Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Mislukte kraakpoging watertoren Amsterdamsestraatwegzondag 18 augustus 2019, Utrecht

Vandaag is een poging gedaan de Watertoren aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht te kraken.
Deze watertoren is al vele keren gekraakt; de kraak van vandaag is helaas niet geslaagd.
De watertoren, een aangewezen rijksmonument, is sinds 1986 niet meer in gebruik. De ondernemer
die de toren in 2014 kocht, heeft tot op heden zijn plannen niet verwezenlijkt. Tegelijkertijd worden
alternatieve manieren van gebruik keer op keer tegengehouden en ‘ontruimd’ voor leegstand. Dit
terwijl het monumentale pand in verval raakt.

De kraakpoging van vandaag was bedoeld als een protest tegen het plan van de partijen CDA en
VVD om de Wet Kraken en Leegstand uit 2010 aan te scherpen. Het doel van de wet uit 2010 was
om zowel kraken als leegstand aan te pakken. In de afgelopen jaren zijn voornamelijk krakers
vervolgd, terwijl een leegstandsverordening slechts in een aantal gemeenten van kracht is. Het
nieuwe voorstel geeft krakers amper tijd en ruimte om zich te kunnen verdedigen, of zich te
beroepen op het woonrecht. Het woonrecht van mensen die het heft in eigen handen nemen, wordt
zo verder uitgehold.

Het nieuwe wetsvoorstel past in een tijd die wordt gekenmerkt door de afbraak van sociale
woningbouw en huurrechten. De vernieuwing van buurten in het centrum van (middel)grote steden
als Amsterdam en Utrecht zorgt voor een verandering in de woningmarkt die zich meer en meer
richt op de rijkere middenklasse. De wachtlijsten voor sociale woningbouw groeien en huurprijzen
stijgen. Grotere woningen en koopwoningen worden gebouwd en sociale huurwoningen verkocht of
gesloopt. Dit is bijvoorbeeld te zien in Kanaleneiland, waar minder bedeelden worden gedwongen
hun buurt te verlaten vanwege een miljoenendeal. Dat de huurrechten onder druk staan, blijkt ook
uit de groep ‘weigerverhuizers’ in Rotterdam. Zij weigert te vertekken uit sociale huurwoningen om
plaats de maken voor een kleiner aantal luxueuze appartementen.

Terwijl in 2010 het plan was zowel kraken als leegstand aan te pakken, is er tot op heden nauwelijks
iets gedaan om leegstand te verminderen. Eigenaren worden niet gestraft; het wordt voor hen in de
toekomst nog makkelijker gemaakt panden leeg te laten staan, en winst te maken over de rug van
woningzoekenden. Kraken is een vorm van protest om leegstand en woningnood aan te pakken. In
een maatschappij waarin ‘participatie’ en zelfredzaamheid worden gewaardeerd, worden zij die
meer woningen in plaats van woningnood creeëren, gecriminaliseerd. De watertoren is één van de
vele voorbeelden van een pand dat keer op keer wordt ontruimd, zonder dat de leegstand wordt
aangepakt.

Het gebrek aan (sociale) huurwoningen of adequate huisvesting ligt niet aan mensen, maar aan de
markt. Een middel om kraken aan te pakken bestaat al, een nieuwe wet tégen kraken is geen
oplossing. Dus overheid, pak speculatie en leegstand aan, en laat alternatieve woonvormen bestaan!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen