Posts from 2020-08-14

Facebook laat de plaatsing van zwarte Piet plaatjes niet langer toe! Rechts Nederland huilt!
Censuur ! Wat een onzin, Facebook is gewoon een Amerikaans bedrijf. Met Amerikaanse standaarden en Amerikaanse normen en waarden. Daar zijn veel verschillende gekleurde mensen, meer dan hier. Bij Nederlandse gemeenschappen wordt soms wel Sinterklaas gevierd, maar ontbreekt meestal Zwarte Piet omdat dat in de VS niet werkt. De Amerikanen zien gewoon een verwerpelijke karikatuur van een zwarte mens. Dat willen ze op hun platform niet zien. De betekenis van Zwarte Piet kennen ze niet. Er is dan ook geen sprake van censuur. Zij zien gewoon Zwarte Piet voor wat het is.  Zoals wij kijken naar het stierenvechten. En omdat het is wat het is moeten wij ook maar eens goed gaan nadenken en dat achterhaalde symboolfiguur maar eens heel snel afschaffen. Ook omdat Zwarte Piet allang niet meer zo onschuldig is. Het is verworden tot een door rechts gekaapt symbool en is al lang geen onschuldig kinderfeest figuur meer. sinds actiegroepen als Pegida en Rechts in verzet opduiken als verdedigers van zwarte piet is het een zwarte piet een rechts symbool figuur. Alleen daarom al moeten we er heel snel vanaf!
Voor alles is iemand te vinden.

 Journalisten hebben de nijging om spannende en nieuwswaardige rapportages te maken met een vooropgezette gedachte. Zij bedenken zelf het onderwerp en de invalshoek. Daar zoeken ze dan de passende deskundigen bij om hun verhaal te ondersteunen. Er is altijd wel een gewenste passende deskundige te vinden. Steeds weer zagen we dezelfde klimaatsceptici opduiken. Een journalist kiest als insteek dat het klimaat altijd aan verandering onderhevig is. Hij zal niet snel een gerenommeerde klimaatwetenschapper vinden die dit onderschrijft, maar wel een geoloog, een heel ander vakgebied.Of een historicus die over de kleine ijstijd begint.Ze worden klakkeloos geciteerd. Ondertussen waren er ook nog andere problemenVeel geciteerde klimaatwetenschappers die de opwarming van de aarde bagataliseerdenbleken betaald te worden door de kolen- en olie-industrie.

Er zijn ook andere manieren om het nieuws te kleuren. Je laat het iemand anders zeggen, zo zijn de ingezonden brieven bij de Telegraaf, een achterdeurtje  om de telegraafmening te presenteren. Nooit zul je daar een linkse mening zien, die worden per definitie bij de Telegraaf geweerd. Zo weigerde WNL Sylvanio Simons in een uitzending uit te nodigen. Zelfs nadat dat door de gezamenlijke WNL-redactie waar ook andere omroepen deel van uitmaken dat vroeg.

Links kan nog veel leren van rechts.

Rechts voelt zich ongehoord, je word alleen doodgegooid met hun onzin. Er zijn tal van rechtse websites waar de meest baarlijke onzin wordt verkondigt. Ze beschikken over een heel papagaaienleger die dat bijna woordelijk verspreid over Twitter en Facebook. Iedere scheet van Baudet en consorten staat op YouTube. Daar zijn dan ook nog allerhande pseudojournalisten aktief met eigen kanalen, zoals Arnold Karskens met ongehoord Nederland.

Ze zijn op tal van sites te vinden zoals de Dagelijkse Standaard. Was links maar zo ruim op het internet aanwezig. Dat is alleen niet het geval.