glop.nl

headlines

headlines

Glop headlines maakt linkse informatie en relevant nieuws op internet beter toegankelijk. We vervullen een gidsfunctie voor onze lezers door ze op de hoogte te houden van nieuws- en achtergrondartikelen die relevant zijn voor links Nederland
Uit de nationale en internationale media maken we vrijwel dagelijks een selectie van relevante artikelen, zowel van commentaren als van nieuwsberichten en achtergrondverhalen. We volgen dagbladen, tijdschriften en blogs, variërend van Socialisme.nu, Konfrontatie, Krapuul, Doorbraak, De Groene, Die Tageszeizung, Joke Kaviaar en tal van aktiegroepen en persoonlijke blogs. We maken een korte inhoudsverwijzing gevolgd door een doorleeslink naar het oorspronkelijke artikel 

Read 428 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow brengt Greenpeace gelekte documenten naar buiten die een verontrustend beeld schetsen van hoe achter de schermen de grote vervuilers er alles aan doen om hun belangen te laten primeren.

  Van 1 tot 12 november organiseert de Verenigde Naties (VN) een klimaattop in Glasgow. Staatshoofden van over de hele wereld komen dan samen om maatregelen uit te werken om de opwarming van de aarde zeker onder de 2 graden Celsius en liefst onder de 1,5 graden Celsius te houden, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

  Ter voorbereiding werken wetenschappers van over de hele wereld, in opdracht van het IPCC, aan een rapport waarin ze de verschillende mogelijkheden beschrijven om dat doel te bereiken.

  Greta Thunberg hekelde in aanloop naar de klimaattop al het contrast tussen de vele ‘bla bla’ en grote, mooie verklaringen die op zulke internationale meetings gewoonlijk te horen zijn enerzijds en het gebrek aan actie anderzijds.

  Gelekte documenten van Unearthed, een groep van onderzoeksjournalisten verbonden aan Greenpeace, leren ons waar die kloof tussen woord en daad vandaan komt. Ze tonen ons hoe achter de schermen het grote geld en gevestigde machten lobbyen om hun belangen te laten primeren en de conclusies van het aankomende IPCC-rapport af te zwakken.

Read 388 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Door de hogere WOZ-waarde dreigt de beloofde korting op de verhuurderheffing alweer te verdampen. RTL nieuws had er eerder uitgebreid aandacht voor. De politieke druk op het afschaffen van de heffing die de sociale huursector miljarden kost, blijft dan ook hoog. Het is maar de vraag of de begroting een meerderheid haalt in de Eerste Kamer.

vrijdag, 08 oktober 2021 14:33

Ruttes erfenis: niet vergeven, niet vergeten

Written by in headlines
Read 715 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend eindelijk weer te gaan investeren in de sociale advocatuur. Nog maar een paar jaar geleden is er zwaar bezuinigd op de sociale advocatuur en de rechtsbijstand door minister Sander Dekker (VVD)

  Dat het kabinet zich genoodzaakt voelt haar eigen beleid terug te draaien is goed nieuws. Maar het is ook paniekvoetbal als gevolg van de toeslagenaffaire. Dekkers beleid was erop gericht om arme mensen uit te sluiten van het recht en ze zo weerloos de maken. Als zodanig past het in een patroon.

Read 435 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  CDA-leider Wopke Hoekstra had jarenlang een verborgen belang in een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Hoekstra bezat voor ruim dertigduizend euro aan aandelen in een brievenbusbedrijf in het belastingparadijs, dat op zijn beurt weer aandeelhouder is van een safaribedrijf in Kenia en Tanzania. Hoekstra verkocht zijn belang een week voor zijn benoeming tot minister in oktober 2017, maar meldde dit nooit aan de Tweede Kamer. Evenmin maakte hij melding van zijn aandelenportefeuille toen hij in de jaren daarvoor Eerste Kamerlid was. Premier Rutte is tijdens de formatie in 2017 wel geïnformeerd, zegt Hoekstra in reactie op vragen. Hoekstra is als minister verantwoordelijk voor het bestrijden van misbruik van belastingparadijzen en was in de Eerste Kamer vice-voorzitter van de Commissie voor Financiën.

Read 498 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Het argument dat antisemitisme in Nederland vooral voorkomt in linkse kringen en onder moslims is fundamenteel onjuist. Het wordt door de Israël-lobby gebruikt om kritiek op Israël verdacht te maken. Daarbij leunt de lobby op extreem-rechts, waar antisemitisme veel vaker voorkomt, aldus Chris de Ploeg.

zaterdag, 02 oktober 2021 09:48

Strijdkroniek 27 september 2021: klimaatactie!

Written by in headlines
Read 453 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Vorige week vrijdag, 24 september 2021, vond wederom een wereldwijd klimaatprotest plaats van vooral scholieren en andere jonge mensen. Deze protesten en schoolstakingen waren in 2018 gelanceerd door scholieren als Greta Thunberg. Onder druk van corona was het in 2020 en een groot deel van 2021 niet goed te doen, deze optochten. Nu zijn ze hervat, en dat is goed om te zien en mee te maken. De urgentie is er alleen maar groter op geworden.

Read 400 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Een explosief memo waarin een topjurist van de Belastingdienst waarschuwde voor de verwoestende uitwerking van de fraude-aanpak rond de toeslagen, bleef lange tijd intern geheim bij de dienst en op het ministerie van Financiën. De Tweede Kamer werd niet ingelicht, het memo verdween meermaals. Dat blijkt uit onderzoek van accountantskantoor PWC.

Read 355 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • aankeiler

  Vanmiddag kwamen ruim 10 mensen bijeen voor de deur van Staedion in Den Haag. De Bond Precaire Woonvormen Den Haag had daar een actie georganiseerd omdat die wooncorporatie Hans uit zijn huis wil gooien. Hans is inkomen kwijt geraakt door corona en door ziekte. De gemeente wil hem tegemoet komen in de huurkosten mits Staedion de huur verlaagd. Dat weigert Staedion, en men wil hem op straat knikkeren, ondanks de afspraken die men met de gemeente heeft gemaakt om geen mensen meer uit te zetten.

Pagina 4 van 30

inloggen / registreren

Na registratie kun je o.a. aan het forum meedoen!

inloggen / registreren

De linkse twitterlijst

Agenda

No events found.