Glop Agenda op Facebook

Anti-fascisme

Toon #
Titel Hits
AFA Fryslân

De Anti Fascistische Actie Fryslân is opgericht in mei 2010 als onderdeel van het internationale anti fascisten netwerk. AFA Fryslân actiegroep welke discriminatie, racisme, fascisme en uitsluiting van migranten in welke vorm dan ook bestrijdt! Daarbij is zij een gedreven en actieve beweging die acties uitvoert op een vreedzame en geweldloze manier. De Friese Anti Fascisten zijn afkomstig uit alle bevolkings gelederen en geloofsovertuigingen. AFA Fryslân werkt samen met diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties en mensen welke hier bij betrokken zijn. We zijn geen vereniging en werken niet met leden. Ook is er geen rangorde binnen onze beweging. Een ieder die tegen discriminatie, racisme en fascisme is, kan zich dan ook aansluiten bij AFA Fryslân.

Wat doet AFA Fryslan?
In het kader van het bestrijden van discriminatie, racisme en fascisme organiseert AFA Fryslân demonstraties, manifestaties en acties welke bedoeld zijn als signalering en het verwerpen van genoemde onderwerpen. Ook hanteren de Friese anti fascisten bijvoorbeeld campagnes tegen de PVV om mensen de ware aard van een dergelijke politieke partij te laten zien. Daarnaast organiseert AFA Fryslân demonstraties, lawaai acties, posterplak acties en ludieke publiciteitsacties.
Het verstoren van een Provinciale Staten vergadering waar de PVV fractie het woord voerde was daar één van.

542
Laat ze niet lopen

laatzenietlopenLaatzenietlopen.nl is een website die zich richt op protestacties tegen extreemrechtse demonstraties, in het bijzonder die van de Nederlandse VolksUnie (NVU).

Demonstraties van de neonazistische NVU zijn een parade van extreemrechtse en racistische symboliek. Er worden leuzen geroepen als ‘Eigen volk eerst’, ‘Nationaal-socialisme Nu!’ en ‘SS-soldaten, heldentater’.

Wil je ook wat doen tegen deze Hiltler-vereerders hou deze blog dan in de gaten. Hier kun je lezen wat voor tegenprotesten er worden georganiseerd elke keer als extreemrechts de straat op gaat.

Laatzenietlopen.nl is een campagne van AFA (AntiFascistische Actie)

362
Alertmagazine

Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland


Alert! is een autonome werkgroep van Anti-Fascistische Actie Nederland. Deze site geeft achtergrondinformatie over de extreemrechtse beweging in Nederland en daarbuiten. Daarnaast is er aandacht voor de verrechtsing in de politiek. Het is een website voor iedereen die beroepsmatig, uit interesse of anderszins met extreemrechts te maken heeft. Alert! haalt de sleutelfiguren van parlementair en buitenparlementair extreemrechts uit de schaduw, licht hun doopceel, beschrijft dwarsverbanden en legt activiteiten van racistische en fascistische organisaties bloot. Ook geeft Alert! soms brochures uit. Zo publiceerde Alert! in 1997 een brochure over horeca en zaalverhuur aan extreemrechts, verschenen in 1998 en 2002 verkiezingsspecials, werd er in samenwerking met de Onderzoeksgroep Turks extreemrechts een drietal achtergrondbrochures over Grijze Wolven en Turks extreemnationalisme uitgegeven en gaf Alert! in 2006 een fullcolour brochure uit over symboliek binnen extreemrechts. Ook is Alert! betrokken geweest bij een aantal informatiekranten, zoals de Schandaalkrant uit 1998 en Lonsdalenews uit 2004. Alert! is één van de autonome werkgroepen verbonden aan Anti-Fascistische Actie (AFA), een samenwerkingsverband van lokale antifascistische groepen. Verder publiceren auteurs van Alert! in verschillende andere tijdschriften, zoals in het Duitse tijdschrift Der Rechte Rand en het Britse Hope not Hate.

461
Kafka

Hoe is Kafka ontstaan?
In de jaren tachtig van de vorige eeuw waren extreemrechtse politieke partijen in Nederland voor het eerst sinds 1945 serieus in opkomst. Deze nieuwe situatie baarde grote groepen in de samenleving zorgen. Op zeer diverse manieren werd daar actie tegen ondernomen: van massademonstraties tot nieuwe wetgeving. Een ander nieuw initiatief was Kafka, een onderzoeksgroep die er naar streefde om zoveel mogelijk goede, betrouwbare en bruikbare informatie over extreemrechts boven water te krijgen. Kafka werd in 1988 opgericht.
Hoe kan ik informatie van jullie krijgen?
Iedereen kan vragen aan ons stellen en iedereen krijgt antwoord. Wel willen we graag weten met wie wij te maken hebben en afhankelijk van de precieze vraag kan het zijn dat we extra voorwaarden stellen. Zo willen we soms weten waar je informatie voor gaat gebruiken of kan het zijn dat we een vergoeding vragen voor gemaakte kosten. Een belangrijke eis die wij aan iedereen stellen is dat onze informatie niet gebruikt wordt voor illegale acties, zoals bedreigingen of gewelddadigheden richting rechtsextremisten.
Ik krijg soms verschillende zoekresultaten te zien, hoe kan dat?
Soms is een persoon of organisatie wel ‘getagd’ in een nieuwsbericht of publicatie, maar komt de naam zelf niet in het stuk tekst dat op onze website staat voor. Die naam is dan wel te vinden in de originele bron waar naar wordt verwezen. Dit verklaart waarom er soms verschillende resultaten op eenzelfde term te vinden zijn.
Ik lees bij Wikipedia dat jullie naam, Kafka, een afkorting is voor ‘Kollektief Anti Fascistisch / Kapitalistisch Archief’,

 

Lees verder

392
Anti-Fascistische Actie

 afa Wat is afa?

Anti Fascistische Actie (AFA) is een landelijk netwerk van lokale groepen en contacten. AFA werd in 1992 opgericht, naar aanleiding van de groei die georganiseerd extreemrechts toen doormaakte. Sindsdien heeft AFA zich ten doel gesteld racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen te bestrijden en racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen.

Om extreemrechts en verrechtsend overheidsbeleid te bestrijden ondernemen wij actie. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van een demonstratie, een blokkade, het verspreiden van flyers om mensen te informeren, het plakken van posters en het ondersteunen van andere organisaties.

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van AFA kun je je aanmelden voor onze sympathisantenlijst. Je ontvangt dan onze persberichten, actieaankondigingen en overige mededelingen. Ook kun je ons helpen door deze brochure of ander AFA-materiaal te verspreiden bij jou in de buurt. Dus neem contact met ons op en doe mee.

Je kunt ons ook altijd uitnodigen voor film avonden, workshops of een info-stand!

425
Platform tegen vreemdenlingenhaat 349
Stop rascisme nu 403

Subcategorieën

Glop op Facebook