glop.nl

weblinks

weblinks (61)

vrijdag, 16 juli 2021 12:23

AFA amsterdam

Written by in weblinks
Read 559 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • beschrijving

  nti Fascistische Actie (AFA) is een landelijk netwerk van lokale groepen en contacten. AFA werd in 1992 opgericht, naar aanleiding van de groei die georganiseerd extreemrechts toen doormaakte. Sindsdien heeft AFA zich ten doel gesteld racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen te bestrijden en racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen.

Last modified on vrijdag, 16 juli 2021 12:39
vrijdag, 30 april 2021 14:29

AFA Den Haag

Written by in weblinks
Read 602 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam AFA Den Haag
 • image image
 • beschrijving

  Anti-Fascistische Actie (AFA) Den Haag maakt deel uit van een internationaal netwerk van anti-fascisten. We hebben ons tot doel gesteld elke vorm van racisme, fascisme, seksisme en homofobie te bestrijden. Zeker de laatste jaren is dit weer hard nodig! Neo-nazi’s gaan openlijk de straat op en in de politiek worden steeds meer xenofobe en racistische uitspraken gedaan. Wij vinden het onacceptabel dat groepen mensen tegen elkaar worden opgezet of dat hele gezinnen jaren vastzitten, alleen omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. Onder het mom van terrorismebestrijding en zogenaamde veiligheid worden mensenrechten uitgehold. Cameratoezicht, ID plicht en een klopjacht op zogenaamde illegalen zijn een directe aanval op een ieder zijn vrijheid. We zijn het zat. Bewegingsvrijheid voor iedereen!

  Wat kan jij doen? Je kan acties ondersteunen, informatie- en film avonden bezoeken en racistische poster en stickers verwijderen. Ook een donatie in de vorm van geld is van harte welkom, van dat geld kunnen we bijvoorbeeld flyers en posters laten drukken. Kijk voor meer informatie en de aankomende activiteiten op onze website.

  We zien je op de straat!

  AFA Den Haag

vrijdag, 30 april 2021 14:10

AFA Nederland

Written by in weblinks
Read 607 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam AFA Nederland
 • image image
 • beschrijving
  Anti Fascistische Actie (AFA) is een landelijk netwerk van lokale groepen en contacten. AFA werd in 1992 opgericht, naar aanleiding van de groei die georganiseerd extreemrechts toen doormaakte. Sindsdien heeft AFA zich ten doel gesteld racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen te bestrijden en racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen.
  Om extreemrechts en verrechtsend overheidsbeleid te bestrijden ondernemen wij actie. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van een demonstratie, een blokkade, het verspreiden van flyers om mensen te informeren, het plakken van posters en het ondersteunen van andere organisaties. Ook geven we voorlichting aan bijvoorbeeld scholen of pers, geven we het tijdschrift Alert! uit en geven we informatiekranten uit. Daarnaast doen we onderzoek naar extreemrechts.
  Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van AFA kun je je aanmelden voor onze sympathisantenlijst. Je ontvangt dan onze persberichten, actieaankondigingen en overige mededelingen. Ook kun je ons helpen door deze brochure of ander AFA-materiaal te verspreiden bij jou in de buurt of door een abonnement te nemen op de Alert! Dus neem contact met ons op en doe mee.
  Je kunt ons ook altijd uitnodigen voor film avonden, workshops of een info-stand! 
woensdag, 12 mei 2021 19:38

Anarchief

Written by in weblinks
Read 549 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam Anarchief
 • image image
 • beschrijving

  Anarchief is de online bibliotheek van historische en actuele Nederlandstalige geschriften die belangrijke elementen van het anarchistische gedachtegoed verwoorden. De website is een initiatief van de redactie van het tijdschrift de AS in samenwerking met Anarchief Gent. Het is de bedoeling dat op Anarchief naast recent gepubliceerde artikelen uiteindelijk ook alle ooit verschenen teksten in het Nederlands van en over anarchistisch geïnspireerde auteurs digitaal ontsloten beschikbaar komen. Voordat het zover is, zal er nog wel aardig wat tijd overheen gaan, want het is wel een monnikenwerk. We bouwen dit rustig en weloverwogen op en zorgen dat regelmatig nieuwe publicaties aan Anarchief worden toegevoegd. Wil je op de hoogte blijven van onze vorderingen, of misschien zelf meewerken aan het digitaliseren van artikelen, brochures en boeken? Meld je dan met naam en e-mailadres aan als belangstellende. Wil je ons op andere wijze ondersteunen, overweeg dan een geldelijke bijdrage, eenmalig of periodiek, via het Steunfonds van de AS.

  Hoe werkt ’t?

  Simpel! Een klik op de cover van je keuze biedt een korte beschrijving van de inhoud van de publicatie, een link naar gegevens over de auteur, naar recensies van de publicatie en natuurlijk de mogelijkheid de integrale tekst te downloaden.

dinsdag, 20 april 2021 10:19

Anarchisme.nl

Written by in weblinks
Read 596 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam Anarchisme.nl
 • image image
 • beschrijving

  Dit is een portaal om meer te weten te komen over de ideeën van het anarchisme en de veelzijdigheid van de anarchistische beweging in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

  Op deze website vind je de basisbeginselen van het anarchisme, teksten, biografieën en de geschiedenis van de anarchistische beweging. Daarnaast vind je hier een lijst van actieve organisaties, vind je hier nieuwsbronnen en nog veel meer.

Last modified on donderdag, 29 april 2021 14:28
dinsdag, 20 juli 2021 09:47

Anarchist Film Group ★ (AFG)

Written by in weblinks
Read 519 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam Anarchist Film Group ★ (AFG)
 • image image
 • beschrijving
  The Ⓐnarchist Film Group (AFG) is a platform for anarchist and related film-works - both historic and contemporary, documentary, TV, feature-film, short clips and domestic/amateur footage.
  Can members of this group limit their postings to two a day otherwise the timeline gets overcrowded and posts/links get a bit lost. This also allows for proper discussion and commentary. When posting films/clips/etc, it's good if you can supply a little information/unusual facts and trivia/personal thoughts - this also stimulates interest.
  The group is growing rapidly and feels like a fairly healthy environment - please invite others who might be interested in the subject and those who are interested in developing an outward-looking anarchist movement, one that reaches out and engages with people outside of the activist echo-chamber.
donderdag, 22 april 2021 19:24

Anarchistische Groep Amsterdam (AGA)

Written by in weblinks
Read 580 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam Anarchistische Groep Amsterdam (AGA)
 • image image
 • beschrijving

  De AGA is een groep mensen die samenwerken voor het creëren van oplossingen en alternatieven voor de problemen die zij tegenkomen op het werk, op school of ergens anders in de maatschappij. Uitgangspunt hierbij is het anarchisme. De AGA strijdt voor zelfbestuur en een wereld zonder uitbuiting of onderdrukking waarin geproduceerd wordt naar behoefte en niet voor winst.

  De AGA is een collectief zonder hiërarchie. In de tweewekelijkse bijeenkomst worden alle zaken besproken waarmee de groep zich bezighoudt. Dit betreft het maken van actieplannen in geval van problemen op het werk, maar ook het organiseren van bijeenkomsten en het maken en verspreiden van propagandamateriaal. Alle besluiten moeten worden genomen in deze bijeenkomst, waarbij wordt gestreefd naar consensus.

  De AGA onderhoudt contacten met vergelijkbare groepen in andere plaatsen en werkt regelmatig samen met verschillende antiautoritaire organisaties. De AGA heeft zich aangesloten bij de Vrije Bond

Last modified on woensdag, 28 april 2021 10:57
zaterdag, 01 mei 2021 09:18

Anarchistische Groep Nijmegen

Written by in weblinks
Read 621 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • beschrijving

  Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) is een revolutionaire anarchistische organisatie, opgericht in 2009. Wij hebben ons als groep georganiseerd omdat we de overtuiging delen dat een omwenteling van de huidige maatschappij en diens politiek noodzakelijk is.

  Als AGN nemen we deel aan campagnes voor sociale, ecologische en economische gerechtigheid. Op deze manier werken wij aan de ontwikkeling en de verspreiding van anarchistische uitgangspunten als vrijheid en gelijkwaardigheid door middel van zelfbestuur, wederzijdse hulp en directe actie. Volgens ons is de actieve deelname in de strijd voor een rechtvaardigere en gelijkere samenleving de beste manier is om anarchistische ideeën concreet en bekend te maken.  Om deze reden zijn leden van onze groep dan ook actief op vele verschillende fronten: de strijd om het onderwijs, gezondheidszorg, arbeid, vrouwenstrijd, antiracisme en antifascisme, vluchtelingen- en gevangenenondersteuning.

  Als onderdeel van onze grotere strijd tegen de onderdrukking door kapitalisme en staat, nemen we een scherpe positie in tegen opvattingen die ongelijkheid versterken en een vrije en gelijkwaardige samenleving in de weg staan.

zaterdag, 03 juli 2021 11:30

Anti Racisme Groep Tilburg

Written by in weblinks
Read 590 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam Anti Racisme Groep Tilburg
 • image image
 • beschrijving

  De ARG probeert een groot publiek te bereiken door met een informatie- en verkoopstand aanwezig te zijn op onder andere festivals, manifestaties, scholen, open dagen van jongerencentra en buurthuizen vooral in Tilburg en omgeving. Ook organiseert zij, veelal in samenwerking met andere organisaties, bijeenkomsten en debatten over discriminatie en aanverwante onderwerpen. Daarnaast is de AntiRacismeGroep in het bezit van een eigen fototentoonstelling en een posterexpositie. Ze staat altijd open voor nieuwe ideeën, initiatieven en het produceren van nieuw actie- of informatiemateriaal.

  Naast de vaste vergaderingen waarin de activiteiten van de ARG worden gecoördineerd, wordt er ook geprobeerd om tijd vrij te maken voor interne inhoudelijke discussie.

   

Read 541 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam AMOK
 • image image
 • beschrijving

  VD AMOK is voortgekomen uit AMOK-Utrecht en de Vereniging Dienstweigeraars. In 1983 is het Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief, AMOK, opgericht; het kollektief bestond uit vier zelfstandige organisaties die nauw met elkaar samenwerkten. AMOK-Utrecht was één van deze organisaties. De andere drie organisaties zijn AMOK Noord, het Anti-Militaristies Buro Nijmegen en Campagne tegen Wapenhandel (voorheen AMOK-Maritiem). De Vereniging Dienstweigeraars werd op 18 december 1971 opgericht als organisatie die de belangen van dienstweigeraars moest behartigen. Dit initiatief was het gevolg van het feit dat de Bond voor Dienstweigeraars in 1970 haar activiteiten binnen het leger voortzette als Bond voor Dienstplichtigen. Na een jarenlange samenwerking van AMOK-Utrecht met de Vereniging Dienstweigeraars heeft deze laatste club, die sinds de opschorting van de opkomstplicht voor dienstplichtigen in Nederland een kwijnend bestaan leidde, zichzelf opgeheven en heeft AMOK-Utrecht een deel van haar doelstellingen overgenomen.

vrijdag, 07 mei 2021 13:47

Antimilitarisme

Written by in weblinks
Read 559 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam Antimilitarisme
 • image image
 • beschrijving

  Deze site is door Stichting Anti-Militaristies Buro opgezet om aandacht te besteden aan anti-militarisme en pacifisme, vooral aan de geschiedenis en achtergronden ervan. Op actualiteit gaan we slechts sporadisch in.

Last modified on vrijdag, 07 mei 2021 14:12
dinsdag, 27 april 2021 14:05

BIJ1

Written by in weblinks
Read 608 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam BIJ1
 • image image
 • beschrijving

  BIJ1 is een politieke partij die staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en onze verschillen niet worden veroordeeld, maar gewaardeerd. BIJ1 is ontstaan uit een gedeeld verlangen naar verbinding, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Met respect voor onze verschillen, maar met focus op wat ons verbindt.

Last modified on maandag, 03 mei 2021 19:59
zaterdag, 03 juli 2021 09:09

Bijstandsbond

Written by in weblinks
Read 499 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam Bijstandsbond
 • image image
 • beschrijving

  De Bijstandsbond is onafhankelijke zelforganisatie van mensen met een minimuminkomen en van ervaringsdeskundigen. De bond wordt gefinancierd door bijdragen van leden en donateurs en via een maandelijkse bijdrage van VHM Advocaten. Op ons spreekuur in Amsterdam en bij acties proberen wij lotgenoten uit de problemen te halen. De organisatie heeft een kleine subsidie van de gemeente Amsterdam.
  We werken als volgt. Acht vrijwilligers en een advocaat behandelen individuele problemen op het Bijstandsbond-inloopspreekuur, dat op dinsdag en donderdag plaatsvindt van 11:00 tot 16:00 uur. Daarbij bieden we de mogelijkheid dat een van de vrijwilligers meegaat naar gesprekken met instanties die belangrijk zijn. Zoals keuringen bij het UWV, en gesprekken met Sociale Zaken-klantmanagers en met reïntegratie-organisaties over bemiddeling naar de arbeidsmarkt. Veel advocaten bieden een dergelijke service niet.

vrijdag, 23 juli 2021 12:36

Bijstandsbond Weblog tegen dwangarbeid

Written by in weblinks
Read 501 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam Bijstandsbond
 • image image
 • beschrijving

  Dit is een weblog van de Bijstandsbond. Met kritiek op misstanden bij het werken met behoud van uitkering, nieuws over acties en mededelingen. Vroeger was dit de weblog van het actiecomité Dwangarbeidnee. Telefoon 020-6898806. Spreekuur dinsdag en donderdag 11.00 uur-16.00 uur. Da Costakade 162 Amsterdam

 • email email
Last modified on vrijdag, 23 juli 2021 12:45
vrijdag, 23 juli 2021 12:16

Buiten de Orde

Written by in weblinks
Read 524 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • beschrijving

  Het blad Buiten de Orde is een uitgave van de Vrije Bond. Oorspronkelijk was het blad bedoeld als nieuws- en discussieplatform voor en door leden van de Vrije Bond, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een anarchistisch kwartaalblad voor het Nederlandse taalgebied.

  Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gevuld met informatie, interviews en discussies over onder andere anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur.

 • email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Last modified on vrijdag, 23 juli 2021 12:36
zaterdag, 01 mei 2021 09:21

Buro Jansen & Janssen

Written by in weblinks
Read 563 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam Buro Jansen & Janssen
 • image image
 • beschrijving

  Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

vrijdag, 23 juli 2021 12:30

Containment Nu!

Written by in weblinks
Read 499 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • beschrijving

  Actiegroep Containment Nu! is een grassroots initiatief van bezorgde burgers met een team van vrijwilligers die op verschillende manieren bijdragen vanuit hun eigen zorgen. We zijn een zelforganiserend en open collectief, wat betekent dat iedereen die wil bijdragen aan onze poging om het Nederlandse coronabeleid te veranderen, welkom is zich bij ons te melden.

  We organiseren ons op Discord, een communicatieplatform vergelijkbaar met Slack en WhatsApp. Wie onze petitie steunt en aangeeft op de hoogte te willen blijven, wordt uitgenodigd.

  Actiegroep Containment Nu! is ontstaan uit:

  • (1) bezorgdheid over het feit dat de Nederlandse aanpak afwijkt van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de aanpak van diverse andere Europese landen; en
  • (2) een gebrek aan kritisch geluid in de Nederlandse media met betrekking tot deze afwijkende aanpak.

  Onze principes

  Dit initiatief is ontstaan vanuit een linkse actiegroep. Wij staan voor inclusiviteit en solidariteit met mensen in gemarginaliseerde posities. Het is onze overtuiging dat decennialange afbraak van ons zorgstelsel en sociale voorzieningen deze crisis aanzienlijk verergeren. We zien ook dat door een gebrek aan een intersectioneel en maatschappijkritisch perspectief er nauwelijks een scherp inhoudelijk debat over het Nederlandse beleid gevoerd wordt.

 • email email
zondag, 02 mei 2021 15:14

Controle Alt Delete

Written by in weblinks
Read 756 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam Controle Alt Delete
 • image image
 • beschrijving

  Controle Alt Delete is een onafhankelijke organisatie die als doel heeft dat wetshandhavers alle mensen in Nederland gelijk behandelen. Tegen etnisch profileren en buitenproportioneel politiegeweld. For English click here.

zondag, 02 mei 2021 14:30

De Pinksterlanddagen

Written by in weblinks
Read 538 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam https://pinksterlanddagen.org/wp-content/uploads/2013/02/Pinksterlanddagen2010-1600x700.jpg
 • image image
 • beschrijving
  Dit jaar gaat de PL door! Ondanks dat dit helaas nu niet op de gewone wijze zal kunnen plaatsvinden (een heel weekend bomvol met toffe workshops, discussie, vegan eten, kinderprogramma en kamperen in Appelscha) gaan we daarom de PL online organiseren op de zaterdag 22 mei! Schrijf die dus alvast op in je agenda 🙂 en hou je laptop klaar. - English below
  Natuurlijk is een online PL niet hetzelfde als een PL op de anarchistische camping in Appelscha ( https://www.anarchistischecamping.nl ) maar we willen desalniettemin een tof programma neerzetten. De inhoud en hoe je het programma kunt volgen en meedoen zullen we binnenkort bekendmaken, dus houd onze website/facebook/indymedia in de gaten.
  Mis je de camping? Je kunt er het hele jaar door kamperen en recent is ook het huisje verbouwd! Mocht je vragen hebben over hoe of wat dan kun je de camping altijd contacten via de website.
  Wat is de Pinksterlanddagen?
  Een anarchistisch festival dat jaarlijks plaatsvindt op het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha tijdens het Pinksterweekend. Het is een bijeenkomst voor anarchisten en iedereen die zich door het anarchisme laat inspireren.
  Meedoen? Heb je een tof idee, wil je graag de handen uit de mouwen steken om te zorgen dat alles op rolletjes loopt? Stuur ons dan een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  This year the PL will happen! Even though it's sadly not possible in the normal way (a weekend full of awesome workshops, discussions, vegan food, childerens program and camping in Appelscha) we will organize it online on Saturday the 23rd of may! Write the date down 🙂 and put your laptop on.
  Off course an online PL is not the same as one on the anarchist camping site in Appelscha ( https://anarchistischecamping.nl ) but we want to create a great program. The content and how to follow the online program and participate will be announched soon, so keep an eye out on our website/facebook/indymedia.
  Are you missing the camping site? Je can stille camp there throughout the year and recently the guesthouse has been renovatedIf you have questions you can reach the camping at the contact form on the website.
  What is the Pinksterlanddagen?
  An anarchist festival that happens every year at the campingsite 'tot vrijheidsbezinning' in Appelscha during Pentecost weekend. It's an event for anarchists and everyone that is inspired by anarchism.
  Join organising? Do you have a cool suggestion, do you want to help everything go smoothly? Send us an email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
woensdag, 28 april 2021 11:13

de Vrije Bond

Written by in weblinks
Read 522 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam de Vrije Bond
 • image image
 • beschrijving

  De Vrije Bond is een verzameling van mensen die streven naar een andere samenleving. Een samenleving zonder hierarchieën, zonder onderdrukking en uitbuiting van mensen en dieren en zonder uitputting van het milieu. Een anarchistische samenleving, waarin op basis van gelijkheid met elkaar wordt omgegaan.
  De mensen binnen de Vrije Bond zijn op hun eigen manier, in hun eigen stad, wijk, werk of actiegroep, bezig zo’n samenleving dichterbij te brengen: door directe acties, het organiseren of voeren van discussies, het schrijven van artikelen of het geven van informatie. De Vrije Bond dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie te ontwikkelen, strategieën uit te denken, maar ook om samen activiteiten op te zetten of te ondersteunen.

  Anarchisme

  Een betere wereld, dat is waar het anarchisme voor staat. Een wereld zonder overheersing en uitbuiting, gebaseerd op samenwerking en solidariteit. Waarin iedereen vooral zelf kan bepalen hoe zij haar leven wil inrichten. Gebouwd op het beginsel dat ieder mens gelijkwaardig is en recht van spreken en handelen heeft.

  Een fantastisch ideaal, maar die wereld komt er niet zo maar. Voor die veranderingen kunnen we niet vertrouwen op de (parlementaire) democratie. De omwenteling die daar voor nodig is kan alleen door samenwerking en organisatie van onderaf worden bereikt. Daarom is het belangrijk dat wij anarchisten ons organiseren, want samen staan we sterk.

  Zelforganisatie

  De Vrije Bond streeft naar een samenleving waarin alle politieke en economische macht van bovenaf is vervangen door een structuur van vrije samenwerkingsverbanden. In die verbanden is het politieke en economische leven collectief georganiseerd en worden alle besluiten gezamenlijk genomen.

  De Vrije Bond is zo’n vrij samenwerkingsverband, een anarchistische zelforganisatie. Dit betekent dat we samenwerken wanneer dat nodig is, maar dat groepen en individuen wel hun autonomie behouden.

  Door regelmatige (open) bijeenkomsten, directe acties en campagnes, een solidariteitskas, een website en het actieblad Buiten de Orde wil de Vrije Bond als organisatiestructuur de anarchistische beweging ondersteunen en versterken.

  Buiten de Orde

  De Vrije Bond geeft het blad Buiten de Orde uit. Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gevuld met informatie, interviews en discussies onder andere over anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur. Het wordt verspreid onder de leden en abonnees en via de losse verkoop.

  Solidariteitskas

  Een andere belangrijke activiteit van de Vrije Bond is de solidariteitskas. Via deze kas ondersteunen de leden elkaars acties en activiteiten. Hieronder vallen (directe) acties van verschillende werkgroepen van de Vrije Bond zoals picketlines, burgerinspecties en actiekampen. Of initiatieven als een anarchistische bibliotheek of infoshop. Zusterorganisaties in het buitenland en niet-leden kunnen ook steun aanvragen bij de solidariteitskas

Last modified on vrijdag, 30 april 2021 14:28
woensdag, 05 mei 2021 07:43

DeGoedeZaak

Written by in weblinks
Read 527 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam DeGoedeZaak
 • image image
 • beschrijving

  Nederland krijgt een progressieve burgerbeweging -DeGoedeZaak- die onafhankelijk is van politieke partijen, de belangen van progressief Nederland verdedigt en in staat is druk uit te oefenen op onze leiders. Een beweging die strijdt voor concrete maatschappelijke verandering en die bouwt aan een eerlijke, inclusieve, duurzame en democratische samenleving. Klik hier voor meer informatie over de mensen achter DeGoedeZaak.

donderdag, 29 april 2021 14:42

Die Internationale (Duitstalig)

Written by in weblinks
Read 523 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

maandag, 19 april 2021 11:19

doorbraak

Written by in weblinks
Read 1504 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam doorbraak
 • image image
 • beschrijving

  Veel mensen denken dat ze alleen staan in deze wereld en dat onrecht een gegeven is. Doorbraak is ervan overtuigd dat verandering wél mogelijk is, verspreidt daarom haar visie en werkt samen met mensen die opkomen voor belangen die voor iedereen waardevol zijn. Op die manier levert Doorbraak een bijdrage aan – hopelijk – succesvol verzet tegen kapitalisme en voor meer gelijkheid en vrijheid op alle fronten. Daarbij plaatsen we ons in een brede traditie van strijd en solidariteit van onderop, die – in al haar diversiteit – door de eeuwen heen en in alle continenten bestaan heeft.

  In het artikel “Doorbraak naar een andere samenleving!” kun je lezen waar Doorbraak voor staat. Onze visie op een reeks specifieke thema’s vind je hier.

Last modified on donderdag, 29 april 2021 14:33
woensdag, 28 april 2021 13:50

DUIC

Written by in weblinks
Read 642 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • naam DUIC
 • image image
 • beschrijving

  DUIC investeert een deel van de opbrengsten in Utrechtse kwaliteitsjournalistiek of onderzoeksjournalistiek. Deze investering vinden we belangrijk. DUIC is namelijk gestart vanuit onvrede over de journalistieke verschraling in de stad. Inmiddels levert DUIC een belangrijke bijdrage aan een meer pluriforme berichtgeving over onze stad. We realiseren ons echter dat op het gebied van controle van de macht nog een slag te maken is. Daar is onderzoeksjournalistiek voor nodig. Dat vergt capaciteit en geld. Met uw bijdrage kunnen we onze functie als waakhond versterken.

woensdag, 12 mei 2021 08:08

Een Ander Joods Geluid

Written by in weblinks
Read 530 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • beschrijving

  Missie & visie van Een Ander Joods Geluid

  EAJG wil werken aan een ander Israël, dat:

  • de internationale rechtsorde en de universele mensenrechten respecteert
  • zijn belang voor de Joodse gemeenschappen in de wereld definieert in termen van menswaardigheid en mensenrechten en aan deze rechten een absolute waarde toekent.

  Dat betekent dat Israël:

  • zijn rol als bezetter beëindigt
  • stopt met de schendingen van mensenrechten binnen en buiten zijn grenzen
  • zijn inwoners zowel naar wet als beleid als gelijkwaardige en gelijkgerechtigde burgers behandelt en daarin geen onderscheid maakt naar religie en af- of herkomst
  • zijn lidmaatschap van of deelname aan internationale organen verdient op basis van het hanteren van de regels, normen en waarden van die organen.

   

  Waar we staan:

  Een Ander Joods Geluid wil de stem zijn van die Joden, die zich actief willen inzetten voor dat andere Israël vanuit:

  • verbondenheid met en daarom bezorgdheid over Israël, zijn toekomst en zijn voortbestaan
  • de Joodse humanitaire traditie en geschiedenis
  • hun onbehagen met een Israël dat zegt te spreken en te handelen namens en in het belang van alle Joden in de wereld.

   

  Waar we naar toe willen:

  Een Ander Joods Geluid:

  • focust op het Israëlisch-Palestijnse conflict en de situatie in Israël
  • mengt zich in zaken die daarmee samenhangen of die door anderen daarbij in het debat worden betrokken
  • toont zich solidair met de slachtoffers van het conflict
  • wil zijn bereik verbreden en versterken.
vrijdag, 23 juli 2021 12:48

Expreszo

Written by in weblinks
Read 482 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • beschrijving

  Expreszo is een online magazine voor jonge LHBT+ (lesbisch, homo, biseksueel, trans, non-binair, aseksueel, panseksueel en iedereen die er verder behoefte aan heeft) dat volledig gerund wordt door vrijwilligers. Op Expreszo willen we de verhalen laten horen die niet zoveel plek in de mainstream media hebben. Daar is helaas nog steeds behoefte aan, en onze website trekt dan ook duizenden bezoekers per maand. We doen ons best om queer jongeren te voorzien van interessante en leuke artikelen, tips, voorlichting en Expreszo Dating. Eén van de weinige datingplatforms waar  je “zonder vleeskeuring” andere LHBT+ kunt vinden. 

 • email email
Pagina 1 van 2

inloggen / registreren

Na registratie kun je o.a. aan het forum meedoen!

inloggen / registreren

Agenda

No events found.