Glop magazine maakt linkse informatie en relevant nieuws op internet beter toegankelijk. We proberen een gidsfunctie te zijn voor onze lezers door ze op de hoogte te houden van nieuws- en achtergrondartikelen die relevant zijn voor links Nederland
Uit de nationale en internationale media maken we zo vaak als kan een selectie van relevante artikelen, zowel van commentaren als van nieuwsberichten en achtergrondverhalen. We volgen dagbladen, tijdschriften en blogs, variërend van Socialisme.nu, Konfrontatie, Krapuul, Doorbraak, De Groene, Die Tageszeizung, Joke Kaviaar en tal van aktiegroepen en persoonlijke blogs. We maken een korte inhoudsverwijzing gevolgd door een doorleeslink naar het oorspronkelijke artikel. Ook proberen we een linkgids te maken en een blog met commentaar op het actuele nieuws.

Op 13 mei zullen studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten vanaf 11:00 uur hun universiteitsgebouwen uitlopen, uit protest tegen de toestemming die de Colleges van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht onlangs gaven voor het extreme politiegeweld tegen pro-Palestina-activisten. Wees solidair en onderteken ook de petitie van Dutch Scholars for Palestine.

“Wij, medewerkers en studenten van Nederlandse universiteiten en universiteiten over de hele wereld, zijn geschokt door de acties van de Colleges van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht”, zo begint de petitie. “Beide universiteiten hebben toestemming verleend voor extreem politiegeweld tegen hun medewerkers en studenten die betrokken waren bij de geweldloze protesten tegen de medeplichtigheid van Nederlandse universiteiten aan de voortdurende genocide in Gaza.

De acties van de besturen zijn onacceptabel en we keuren ze krachtig af. Wij roepen alle studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten op om maandag 13 mei om 11 uur ’s ochtends onze universiteitsgebouwen uit te lopen, ter ondersteuning van de studenten en medewerkers die uit de kampementen en bezettingen zijn gezet.

Maandag 13 mei
Vanaf 11:00 uur
Universiteiten in Nederland

In de afgelopen zeven maanden heeft de staat Israël meer dan 40.000 Palestijnen gedood in een meedogenloze bombardementencampagne. De beelden die uit Gaza komen zijn onvoorstelbaar: verminkte Palestijnse lichamen die onder het puin worden gevonden; artsen die operaties uitvoeren zonder verdoving; het lichaam van een man met de handen nog vastgebonden, verpletterd door een bulldozer. Naast deze vernietiging van Palestijnse levens zijn we getuige van de vernietiging van de voorwaarden die nodig zijn voor het bestaan van leven, waaronder het bombarderen van waterputten, bakkerijen, voedseldepots, havens, vissersboten, ziekenhuizen, scholen en universiteiten. Als studenten en academici erkennen we dat dit geweld niet nieuw is; het vertegenwoordigt een intensivering van het structurele en koloniale geweld dat de Palestijnen de afgelopen 76 jaar is aangedaan.

Lees verder