glop.nl

headlines

headlines

Glop headlines maakt linkse informatie en relevant nieuws op internet beter toegankelijk. We vervullen een gidsfunctie voor onze lezers door ze op de hoogte te houden van nieuws- en achtergrondartikelen die relevant zijn voor links Nederland
Uit de nationale en internationale media maken we vrijwel dagelijks een selectie van relevante artikelen, zowel van commentaren als van nieuwsberichten en achtergrondverhalen. We volgen dagbladen, tijdschriften en blogs, variërend van Socialisme.nu, Konfrontatie, Krapuul, Doorbraak, De Groene, Die Tageszeizung, Joke Kaviaar en tal van aktiegroepen en persoonlijke blogs. We maken een korte inhoudsverwijzing gevolgd door een doorleeslink naar het oorspronkelijke artikel 

Read 271 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  De woningnood is al jaren groot en het gebrek aan betaalbare woonruimte loopt veel verder op. Extreemrechts geeft vluchtelingen de schuld en houdt daarmee het neoliberale afbraakbeleid, dat niet zelden door hen werd gesteund, uit de wind. Maar hoe stoppen we de crisis wel?

   
Read 269 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  ‘De war on terror staat integratie van islamitische minderheden in de Nederlandse samenleving in de weg. Ze zijn ook met het Midden-Oosten verbonden. Door wat daar gebeurt en dankzij de war on terror voelen ze afstand met de westerse samenleving, met Nederland.’ Aan het woord is Ihab Saloul (1973), hoogleraar Memory and Narrative aan de universiteiten van Amsterdam (UvA) en Bologna. We spraken met de Palestijns-Nederlandse cultuurwetenschapper over 9/11, de zogenoemde war on terror en oriëntalisme: een westerse visie op het Midden-Oosten die essentialistisch en a-historisch is. Wat heeft twintig jaar ‘war on terror’ ons opgeleverd? En als we willen dat ‘Oost’ en ‘West’ zich verzoenen, wat moet er dan gebeuren?

Read 262 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  In de jaren tachtig legden Angelsaksische feministen het verband tussen de vernietiging van de natuur en de onderdrukking van vrouwen. Zij vonden nieuwe vormen van mobilisatie uit en produceerden teksten en rituelen om hun lichaam, geest en omgeving terug te winnen. De Franse docente en onderzoekster aan een van de Parijse universiteiten, Émilie Hache, is specialiste op het vlak van de pragmatische filosofie en politieke ecologie. De Franse ecologische site Reporterre publiceerde in november 2019 een informatief vraaggesprek met haar over de ecofeministische beweging (Online). Hieronder treft u de vertaling ervan. 

Read 266 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Vijf jaar en een aantal onderzoeken verder is het overduidelijk: de invoering van reguliere tijdelijke huurcontracten heeft geleid tot normalisering van flexhuur met zeer negatieve gevolgen voor huurders. In plaats van te zoeken naar oplossingen voor ‘betere’ flexhuur, moet de invoering van tijdelijke huurcontracten worden teruggedraaid.

D66 – HJ Schoo-lezing – Sigrid Kaag: 'De roeping van mijn generatie – wat vrij zijn van ons vraagt'
Read 24026 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • aankeiler

  Wat er op het spel staat

  Wie om zich heen kijkt in de wereld van vandaag, loopt het risico somber te worden. We worden geconfronteerd met ongemakkelijke waarheden.

  We kunnen niet om het feit heen, dat we de rekening gepresenteerd krijgen van de uitputting van de aarde. Misschien is niet iedere natuurramp één op één te herleiden naar de opwarming van de aarde. Maar dat de kans op en de intensiteit van zulke rampen toeneemt door klimaatverandering, staat vast. Onze generatie moet de realiteit onder ogen zien: klimaatverandering is niet meer een theoretisch risico, ver aan de horizon. Het is een existentieel gevaar, in het hier en nu.

  We kunnen niet om het feit heen, dat ons onderwijs faalt in zijn fundamentele belofte: het bieden van een faire kans op succes. Waar iemand is geboren en welke opleiding zijn of haar ouders deden, bepaalt onevenredig de kans op studie, baan, huis en zelfs gezonde levensjaren. En om die ongelijkheid niet verder uit de hand te laten lopen, moeten de raderen van onze verzorgingsstaat steeds harder draaien.

  En we kunnen niet langer om het feit heen, dat in het zonnige politieke en bestuurlijk klimaat van het keurig aangeharkte Nederland – waar we onszelf zo graag feliciteren met nuchter bestuur, redelijkheid, compromisbereidheid en rechtvaardigheid – onmiskenbaar een schaduw is gevallen. De realiteit van de toeslagenaffaire en het corona-crisismanagement leggen genadeloos bloot dat een goed functionerende democratische rechtstaat nooit een rustig bezit is. Dat wij de nodige lessen hebben te leren, als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons ons ‘landje’ toch wel is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van de zelfgenoegzaamheid laten sussen door politieke bijziendheid.  

  Ik zou nog meer vraagstukken kunnen noemen die in 2021 om onze aandacht vragen: overheden en techbedrijven die bevangen door een nieuwe goudkoorts niets ontziend data mijnen. Europese lidstaten die de beginselen van onze Europese waardengemeenschap en rechtsstaat met voeten treden. Of de stille ramp op de woningmarkt, die jong en oud raakt. 

  Maar ik denk dat mijn punt helder is. Voor ons, in 2021 en de jaren die komen, staat er wat op het spel. En in zo’n tijd is het niet vreemd dat mensen somber worden. Of onzeker. Dat overkomt mij ook wel eens.

  De vraag is wat we met al die onzekerheid moeten doen. Het kan brandstof zijn voor een zekere nostalgie, een heimwee, naar een tijd waarin de onzekerheden van vandaag nog niet bestonden. Sommigen in de politiek maken hier dankbaar misbruik van. ‘Onvrede en angsten worden gecreëerd, aangewakkerd en uitvergroot, om vervolgens een idyllisch en geïdealiseerd verleden als oplossing te presenteren,’ schrijft Ilja Leonard Pfeijffer in Grand Hotel Europa.

  Dat is niet het verhaal dat ik vanavond wil vertellen. U zult van mij geen pessimistisch verhaal horen, over dat alleen een terugtocht naar vroeger ons kan redden. Maar evenmin ben ik van plan een lezing te houden vol naïef optimisme in een tijd die dat niet rechtvaardigt. 

  Ik heb daarom besloten – geheel in de lijn van Schoo – het te proberen met een gezonde dosis realisme. Ik denk dat de uitdagingen waar we voor staan ons niet moeten verlammen, maar dat ze een opdracht zijn. Meer getrouw aan mijn katholieke achtergrond geformuleerd: een roeping. We moeten aan het werk.

  John Kennedy trad aan als president van V.S. op een moment dat de ongebreidelde vermeerdering van nucleaire wapens het voortbestaan van alle leven op aarde acuut bedreigde. Hij hield zijn medeburgers voor dat toen voor het eerst in de geschiedenis – in zijn woorden – ‘de mens in zijn sterfelijke handen de macht hield alle vormen van menselijk leven te vernietigen’. Hij sprak vervolgens zijn medeburgers en zichzelf indringend aan op hun taak en verantwoordelijkheid. Hij zei: ‘In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger.’ 

  Ik geloof dat wij ook zo een moment meemaken. Ook wij leven in tijden waarin wij niet langer om het besef heen kunnen dat de immense verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van onze planeet, van ons leven, in onze sterfelijke handen ligt. 

maandag, 06 september 2021 09:48

Solidariteit met antifascisten in Dresden

Written by in headlines
Read 262 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Op 8 september begint in Dresden een proces tegen kameraden en vrienden. Zij worden beschuldigd van het oprichten van en deelnemen aan een criminele organisatie onder de wettelijke paragraaf §129. In totaal worden tien mensen beschuldigd, maar de openbare aanklager heeft besloten de "groep" op te splitsen en nu staan de eerste vier van hen terecht.

Read 262 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  In de nieuwsberichten van de NOS over Israël/Palestina wordt de Israëlische bezetting structureel buiten beeld gehouden, en worden razzia’s tegen Palestijnse burgers gepresenteerd als Israëlische operaties tegen terroristen. Geen wonder dat de Nederlandse nieuwsconsument een verknipt beeld van het ‘conflict’ heeft.

maandag, 06 september 2021 09:13

KLIMAATREBELLIE, 11 - 18 OKTOBER, DEN HAAG

Written by in headlines
Read 298 times
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • image image
 • aankeiler

  Van 11 tot 18 oktober blokkeren we het hart van Den Haag en verklaren we de NOODTOESTAND VOOR HET KLIMAAT. We eisen dat de Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid neemt: DOE WAT NODIG IS en maak Nederland IN 2025 KLIMAATNEUTRAAL OP EEN RECHTVAARDIGE MANIER.

  De acties worden bijgewoond door een breed publiek en zijn geschikt voor zowel nieuwe als ervaren actievoerders. Iedereen is welkom om mee te doen, voor een paar uur, één dag of alle dagen. Schrijf je hieronder in zodat we je op de hoogte kunnen houden van de acties en de voorbereidingen.

Last modified on maandag, 06 september 2021 09:19
Pagina 5 van 30

inloggen / registreren

Na registratie kun je o.a. aan het forum meedoen!

inloggen / registreren

De linkse twitterlijst

Agenda

No events found.