Journalisten hebben de nijging om spannende en nieuwswaardige rapportages te maken met een vooropgezette gedachte. Zij bedenken zelf het onderwerp en de invalshoek. Daar zoeken ze dan de passende deskundigen bij om hun verhaal te ondersteunen. Er is altijd wel een gewenste passende deskundige te vinden. Steeds weer zagen we dezelfde klimaatsceptici opduiken. Een journalist kiest als insteek dat het klimaat altijd aan verandering onderhevig is. Hij zal niet snel een gerenommeerde klimaatwetenschapper vinden die dit onderschrijft, maar wel een geoloog, een heel ander vakgebied.Of een historicus die over de kleine ijstijd begint.Ze worden klakkeloos geciteerd. Ondertussen waren er ook nog andere problemenVeel geciteerde klimaatwetenschappers die de opwarming van de aarde bagataliseerdenbleken betaald te worden door de kolen- en olie-industrie.

Er zijn ook andere manieren om het nieuws te kleuren. Je laat het iemand anders zeggen, zo zijn de ingezonden brieven bij de Telegraaf, een achterdeurtje  om de telegraafmening te presenteren. Nooit zul je daar een linkse mening zien, die worden per definitie bij de Telegraaf geweerd. Zo weigerde WNL Sylvanio Simons in een uitzending uit te nodigen. Zelfs nadat dat door de gezamenlijke WNL-redactie waar ook andere omroepen deel van uitmaken dat vroeg.

Leave a reply
You are not allowed to leave a reply!
Back to top