glop.nl

headlines

headlines

Glop headlines maakt linkse informatie en relevant nieuws op internet beter toegankelijk. We vervullen een gidsfunctie voor onze lezers door ze op de hoogte te houden van nieuws- en achtergrondartikelen die relevant zijn voor links Nederland
Uit de nationale en internationale media maken we vrijwel dagelijks een selectie van relevante artikelen, zowel van commentaren als van nieuwsberichten en achtergrondverhalen. We volgen dagbladen, tijdschriften en blogs, variërend van Socialisme.nu, Konfrontatie, Krapuul, Doorbraak, De Groene, Die Tageszeizung, Joke Kaviaar en tal van aktiegroepen en persoonlijke blogs. We maken een korte inhoudsverwijzing gevolgd door een doorleeslink naar het oorspronkelijke artikel 

donderdag, 21 juli 2022 15:35

MELKKOE.

Written by in headlines
Read 218 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler
  Als kind, lang geleden dus, leerde ik dat koeien gras eten. In de winter stonden ze op stal en aten ze gedroogd gras, hooi. En als de lente kwam gingen ze weer de wei in.
  Niks mis mee.
  Tegenwoordig staan koeien meer op stal, vaak megastallen, dan in de wei en wordt ze met eiwitten aangevuld ‘krachtvoer’ gegeven. Daar geven ze meer melk van en zijn ze vrijwel doorlopend van in de diarree.
  Nederlandse melkkoeien produceerden in 1910 per jaar zo'n 2.500 liter melk. In 1950 produceerde een gemiddelde koe 4.000 liter per jaar. In 2006 was dat toegenomen tot 7.800 l, terwijl sommige koeien nu zelfs jaarlijks 12.000 l geven. Deze verhoging van de melkproductie is tot stand gekomen door selectief fokken en door het bijvoeren met krachtvoer. Maar dit leidt tot een aantal neveneffecten. De voornaamste hiervan zijn dat melkkoeien veel calcium verliezen waardoor ze vaak aan gewrichtsproblemen lijden en dat er mastitis ontstaat aan de uier door de verhoogde melkproductie.
  In mijn kindertijd aten koeien gras, al dan niet gedroogd, en liepen ze het grootste deel van het jaar in de wei. Lang geleden was trouwens ook niet 80% van wat agrariërs produceerden bedoeld voor de export. Wat dat betreft was het vroeger zo gek nog niet in ons landje. Minder megastallen, een kleinere veestapel, minder stikstof en ammoniak, koeien veel meer in de wei en daardoor alles een stuk gezonder.
  Vroeger werden koeien gedekt door forse stieren, tegenwoordig worden ze kunstmatig geïnsemineerd. Een koe is ongeveer 9 maanden drachtig. Zoals een mensenvrouw pas melk kan geven na een bevalling is dat bij een koe pas na een kalving. Een melkkoe geeft gemiddeld 27 - 30 liter melk per dag of zo’n 8.000 - 12.000 liter per jaar. Omdat de melkproductie na verloop van tijd afneemt wordt de koe elk jaar opnieuw geïnsemineerd. Ieder jaar start dus een nieuwe dracht met een nieuw kalf en een nieuwe melkcyclus. Kalfjes worden zowel in de gangbare als in de biologische melkveehouderij meteen na de geboorte bij de moederkoe weggehaald en in zogeheten eenlingboxen gezet. De dieren ervaren stress en angst en kunnen de grote behoefte aan zuigen niet bevredigen. Daardoor gaan ze afwijkend gedrag vertonen, zoals het zuigen op buizen of, nadat ze na acht weken in een groepshok zijn gezet, aan andere kalfjes. Melkkoeien kunnen in hun leven tot 100.000 liter melk geven. Maar dat gebeurt vrijwel nooit. Gemiddeld worden ze na 5 of 6 jaar naar het slachthuis afgevoerd omdat ze vanaf dan minder melk geven of ouderdomskwalen krijgen. Over slachthuis gesproken: stierkalfjes worden meestal onmiddellijk en onverbiddelijk naar het abattoir vervoerd.
  Vroeger was ook de stagnerende woningbouw een politieke keuze. En is dat al decennialang, zij het dat tegenwoordig door verantwoordelijke politici wat al te gemakkelijk wordt gewezen op de stikstofproblematiek. Maar de woningcrisis was en is, toen en nu, net als de volledig uit de hand gelopen veestapel, een gevolg van foutief politiek beleid. Visieloze politici valt dus feitelijk minstens zoveel te verwijten als boeren met een ongebreidelde hang naar groei en uitbreiding.
  Enerzijds is de Nederlandse veehouderij door de ontstellend grote aantallen dieren een tikkende tijdbom, anderzijds is er een enorme woningcrisis. Ontstaan al in de vijftiger jaren van de vorige eeuw en via ‘Geen woning, geen kroning’ in 1980 doorgegroeid tot in het heden. De VVD, gesteund door PvdA, D’66, CDA, SGP, PVV, heeft er van alles aan gedaan om de (sociale) woningvoorraad ‘naar de markt’ te brengen. Woningcorporaties zijn in dat proces een melkkoe geworden die, vooral tijdens Rutte-2, een belangrijk deel van hun winst moe(s)ten inleveren in Den Haag.
  Aan de ene kant is er veel te veel vee, aan de andere kant veel te weinig (betaalbare) woningen. Boeren, bouwers en politici zouden als de wiedeweerga, zonder beschuldigend vingerwijzen, tot een evenwichtige oplossing moeten komen. In het belang van zowel dierenwelzijn als woningzoekenden. Zolang (mega)boeren echter middels onder andere tractorterreur blijven volharden in handhaving van de status quo staat dat een constructieve samenwerking ernstig in de weg en verliezen zij bovendien steeds meer aan sympathie onder de bevolking.
Read 212 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Op 4 oktober 1975 kraakte 'de werkgroep kamerbewoners van het JAC Verwersstraat 28 in Den Bosch. Eenmaal gevestigd hielpen de krakers op deze locatie ook andere jonge woningzoekenden tijdens hun wekelijkse kraakspreekuur. ‘Ja, we zitten er nog steeds', meldden de krakers zeven maanden later in het Brabants Kakblad (hier online te lezen), een van de eerste eigen bladen van de Bossche Kraakgroep.

  De Arnold waar in het artikel over gesproken wordt is Arnold Karskens, de huidige voorzitter van Ongehoord Nederland, één van de krakers van Verwerstraat 28 in Den Bosch en één van de krakers van het eerste uur in Den Bosch. 

Last modified on vrijdag, 15 juli 2022 07:38
Read 239 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Met veel bombarie trok Omroep Zwart naar Hilversum: tijd voor échte diversiteit op radio en tv. Onder leiding van rapper en voorzitter Akwasi trok de omroep met gemak de 50.000 benodigde leden om te mogen uitzenden. De boodschap kwam aan. Maar de kijkers wisten het eerste tv-programma, het muzikale Podium Zwart op vrijdagavond, nauwelijks te vinden. We lieten ons panel een aflevering kijken. Wat vinden zij van dit programma en de omroep?

Read 213 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Spreektijd zal ze niet overmatig krijgen, maar het is handig te lezen wat Nilüfer Gündoğan te zeggen heeft via haar twittertijdlijn.
  Nee, ik zie niets in de partij die tenslotte ook niets in haar wenste te zien, en als ik het zo bekijk begrijp ik langzamerhand waarom die club haar heeft uitgerangeerd. Uitgesproken antifascisme is tenslotte geen doel voor afwaswaterliberalen.

Read 240 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Meer dan een halve eeuw was het Nederlandse en Europese landbouwbeleid gericht op het efficiënt produceren van zoveel mogelijk voedsel tegen een lage prijs en met een redelijk inkomen voor de boer. Met dit beleid, ontwikkeld door de legendarische Sicco Mansholt, heeft agrarisch Nederland tot ver over de grenzen bewondering geoogst en zich ontwikkeld tot de tweede agrarische exportnatie ter wereld.

  Na meer dan vijftig jaar is het hoog tijd voor een koersverandering. Een efficiënte productie blijft noodzakelijk - zeker omdat de vraag naar voedsel en andere agrarische producten en grondstoffen alleen maar toeneemt. We kunnen het ons simpelweg niet permitteren om kostbare biomassa te verspillen. Maar we moeten het begrip efficiëntie wel breder gaan invullen: niet alleen economisch, maar ook ecologisch efficiënt door slimmer gebruik te maken van natuurlijke processen en zuiniger om te gaan met grondstoffen. En door tegelijkertijd waarden als een aantrekkelijk landschap en boerennatuur om te zetten naar maatschappelijke waardering en interessante verdienmodellen.

woensdag, 01 juni 2022 06:33

19 JUNI: KLIMAATMARS IN ROTTERDAM

Written by in headlines
Read 452 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  De klimaatcrisis is nu. Hitterecords sneuvelen keer op keer, met als gevolg diepgaande veranderingen voor al het leven op aarde. Kabinet Rutte 4 zegt ‘groen’ te zijn maar kiest wéér de kant van multinationals en rijke mensen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis. Na jaren van minimaal klimaatbeleid is het tijd voor échte verandering.

  Wij eisen concreet en eerlijk klimaatbeleid: de klimaatmiljarden van de overheid moeten gaan naar mensen die dit geld het hardst nodig hebben. Investeer bijvoorbeeld in woningisolatie, zodat mensen toegang tot warme huizen hebben, zonder een hoge energierekening.

  Maar dit gebeurt niet vanzelf. Door massaal de straat op te gaan krijgen we de politiek in beweging om mens en klimaat boven de winst van vervuilers te zetten. Daarom zijn we 19 juni in Rotterdam, de stad met de grootste olie- en kolenhaven van Europa. Doe mee!

  Check klimaatmars.nl voor details en toegankelijkheid. Iedereen is welkom!

Last modified on woensdag, 01 juni 2022 06:38
Read 328 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Politici van Forum voor Democratie retweeten regelmatig antisemitische
  accounts. Zo promoten FVD-politici spelers in een socialemedianetwerk
  waarin antisemisme gemeengoed is, variërend van complottheorieën rond
  George Soros tot extreme haatberichten over Joden die kinderbloed drinken.
  Ook zonder dat ze zelf zulke antisemitische berichten retweeten, vergroten
  FVD-politici bereik en status van deze accounts en hun denkbeelden. Daarin
  verschilt FVD duidelijk van zes andere onderzochte politieke partijen, blijkt uit
  analyse van Nieuwscheckers en Textgain.

Read 285 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  De 18-jarige witte Payton Gendron, die vorige week tien mensen vermoordde in een zwarte wijk in Buffalo in New York, schreef dat zwarte mensen met hun cultuur zijn eigen etnische groep – de ‘Europese cultuur’ – wilden vervangen. Zijn doel: ‘zoveel mogelijk zwarte mensen doden’, zo bleek uit zijn manifest van 180 pagina’s.

  De inspiratie voor dat manifest kwam uit de ‘The Great Replacement’, in Nederland bekend als de ‘omvolkingstheorie’. Dat is een samenzweringstheorie van witte supremacisten die beweren dat het eigen (witte) volk en de eigen (witte) cultuur ten onder dreigt te gaan en wordt vervangen door buitenstaanders, zoals zwarte mensen en immigranten. Dat zou een doelbewust plan zijn van een elite die witte supremacisten vaak als kosmopolitisch

Read 285 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler
  Raisa Blommestijn, het zoveelste defecte product van de Universiteit Leiden, etaleerde afgelopen week maar weer eens haar kwaadaardige onnozelheid. Eerst bracht ze de dood van een aan lager wal geraakte voetballer in verband met coronavaccinaties, om een dag later bij Ongehoord Nederland te beweren dat door immigranten de lonen stijgen én dat zij Nederlanders van de arbeidsmarkt verdringen. Het gebrek aan logica doet pijn aan de hersenen, maar het ergste moest nog komen. Naast Blommestijn zat de Belgische opruier Filip de Winter, die de racistische omvolkingstheorie mocht uitleggen aan de schaapachtige presentatoren.
  Dat dit soort bagger serieus genomen wordt, bleek toen zaterdag in Buffalo een 18-jarige jongen tien zwarte Amerikanen vermoordde, zich beroepend op precies diezelfde omvolkingstheorie als die De Winter op onze publieke omroep verkocht. Ik zeg het nog maar eens: het is een ongekend schandaal dat de NPO én de Nederlandse politiek onder het mom van pluriformiteit kwaadaardige lieden een podium hebben gegeven om zonder tegenspraak racistische complottheorieën te bespreken.
  In het post-Fortuyntijdperk is de opkomst van extreem-rechts door zowel penopauzale prostaatpopulisten als door serieuzere commentatoren goedgepraat als een logische reactie op de toegenomen kwetsbaarheid van het proletariaat. Als een gerechtvaardigd sentiment van een uitgebuite en ongehoorde groep mensen, die met recht een slachtofferschap te claimen heeft. Een grote fout, nu steeds duidelijker wordt dat de middenklasse de grote motor is van rechtsextremisme.
  In haar nieuwe boek Eigen welzijn eerst beschrijft Roxane van Iperen overtuigend de opkomst van extreem-rechtse huisvrouwen (‘wellnessrechts’) en een door statusangst bevangen welvarende middenklasse. Die conservatiever wordende middenklasse zou bang zijn dat vreemdelingen of mensen die niet hard werken worden gepamperd door Vadertje Staat. Egoïsme en extremisme van de welvarende middenklasse als bijwerking van de meritocratie*; wij hebben het verdiend, zij niet.
  Nu valt er op het meritocratische geloof (want dat is het) veel af te dingen, maar ik vraag me af of de meritocratie schuldig is aan de verrechtsing van de middenklasse. De angst voor sociale daling van de eigen kinderen weerspiegelt toch vooral een angst voor de meritocratie, een sluimerend besef dat men geluk heeft gehad en heeft kunnen profiteren van economische voorspoed, zonder al te veel inspanning. De middenklasse mag zichzelf dan wel identificeren met winnaars, ze mist het zelfvertrouwen en de barmhartigheid van échte winnaars. Men vreest niet zozeer buitenlandse uitvreters als wel zélf ontmaskerd te worden als uitvreter.
  En terecht. Het cruciale ingrediënt voor een extreem-rechtse voedingsbodem lijkt mij namelijk maatschappelijke inactiviteit. Dat weet extreem-rechts ook, vandaar dat zij hun pijlen richten op alle niet-werkende, en daardoor makkelijk te bereiken groepen, zoals huisvrouwen en gepensioneerden. Het zijn dus niet de winnaars van de meritocratie die statusangst hebben, maar de mensen die tot nu toe succesvol de meritocratie hebben weten te omzeilen, door te teren op andermans zak.
  Zoals de opkomst van extreem-rechts niet goed te praten valt met een vermeend slachtofferschap, vind ik dus ook de verwijzing naar de meritocratie en tirannie van verdienste nog té rooskleurig voor het extreem- en wellness-rechtse smaldeel van de middenklasse, omdat het suggereert dat hun welvaart te danken is aan de eigen verdienste.
  Nee, ik houd het gewoon op verwendheid en verveling. In dat licht was het misschien toch geen uitglijder van Blommestijn om de stijging van de lonen als een probleem te schetsen. Als werken te aantrekkelijk wordt, blijft er immers niemand meer over die om half één in de middag naar Ongehoord Nederland kan kijken. Leer Blommestijn haar pappenheimers kennen.
Pagina 3 van 32

inloggen / registreren

Na registratie kun je o.a. aan het forum meedoen!

inloggen / registreren

De linkse twitterlijst

Agenda

No events found.