitoefenen op de politiek om tot een ander besluit te komen over een bepaald onderwerp. We doen ook geen bezetting om onze lobbykracht te vergroten (hoewel het wel een bijeffect kan zijn dat acties van GroenFront! de positie van andere milieuclubs aan de onderhandelingstafel verbetert).

344
Milieudefensie

Ons verhaal is een verhaal over verandering. Over anders kijken en anders kiezen. Een verhaal over hoop en geloof én over actie en durf. Doe mee en vertel ons verhaal door. Word actief. Sluit je aan bij bestaande initiatieven en organisaties. Of organiseer je eigen acties. Wat je ook doet, doe het nu. De verandering begint bij jou.

We zullen minder moeten verspillen van wat de aarde ons biedt. En dat ook eerlijker moeten verdelen. Met de rest van de wereld en de generaties na ons. Maar hoe doen we dat? Dat is in de eerste plaats een kwestie van anders kijken en anders kiezen.

Want is het bijvoorbeeld niet gek...
...dat nieuwe spullen vaak goedkoper zijn, dan repareren van wat we al hebben?
...dat de belasting op ons werk hoger is dan op wat we uit de aarde halen?
...dat duurzame oplossingen duurder zijn dan vervuilende en verspillende?

Zo zitten er veel meer mechanismen in onze maatschappij die ongezond zijn. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Dat begint met elkaar wakker schudden en wakker houden. En dat is nu precies de missie van Milieudefensie. Samen laten we bedrijven en de overheid een andere weg inslaan.

368
Schaliegasvrij Nederland

schaliegasvrijWie zijn wij?
Stichting Schaliegasvrij Nederland is een coalitie van buurtgroepen en milieuorganisaties die streven naar een algeheel moratorium op het winnen van onconventioneel aardgas (schaliegas en steenkoolgas) door middel van ‘fracking’.
Naar onze mening zorgt deze vorm van winning voor onverantwoorde risico’s voor de gezondheid van mens en milieu door vervuiling van water, lucht en bodem, en door aantasting van landschap en natuur. Voordelen van het gebruik van dit gas bij het bestrijden van klimaatproblemen zijn niet bewezen, en bovendien zijn duurzame alternatieven ruim voorhanden.

Wat willen wij?

Het tegengaan van de winning van onconventioneel gas (schaliegas en steenkoolgas) en verder iedere vorm van winning van fossiele brandstoffen die schade oplevert voor omwonenden, milieu en natuur in Nederland;
Het bevorderen van publieke kennis omtrent de gevolgen voor het milieu van de winning van gas en olie;
Het bevorderen van een energiepolitiek waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel als mogelijk gereduceerd wordt.
Voor wie ons wil steunen: bankrekening nr. 3038.76.387 t.n.v. Schaliegasvrij Nederland

372
WijStoppenSteenkool

In Nederland staan 8 kolencentrales. Er zijn nog eens 4 kolencentrales in aanbouw of planning. Daarnaast zijn de havens van Amsterdam en vooral Rotterdam belangrijke overslagplaatsen voor steenkolen met bestemming Groot-Brittannië en Duitsland.

In 2012 verstookten we 8,5 miljoen ton per jaar. Het is moeilijk voor te stellen, maar dat komt neer op het gewicht van 4,4 Eiffeltorens per dag. En die hoeveelheid zal nog met 140% gaan stijgen naar 11,9 miljoen ton door de bouw van 4 nieuwe kolencentrales op 3 locaties. Op dit moment komt 3 miljoen ton steenkool uit Zuid-Afrika, 2,3 miljoen ton uit Colombia en 1,7 ton uit Indonesië (gezamenlijk 85%).Gewicht-steenkool

Steenkolen zijn de meest vervuilende vorm van energie. Dat begint bij het winnen van steenkool in mijnen en dagbouw, het transport per zeeschip en het verstoken in kolencentrales. Steenkoolcentrales stoten 70% meer CO2 uit dan een gascentrale. Het is de meest CO2-intensieve brandstof en bevat daarnaast veel fijnstof, zware metalen en methaan dat bij de winning vrij komt. De winning van steenkool gaat gepaard met veel ongelukken en onderbetaalde en ongezonde werkomstandigheden.

40% Van alle elektriciteit in Nederland wordt opgewekt met steenkool. Kolencentrales en kerncentrales zijn een sta in de weg voor duurzame energie. De grote centrales nemen plaats in op het stroomnet en maken de werking van het stroomnet ongeschikt voor energiebronnen die sterk kunnen fluctueren, zoals wind- en zonne-energie.

387

Glop op Facebook