Zaterdag 23 maart Dam Amsterdam Demonstratie: samen tegen racisme

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Demonstratie: samen tegen racisme

KOM IN ACTIE !

Want overal in de wereld zijn rechts-populistische en extreem-rechtse partijen in opkomst. Zij proberen met verkiezingen hun macht te vergroten. In Nederland hebben we met de PVV en FvD twee partijen op de uiterst rechtse flank, die steeds steeds verder gaan in hun omarming van racistische denkbeelden. De gevestigde politiek gaat hier in mee door bijvoorbeeld vluchtelingen te gebruiken als zondebok voor een gebrek aan banen en betaalbare woningen.

Maar op 23 maart willen wij op straat een alternatief zichtbaar maken. Wij zijn met meer!

SLUIT JE AAN EN DEMONSTREER MEE!

• Vóór diversiteit en solidariteit, tegen elke vorm van racisme en discriminatie!
• Vóór een menselijk asielbeleid, tegen de wapenindustrie, oorlogspolitiek en klimaat- verandering!
• Vóór een sociaal en economisch rechtvaardig Nederland, tegen rechts-populisme en extreemrechts!

Comité 21 Maart is een brede anti-racismecoalitie die bestaat uit uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Het comité is vernoemd naar de door de VN uitgeroepen Internationale Dag tegen Racisme. In de week voorafgaand aan de demonstratie organiseren wij in samenwerking met Pakhuis de Zwijger ook de Week Tegen Racisme en het Festival: Samen Tegen Racisme met bijeenkomsten. Op 20 maart organiseren wij ook een bijeenkomst in de OBA.

Tekst van het manifest & alle ondersteunende organisaties:
http://21maartcomite.nl/?p=870

Ondersteunt je organisatie ook het manifest? Vul dit formulier in:
https://goo.gl/forms/qF14uAb2FxWFZzXn2

Wil je meehelpen met het verspreiden van posters en flyers? Haal het actiemateriaal op bij ons in Amsterdam.

Meer informatie: http://21maartcomite.nl/

Comité 21 maart wordt al jaren gesteund door Het Actiefonds

De boreale wereld: een idee wat staat voor de wens om Europa vooral blank te houden en vaak geassocieerd wordt met het fascistische gedachtegoed.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Baudets verwees in zijn twintig minuten durende toespraak voortdurend naar de vaderlandse geschiedenis en westerse beschaving die volgens hem door universiteiten, journalisten en bestuurders wordt ondermijnd. Hij sprak van een ‘boreale wereld’, een idee wat staat voor de wens om Europa vooral blank te houden en vaak geassocieerd wordt met het fascistische gedachtegoed.Mussolini (Italiaanse fascistische leider, red.) gebruikte de term ook. De Franse politicus Jean-Marie Le Pen ook.

Die specifieke woordkeuze baart zorgen. ,,Ik geloof niet dat Baudet een fascist is en streeft naar een fascistische wereld zoals in de jaren twintig en dertig het geval was, maar tegelijkertijd kun je je ook afvragen ook af: waarom zegt hij dit nou? Waarom houdt hij er zulke enge rassentheorieën op na? Hij wil er iets mee zeggen. Baudet is echt niet stom, hij weet heus wel dat wat hij aanhaalt ook door omstreden politici als Le Pen is gezegd.”

Het is mafklapper Baudet naar zijn bol gestegen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Hij denkt nu te kunnen aansturen op de val van de regering en nieuwe verkiezingen. De grote winnaar bij de verkiezingen was alleen het klimaat. GroenLinks, Cu en Partij voor de Dieren boekten winst. De groene partijen hebben samen 22 zetels (D'66 GL CU PvdD) tegen 13 voor forum voor Demagogie. Dan kan forum wel een grote broek aan trekken, om vervolgens huilie huilie te kunnen doen omdat ze hun zin niet krijgen. Groen heeft dus een overtuigende voorsprong. 

Links nieuws elders

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

publieketribune

Publieke Tribune

socialisme.nu

de linkste site van Nederland
 • De Provinciale Statenverkiezing zijn op een drama uitgelopen. Het huidige kabinet raakt haar meerderheid kwijt, maar kan rekenen op de constructieve ‘oppositie’. Forum voor Democratie, een partij die met beide benen in een fascistische traditie staat, werd de grootste en zal verder bouwen aan haar beweging.
 • In de Provinciale Statenverkiezingen werd Forum voor Democratie de grootste partij van het land. Het komt helaas niet onverwacht. Het is de hoogste tijd voor massaal verzet tegen deze extreem-rechtse partij en het racisme dat ze verspreiden. Wat kun je doen?
 • Op 14 maart 2019 pleegde de extreem-rechtse terrorist Brenton Tarrant een racistische aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Hij vermoordde ten minste vijftig mensen en had het expliciet gemunt op moslims. Voor zijn terreurdaad plaatste Tarrant een manifest op het internet, waarin hij schrijft wraak te nemen op de mensen die ‘Europa’ zijn ‘binnengedrongen’.
 • Afgelopen vrijdag organiseerden antiracisten in Maastricht een protest bij een verkiezingsbijeenkomst van Forum voor Democratie. Ze werden aangevallen door een georganiseerde groep van zo’n tien FvD-aanhangers. Een van de aanwezigen doet verslag.
 • Afgelopen zaterdag vond op het Schouwburgplein in Rotterdam een herdenking van de slachtoffers van de extreem-rechtse terreuraanslag in Christchurch plaats. De herdenking werd georganiseerd door Nida. Jeroen van der Starre, hoofdredacteur van Socialisme.nu, sprak daar namens Comité 21 Maart.

Doorbraak.eu

 • Doorbraak.eu

  Wie de denkbeelden van de vroegere Mussert nader bekijkt, komt snel tot de vaststelling dat ze in vrijwel niets te onderscheiden zijn van die van Thierry Baudet. Ook Baudet heeft het herhaaldelijk over een “heropleving” en “renaissance” van een Nederland waarop ‘wij’ weer trots kunnen zijn. Ook de retorische technieken van de twee politici lijken veel op elkaar. Neem bijvoorbeeld

 • Doorbraak.eu

  Let’s start with the objective of the project, “to answer questions regarding the nature, scale and causes of structural violence in Indonesia, considered in a broader political, social and international context”; “attention will be paid to the chaotic period spanning August 1945 to early 1949”. There were many factors that caused the violence and chaos, but the only one relevant

 • Doorbraak.eu

  In februari en ook gisteren nog liet staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid weten dat hij doorgaat met het deporteren van vluchtelingen naar Soedan, ondanks de opstand daar die al drie maanden woedt en die door het regime van dictator Omar al-Bashir wordt beantwoord met nog meer arrestaties, intimidaties, martelingen en ander geweld. Het Internationaal Strafhof in Den Haag

 • Doorbraak.eu

  Uit het onderzoeksrapport “Risico’s bij gedwongen terugkeer naar Sudan” blijkt dat Amnesty International zich “ernstige zorgen” maakt over het Nederlandse uitzetbeleid naar Soedan. De organisatie beschrijft hoe slecht het is gesteld met de mensenrechtensituatie in Soedan en gaat nader in op de verschrikkelijke ervaringen van gedeporteerde vluchtelingen met de repressie van het dictatoriale regime van Omar al-Bashir. De feiten die

 • Doorbraak.eu

  Afgelopen vrijdag organiseerden anti-racisten in Maastricht een protest bij een verkiezingsbijeenkomst van Forum voor Democratie. Ze werden aangevallen door een georganiseerde groep van zo’n tien FvD-aanhangers. Een van de aanwezigen doet verslag. “Nog voordat de actie in Maastricht plaatsvond, werden we aangevallen door een groep van tien Baudet-fans. Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet bracht op 15 maart een bezoek aan

FvD-ers vallen antiracisten aan in Maastricht

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

FvD-ers vallen antiracisten aan in Maastricht

Afgelopen vrijdag organiseerden antiracisten in Maastricht een protest bij een verkiezingsbijeenkomst van Forum voor Democratie. Ze werden aangevallen door een georganiseerde groep van zo’n tien FvD-aanhangers. Een van de aanwezigen doet verslag.

Lees verder

 

Protest bij Forum voor Democratie in Drachten

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Een grote opkomst voor het racistische Forum voor democratie in de Lawei
te Drachten afgelopen dinsdag. AFAF was met een delegatie aanwezig om een
antifascistisch signaal te geven. Eén van ons benadrukte dat iedereen
welkom is in dit land en dat uitsluiting vreemdelingenhaat en fascisme
op verzet kan rekenen.

Direct bij het ophangen van de spandoeken werden we geconfronteerd met
enkele trouwe volgelingen van Baudet die ons voor "communisten" uit
maakten. Natuurlijk kregen ze van repliek door te stellen dat fascisme
nooit geaccepteerd zal worden.

Ook vond oud bobsleeër en aanhanger van het extreem rechtse gedachtegoed,
Arend Glas, het nodig om ons te manen dat we moesten oprotten. Ondanks
zijn dreigende houding hielden we natuurlijk voet bij stuk en adviseerden
hem maar gauw weer in de rij wachtenden te gaan staan.

Wel moet gezegd worden dat we ons zorgen maken over de grote opkomst voor
de campagne avond van het FvD. Het blijft nu een maal zo dat antifascisten
de natuurlijke vijand zijn van het fascisme.

Nooit weer fascisme!
 
 

 

Postbus 10
9050 AA Stiens
 
 

De zogenaamde klimaatspijbelaars mars richting het museumplein .

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De zogenaamde klimaatspijbelaars protesteerden 14 maart vanaf 13.00 uur op de Dam. De organisatie, Youth For Climate, heeft gekozen voor Amsterdam omdat die stad centraler zou liggen dan Den Haag - waar het protest eerder zou plaatsvinden - en daardoor beter te bereiken zou zijn voor scholieren. Veel scholen in de stad hebben hun leerlingen toestemming gegeven om te gaan demonstreren tijdens schooltijd. Volgens de politie waren er 5.000 tot 6.000 scholieren. De volgende aktie is 24 mei

Als een pestkop die niet tegen zijn verlies kan zat Thierry Baudet te mokken bij Nieuwsuur.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

zure regenBaudet stelde dat het klimaatprobleem een hoax is, net als de zure regen. Dat terwijl juist de zure regen en prachtig voorbeeld is van een milieuprobleem wat door de juiste maatregelen nu nauwelijks meer bestaat. De oorzaken van zure regen werden weggenomen.
Zure regen werd onder meer veroorzaakt door de uitstoot van giftige zwaveldioxiden. Het zorde voor massale boomsterfte Via fabrieksschoorstenen van de bruinkoolcentrales kwamen deze stoffen in de lucht terecht. En niet alleen via de bruinkoolcentrales. Ook raffinaderijen en het autoverkeer waren boosdoeners.
De uitstoot van zwaveldioxide is internationaal aangepakt, doordat de Europese Unie de kolencentrales verplichtte het rookgas te ontzwavelen. Ook de overschakeling van kolen op gas heeft bijgedragen aan de sterke daling van de uitstoot van zwaveldioxide. De invoering van de driewegkatalysator heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de afname van uitstoot van stikstofoxiden. Dankzij de Europese regelgeving voor uitlaatgasemissies zijn sinds het begin van de jaren negentig vrijwel alle nieuw verkochte auto’s in Nederland uitgerust met zo’n katalysator. De ammoniakuitstoot is gehalveerd sinds boeren verplicht zijn hun land emissiearm te bemesten. Hierbij wordt de mest niet in een brede waaier over het land uitgespreid maar in sleufjes in de grond gebracht of in smalle stroken op de bodem gelegd. Zure regen is dus een mooi voorbeeld dat we door eendrachtig samenwerken milieuproblemen de baas kunnen worden
Nu gebruikt Thierry Baudet zure regen als voorbeeld van een hoax die voorbij ging. Helaas zijn zijn opponenten niet eager genoeg om hem op de juiste manier van repliek te dienen. Een gemiste kans.

PVV rassenrel op Urk

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Op Urk wonen veel blanke Urkers en vrijwel geen Marrokanen. Veel Urkers stemmen op de PVV. Soufyan is een op Urk wonende Marokkaan op 11 Maart belagen jonge Urkers zijn woonhuis. Er wordt met stenen en vuurwerk gegooid en er worden brandjes gesticht. Een aantal jongeren slaagt erin de woning binnen te dringen, waarna de moeder van Soufyan tegen de grond wordt gewerkt. Ze raakt lichtgewond. Ook wordt een journalist van Omroep Flevoland belaagd. De jongeren proberen zijn auto om te duwen. Het incident wordt door de pers en autoriteiten vooral afgedaan als een ruzie in de relationele sfeer en een uit de hand gelopen ruzie.
De haatzaaiers Wilders & Baudet wassen hun handen in onschuld

Binnenkort

Demonstratie: samen tegen racisme

maart
zaterdag
23

KOM IN ACTIE !

14:00 h - 17:00 h
Dam

Demonstratie: samen tegen racisme

maart
zaterdag
23

KOM IN ACTIE !

14:00 h
Dam

Wij klagen Shell aan

april
vrijdag
5

Op vrijdag 5 april dienen we de dagvaarding in waarmee we Shell aanklagen voor het veroorzaken van klimaatverandering. Normaal gesproken stuur je dan een deurwaarder langs om het pak papier te overhandigen. Maar wij willen met zoveel mogelijk mede-eisers naar het hoofdkantoor van Shell om de dagvaarding persoonlijk te overhandigen. Met een mars en toespraken en muziek en honderden mensen. Dus kom naar Den Haag, neem je kinderen, vrienden en familie mee. En maak samen met ons een einde aan de klimaatvernieling van Shell
15:00 h - 21:00 h

publieketribune

Publieke Tribune

Glop Facebook agenda

Glop op Facebook