Glop magazine maakt linkse informatie en relevant nieuws op internet beter toegankelijk. We proberen een gidsfunctie te zijn voor onze lezers door ze op de hoogte te houden van nieuws- en achtergrondartikelen die relevant zijn voor links Nederland
Uit de nationale en internationale media maken we zo vaak als kan een selectie van relevante artikelen, zowel van commentaren als van nieuwsberichten en achtergrondverhalen. We volgen dagbladen, tijdschriften en blogs, variërend van Socialisme.nu, Konfrontatie, Krapuul, Doorbraak, De Groene, Die Tageszeizung, Joke Kaviaar en tal van aktiegroepen en persoonlijke blogs. We maken een korte inhoudsverwijzing gevolgd door een doorleeslink naar het oorspronkelijke artikel. Ook proberen we een linkgids te maken en een blog met commentaar op het actuele nieuws.

Over glop magazine

Inhoudelijk is Frans Timmermans een open boek. In zijn jaren als eurocommissaris heeft hij precies laten weten waar hij voor staat en hoe hij denkt. Hij toonde bovendien dat hij gevoel heeft voor machtsverhoudingen. Sinds jaar en dag vormen de christendemocraten in het Europees Parlement de grootste fractie en spelen de socialisten de tweede viool. Timmermans moest dan ook opereren in een politieke omgeving die in meerderheid kritisch tegen hem gestemd was. Dat betekent concessies doen en genoegen nemen met het haalbare. Zonder zijn grote diplomatieke talenten was Timmermans er nooit in geslaagd zijn natuurherstelwet door het parlement te krijgen. Een rechtlijniger persoon had liever een totale nederlaag geleden dan daarvoor de nodige concessies te doen.

Lees meer

Reacties mogelijk gemaakt door CComment