Glop magazine maakt linkse informatie en relevant nieuws op internet beter toegankelijk. We proberen een gidsfunctie te zijn voor onze lezers door ze op de hoogte te houden van nieuws- en achtergrondartikelen die relevant zijn voor links Nederland
Uit de nationale en internationale media maken we zo vaak als kan een selectie van relevante artikelen, zowel van commentaren als van nieuwsberichten en achtergrondverhalen. We volgen dagbladen, tijdschriften en blogs, variërend van Socialisme.nu, Konfrontatie, Krapuul, Doorbraak, De Groene, Die Tageszeizung, Joke Kaviaar en tal van aktiegroepen en persoonlijke blogs. We maken een korte inhoudsverwijzing gevolgd door een doorleeslink naar het oorspronkelijke artikel. Ook proberen we een linkgids te maken en een blog met commentaar op het actuele nieuws.

In Den Haag staan natuur en landbouw misschien recht tegenover elkaar, tussen de bossen, de heides en de beekdalen in het Brabantse land is een brede coalitie betrokken bij een stille revolutie. Boeren, natuurbeschermers, bedrijven én overheden werken daar aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM), een maatstaf voor natuurinclusieve melkveehouderij met dertien indicatoren die te maken hebben met natuur en milieu. Honderden melkveehouders doen al mee en vanaf vorige week kunnen daar nog een paar honderd bijkomen.

Lees verder