Glop magazine maakt linkse informatie en relevant nieuws op internet beter toegankelijk. We proberen een gidsfunctie te zijn voor onze lezers door ze op de hoogte te houden van nieuws- en achtergrondartikelen die relevant zijn voor links Nederland
Uit de nationale en internationale media maken we zo vaak als kan een selectie van relevante artikelen, zowel van commentaren als van nieuwsberichten en achtergrondverhalen. We volgen dagbladen, tijdschriften en blogs, variërend van Socialisme.nu, Konfrontatie, Krapuul, Doorbraak, De Groene, Die Tageszeizung, Joke Kaviaar en tal van aktiegroepen en persoonlijke blogs. We maken een korte inhoudsverwijzing gevolgd door een doorleeslink naar het oorspronkelijke artikel. Ook proberen we een linkgids te maken en een blog met commentaar op het actuele nieuws.

Over glop magazine

Nederland is het slechtste jongetje van de Europese klas. Nergens is de grond zo vervuild als hier. En nergens is het Europese landbouwbeleid zo aan de laars gelapt.Zes keer vroeg Nederland een uitzondering aan op de Europese nitraatrichtlijn. Die zogenoemde derogaties zijn alleen maar gebruikt om de bodem nog meer te vervuilen, terwijl ze eigenlijk bedoeld waren voor extra tijd om de situatie te verbeteren

Lee verder

Reacties mogelijk gemaakt door CComment